Oddział SGO Kraków powstał w październiku 2013 roku. Początki jego istnienia wiązały się z poznawaniem podstaw wszystkich taktyk oraz tematów z nimi powiązanych. Członkowie oddziału ćwiczyli elementy taktyki czarnej włączając w to zastosowanie technik linowych, trenowali walkę wręcz oraz zgłębiali tajniki poruszania się w terenie otwartym.

1

Oczywiście od samego początku kładliśmy nacisk na sprawność fizyczną, nieodzowną w każdym aspekcie działań.
2

Ostatecznie członkowie zdecydowali, że oddział będzie się zajmował elementami związanymi z taktyką zieloną. Stąd też głównym atrybutem oddziału jest kompas, który towarzyszy nam podczas każdego treningu.

3

Na treningach ćwiczymy skryte poruszanie się w terenie zielonym,  reagowanie w przypadku kontaktu z przeciwnikiem, nawigację i terenoznawstwo, metody przeprowadzania oraz unikania zasadzek, wykorzystanie pojazdów w działaniach, elementy sztuki przetrwania (surwiwalu) oraz bytowania.

4

Na treningach ćwiczymy również walkę wręcz oraz strzelanie z broni palnej

5

SGO Kraków korzysta w umundurowania w kamuflażu multicam lub zbliżonym (Camogrom, Suez, MTP). Uzbrojenie stanowią repliki karabinków bazujących na AR15 (M4, HK416 itp.) i pistoletów Glock 17. Ekwipunek jest zazwyczaj noszony zgodnie z wytycznymi wyposażenia na lini 1/2/3 przy wykorzystaniu pasoszelek lub pasów taktycznych rozbudowanych o chestriggi oraz plecaki.

6

7

Dowódca: Koksen

Z-ca dowódcy: Shimi

www.facebook.com/sgo.krakow

Kontakt:
kontakt@formacjasgo.pl

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 - 2013 Formacja SGO | Projekt i wykonanie: www.ithold.co.uk | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl