Regulamin

 

Specjalne Grupy Operacyjne (SGO) zapraszają na organizowane pod patronatem Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsk III MISTRZOSTWA WIELOBOJU SGO. Zapraszamy uczestników indywidualnych oraz  dwuosobowe zespoły reprezentujące grupy pasjonackie, rekonstrukcyjne, paramilitarne, proobrone i pokrewne. Celem Mistrzostw Wieloboju SGO jest popularyzacja zdrowej rywalizacji sportowej oraz promowanie służby w policyjnych i wojskowych jednostkach specjalnych.

ORGANIZATOR

Inicjatorem zawodów szkoleniowiec SPAP Gdańsk Bogdan Bliźniak oraz Formacja SGO oddział w w Gdańsku. Organizatorami zawodów jest Gdańska Szkoła Sportów Walki Champion ul. Traugutta 84 w Gdańsku.

Honorowy patronat nad imprezą objął Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Gdańsku.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Mistrzostwa odbywają się w dniu 25 lipca 2015 roku.
Biuro zawodów oraz baza noclegowa: GKS Champion, ul. Traugutta 84 w Gdańsku
Strzelnica: Gdańskie Centrum Strzeleckie ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku
Zawody terenowe: Trójmiejski Park Krajobrazowy
Tor przeszkód: SPAP Gdańsk, ul. Słowackiego 161 w Gdańsku

Transport między poszczególnymi punktami odbywa się w ramach normalnego harmonogramu zawodów.

Harmonogram

24 lipca (piątek)
od godz 20:00 udostępnienie bazy noclegowej dla osób przyjeżdżających spoza Gdańska
25 lipca (sobota)
godz 8:00 otwarcie biura zawodów
godz 9:30 odprawa zawodników i wyjazd na strzelnicę
godz 10:00 rozpoczęcie zawodów
godz 20:00 zakończenie zawodów, oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród i dyplomów
26 lipca (niedziela)
godz: 10:00 Wizyta w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, prezentacja wyposażenia oraz krótki blok szkoleniowy z instruktorami SPAP
godz 13:00 Zakończenie bloków szkoleniowych

Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

KONKURENCJE

1. Rywalizacja strzelecka, obejmować będzie strzelectwo dynamiczne z wykorzystaniem broni palnej (pistolet Glock 19 lub 23 oraz karabin AR15 lub AK), w tym: strzelanie zza przeszkód, strzelanie z lewej i prawej ręki, strzelanie w różnych postawach strzeleckich, wymiana magazynka i inne.
Dokładny przebieg konkurencji strzeleckiej nie jest ujawniany zawodnikom do czasu startu w konkurencji.

2. Rywalizacja terenowa obejmować będzie około 8-10 km bieg z zadaniami w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zadania obejmować będą:
- przejście około 1000 metrowego odcinka trasy ciekiem wodnym z przeszkodami (kanał, przeszkody naturalne)
- okreslenie pozycji na podstawie elipsoidzie odniesienia WGS 84 na płaszczyźnie według teorii odwzorowania poprzecznego Merkatora oraz nadanie komunikatoru z użyciem alfabetu NATO
- 2 zadania z zakresu samoratownictwa
- rozwiązanie zadnai amatematyczno-logicznego w trakcie ćwiczeń fizycznych
- odpowiedź na pytanie z zakresu teorii topografii
- czynności manualne z użyciem repliki broni palnej Glock
Dokładny przebieg konkurencji terenowej nie jest ujawniany zawodnikom do czasu startu w konkurencji.

3. Rywalizacja na torze przeszkód obejmować będzie konkurencje sprawnościowe na obiekcie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, który obejmuje m.in. drabinki, drążki, równoważnie, kanały, ścianki wspinaczkowe, 30 metrowy odcinek linowy i inne.
Wykaz przeszkód oraz materiał video z toru udostpęniony jest na stronie organizatora.
We wszystkich konkurencjach rywalizacja będzie odbywać się na zasadzie uzyskania lepszego czasu. Za niecelny strzał, nie pokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania na punktach specjalnych obowiązywać będą kary czasowe określone szczegółowo przed zawodami przez sędziego.

UCZESTNICTWO

Do zawodów przystąpić może każda pełnoletnia osoba reprezentująca sformalizowane lub niesformalizowane grupy oraz formacje o charakterze pasjonackim, rekonstrukcyjnym, proobronym lub paramilitarnym. Wobec uczestników wymagane jest posiadanie:
kompletu mundurowego według wzoru stosowanego w reprezentowanej przez siebie grupie, plecak (minimum 20 litrowy), obuwie powyżej kostki, ochronę oczu, rękawice ochronne.

Osoby, które nie miały styczności z bronią palną, nie są przystosowane do podwyższonego wysiłku lub posiadające lęk przed wodą nie powinny brać udziału w biegu.

KLASYFIKACJA

Wszystkie konkurencje mają charakter rywalizacji czasowej. Ostateczny czas uwzględniać będzie ewentualne kary nałożone przez sędziego za niepokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania. Ranking tworzony będzie osobno dla każdej konkurencji. Klasyfikacja końcowa uwzględniać będzie punkty zebrane we wszystkich konkurencjach. Poza klasyfikacją indywidualną, prowadzona będzie również klasyfikacja zespołowa, która stanowić będzie sumę punktów zebranych przez maksymalnie dwóch reprezentantów uczestniczących w zawodach grup.

ZGŁOSZENIA

Organizator przyjmuje zgłoszenia oraz opłaty wpisowego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: kontakt@formacjasgo.pl W tytule należy wpisać „3MW-SGO rejestracja”.
W zgłoszeniu należy podać
Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Pseudonim (będący jednocześnie indetyfikatorem zawodnika)
Nazwę reprezentowanej jednostka/formacja/grupa/niezrzeszony
Potwierdzenie znajomość obsługi palnej (Glock, AK, AR15) TAK/NIE
Potwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do zawodów o wysokim stopniu wysiłku fizycznego, lęku wysokości, klaustrofobii, inne BRAK/opis

W wiadomości zwrotnej przekazany zostanie numer rachunku do wpłaty wpisowego oraz informacje organizacyjne. Po odnotowaniu wpłaty organizator potwierdzi zapisanie na listę poprzez nadanie zawodnikowi numeru startowego.

Wpisowe wynosi:
100 PLN w przypadku płatności do 30.06
120 PLN w przypadku płatnosci po 1.07

W cenie zapewniony jest pakiet startowy, dostęp do sali treningowej, przydział pistoletu Glock oraz AR15, 10 sztuk amunicji 9mm i 10 sztuk amunicji 5,56 mm oraz ubezpieczenie NNW.

Termin przyjmowania zgłoszeń oraz wpłat upływa z dniem 17 lipca. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

NAGRODY

Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w niedziele 25 lipca z rąk Dowódcy SPAP Gdańsk w siedzibie pododdziału.

Organizatorzy:

Gdańska Szkoła Sportów Walki Champion
Formacja SGO

Patronat honorowy:

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku

Ambasadorzy zawodów:

Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antytrerrorystycznego Policji w Gdańsku
Kapitan rezerwy Robert „Eddie” Pawłowski – Jednostka Wojskowa Formoza
Major rezerwy Tomasz „Burza” Burzyński – Jednostka Wojskowa Komandosów

Partnerzy i sponsorzy

Combat ID
Gdańskie Centrum Strzeleckie
Gunfire.pl
Helikon-Tex

Copyright © 2010 - 2013 Formacja SGO | Projekt i wykonanie: www.ithold.co.uk | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl