22-23.06 Mistrzostwa Wieloboju Formacji SGO w Gdańsku

Formacja SGO zaprasza na organizowane pod patronatem SPAP Gdańsk Mistrzostwa Wieloboju SGO. Zapraszamy uczestnikó indywidualnych oraz 3 osobowe zespoły  reprezentujące grupy pasjonackie, rekonstrukcyjne, paramilitarne, proobrone i pokrewne. Celem Mistrzostw Wieloboju SGO jest popularyzacja zdrowej rywalizacji sportowej oraz promowanie służby w Samodzielnych Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji.

ORGANIZATOR
Organizatorami zawodów jest Formacja Pasjonacka SGO (oddział w Gdańsku) oraz Gdańska Szkoła Sportów Walki Champion

Honorowy patronat nad imprezą objął Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Gdańsku.

PRZEBIEG ZAWODÓW
Mistrzostwa odbędą się w dniach 22-23 czerwca w Gdańsku.
Biuro zawodów oraz baza noclegowa: GKS Champion, ul. Traugutta 84 w Gdańsku
Strzelnica: Gdańskie Centrum Strzeleckie ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku
Obiekt szkoleniowy: SPAP Gdańsk, ul. Słowackiego 161 w Gdańsku

Transport miedzy poszczególnymi punktami odbywać będzie się indywidualnie lub z wykorzystaniem pomocy organizatora.

Harmonogram:
21 czerwca (piątek)
godz 20:00 udostępnienie bazy noclegowej dla osób przyjeżdżających spoza Gdańska
22 czerwca (sobota)
godz 9:00 otwarcie biura zawodów
godz 11:30 odprawa zawodników i wyjazd na strzelnicę
godz 12:00 rozpoczęcie zawodów – konkurencje strzeleckie
godz 14:30 zakończenie rywalizacji na strzelnicy, wyjazd na tor przeszkód
godz 15:00 rozpoczęcie zmagań na torze przeszkód
godz 17:00 zakończenie rywalizacji na torze przeszkód. Wyjazd w rejon trójmiejskiego parku krajobrazowego
godz 18:00 rozpoczęcie biegu na odcinku 10 km wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz konkurencji pływania 400 m
godz 20:00 zakończenie zawodów i część integracyjna na terenie Kolibki Adventure Park
23 czerwca (niedziela)
godz: 10:00 Wizyta w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, prezentacja wyposażenia oraz krótki blok szkoleniowy z instruktorami SPAP
godz 13:00 oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród i dyplomów

Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.
KONKURENCJE
Rywalizacja strzelecka, obejmować będzie strzelectwo dynamiczne z wykorzystaniem broni palnej (pistolet Glock 19 lub 23), w tym: strzelanie zza przeszkód, strzelanie z obu rąk, strzelanie w ograniczonych warunkach świetlnych, wymiana magazynka i inne.

Rywalizacja na torze przeszkód obejmować będzie konkurencje sprawnościowe na specjalnie przygotowanym obiekcie, który obejmuje m.in. drabinki, drążki, równoważnie i inne.

Rywalizacja wytrzymałościowa obejmować będzie bieg wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku 10 km, konkurencję specjalną oraz przybycie wpław 400 metrów.

We wszystkich konkurencjach rywalizacja będzie odbywać się na zasadzie uzyskania lepszego czasu. Za niecelny strzał, nie pokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania na punktach specjalnych obowiązywać będą kary czasowe określone szczegółowo przed zawodami przez sędziego.

UCZESTNICTWO
Do zawodów przystąpić może każda pełnoletnia osoba reprezentująca sformalizowane lub niesformalizowane grupy oraz formacje o charakterze pasjonackim, rekonstrukcyjnym, proobronym lub paramilitarnym. Wobec uczestników wymagane jest posiadanie:
kompletu mundurowego według wzoru stosowanego w reprezentowanej przez siebie grupie, plecak (minimum 20 litrowy), obuwie powyżej kostki, kąpielówki, ochrona oczu.

Osoby, które nie miały styczności z bronią palną, nie są przystosowane do podwyższonego wysiłku lub posiadające lęk przed wodą nie powinny brać udziału w biegu.

KLASYFIKACJA
Wszystkie konkurencje mają charakter rywalizacji czasowej. Ostateczny czas uwzględniać będzie ewentualne kary nałożone przez sędziego za niepokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania. Ranking tworzony będzie osobno dla każdej konkurencji. Klasyfikacja końcowa uwzględniać będzie punkty zebrane we wszystkich konkurencjach. Poza klasyfikacją indywidualną, prowadzona będzie również klasyfikacja zespołowa, która stanowić będzie sumę punktów zebranych przez maksymalnie trzech reprezentantów uczestniczących w zawodach grup.

ZGŁOSZENIA
Organizator przyjmuje zgłoszenia oraz opłaty wpisowego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: kontakt@formacjasgo.pl W tytule należy wpisać „Wielobój SGO”. W zgłoszeniu należy podać również imię, nazwisko, pseudonim oraz nazwę reprezentowanej grupy. W wiadomości zwrotnej przekazany zostanie numer rachunku do wpłaty wpisowego oraz informacje organizacyjne.

Wpisowe wynosi 50 PLN. W cenie zapewniony jest: nocleg, dostęp do sali treningowej, przydział pistoletu Glock i 20 sztuk amunicji oraz ubezpieczenie.

Termin przyjmowania zgłoszeń oraz wpłat upływa z dniem 15 czerwca. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Zorganizowane grupy reprezentować mogą maksymalnie 3 osoby.

NAGRODY
Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w niedziele 23 czerwca z rąk Dowódcy SPAP Gdańsk w siedzibie pododdziału. Nagrody po wyborze przez zwycięzców wysłane zostaną pocztą.

Nagroda główna dla zwycięskiego zespołu to komplet umundurowania Helikon-Tex w kroju PCU w dowolnie wskazanym kamuflażu, repliki GFC Guns, darmowy udział w profesjonalnym szkoleniu CQB z firmą Cichy Fight and Tactics Counterterrorism Training Poland, komplet profesjonalnych naszywek Combat ID w technologii IR według projektu zwycięzcy oraz vouchery na atrakcje Kolibki Adventure Park. Przewidziane są również nagrody ufundowane przez firmy Helikon-Tex oraz Gunfire za II i III miejsce w kategorii zespołowej oraz dla zwycięzcy w rankingu indywidualnego.

Organizatorzy:
Formacja SGO
Gdańska Szkoła Sportów Walki Champion

Patronat honorowy:
Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antytrerrorystycznego Policji

Partnerzy i sponsorzy:
Cichy Fight and Tactics
Combat ID
Gdańskie Centrum Strzeleckie
Gunfire.pl
Helikon-Tex
Kolibki Adventure Park
Sako Sp. z o.o.

 

 

plakat sgo

Ostatnia aktualizacja 20.05.2013

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl