I SYTUACJA

W związku ze zmiana dowództwa SGO Poznań, dla odtworzenia oddziału i podniesienia jego poziomu wprowadzony został bezpośredni nadzór dowództwa SGO.

Przez najbliższe 6 miesięcy oddział działa według wstępnego harmonogramu szkoleniowego.

Finalny skład oddziału w marcu 2017 roku tworzyć będą osoby, które będą uczestniczyły w przewidzianych priorytetowych szkoleniach oraz zaliczą pozytywnie selekcję PO/I/2016 (zrealizowana) lub PO/I/2017 (25-25 marca 2017 r.).

II MISJA

  1. Odtworzenie starego składu oraz nabór nowych członków

  2. Organizacja szkoleń wewnętrznych oraz budowa współpracy z lokalnymi instruktorami

  3. Uczestnictwo w inicjatywach ogólnopolskich SGO (szkolenia, zawody)

  4. Przygotowanie do egzaminów centralnych

  5. Powołanie nowego zarządu oddziału

  6. Utworzenie zunifikowanych standardów wyposażenia

  7. Zakończenie przez nowych członków selekcji 24 h w Gdańsku

 

III INSTRUKCJE OGÓLNE

a) ZADANIA

Wybrać tymczasową formułe komunikacji między członkami oddziału (fb, GSM), docelowo przenieść komunikację na forum

Wybrać główną specjalizację oddziału w oparciu o preferencje członków

Wybrać osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań całego oddziału (P.O. dowódcy)

Stworzyć listę wewnętrznych możliwości szkoleniowych

b) WYTYCZNE DO WYPOSAŻENIA

Umundurowanie o jednolitym kolorze lub wariacje Multicam/ATACS

Kaski FAST, kamizelki typu PC JPC lu pokrowne, oporządzenie w kolorze olive drab lub ranger green

c) MATERIAŁY SZKOLENIOWE

www.formacjasgo.pl/strzelectwo/

www.formacjasgo.pl/taktyka/

Główny profil szkoleń: Strzelectwo, TCCC, Walka Wręcz/Techniki Interwencyjne, Taktyka, Alpinistyka miejska, Planowanie i dowodzenie

d) WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Minimum 1 trening na 2 tygodnie w zakresie strzelectwa, taktyki, walki wręcz lub PP

2016.IX 17 Start w GROM Challange [Miejsce: Czerwony Bór]

2016.IX 24-25 Zlot SGO: „Taktyczne procedury dowodzenia w walce” z komandorem JWF [Miejsce: Gdańsk] PRIORYTET

2016.X 2 Zlot SGO: symulacje bojowe [Miejsce: Śląsk]

2016.X Wielobój SGO [Miejsce: Gdańsk]

2016.XI Zlot SGO „Taktyki, techniki i procedury działania małych pododdziałów” z komandorem JWF [Miejsce: Gdańsk] PRIORYTET

2016.XII Stworzenie standardu wyposażenia i rozpoczęcie jego kompletowania

2017.I GF Point Team [Miejsce: Wrocław] PRIORYTET

2017.II Zlot SGO: „Szkolenie dla liderów i instruktorów” z komandorem JWF [Miejsce: Gdańsk] PRIORYTET

2017.II Wewnętrzne Egzaminy Centralne PRIORYTET

2017.III Selekcja 24 h [Miejsce: Gdańsk] PRIORYTET

2017.III Zakończenie nadzoru SGO Gdańsk, samodzielna działalność rozwiązanie w przypadku braku możliwości odtworzenia oddziału.

 

IV. Instrukcje specjalne

Przekazane.

 

COM-I

Copyright © 2010 - 2013 Formacja SGO | Projekt i wykonanie: www.ithold.co.uk | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl