CO-OPS3CITY Kooperacje Trójmiasto

SYTUACJA

W rejonie trójmiasta działa czynnie kilkadziesiąt organizacji i grup związanych z szeroko rozumianą aktywnością militarną. Wachlarz podejmowanych przez te grupy aktywności jest szeroki (od luźnych konfrontacji ASG po czynna współprace z Wojskiem Polskim). Wiele działań ma związek z podobna misją lub koncepcją realizacji.  Niewykorzystywany jest w pełni potencjał do możliwej współpracy na płaszczyźnie szkoleń, manewrów i innych inicjatyw.

Jesteś przedstawicielem jednej z takich organizacji? Zadaj sobie pytania:

Czy odwoływałeś trening/manewry/ zajęcia z powodu za małej ilości osób?

Czy nie byłeś pewny czy dana taktyka, technika czy procedura jest właściwie wykonywana?

Czy nie pojechałeś na szkolenie specjalistyczne z braku innych chętnych?

MISJA

Celem, które ma spełniać Co-Operations 3city jest tworzenie platformy współpracy miedzy organizacjami i grupami (przy pełnym zachowaniu ich autonomiczności). Poza ogólną inicjatywą kooperacyjną, stworzone byłyby podgrupy organizacji o podobnym charakterze działalności oraz związane z konkretnymi aktywnościami (ASG, MilSim, TTP, inne).

Głównymi zadaniami będzie:

Wymiana informacji między organizacjami o profilu ich aktywności i obszaru działania

Organizacja wspólnych inicjatyw treningowych/szkoleniowych w ramach CO-OPS3C

Wsparcie osobowe, merytoryczne i sprzętowe między grupami

REALIZACJA

Przekazanie informacji o inicjatywie do dowódców i przedstawicieli organizacji i grup militarnych w rejonie województwa pomorskiego i organizacja spotkania inicjującego.

LOGISTYKA

Zbiórka w dniu 18  lutego 2018 o godzinie 2000.

Obiekt Magnum Arena ul Jana z Kolna 22/26, Gdańsk

 

DOWODZENIE

Koordynator inicjatywy: SGO Gdańsk (kontakt@formacjasgo.pl, facebook.pl/sgo.gdansk)

 

SGO (Specjalne Grupy Operacyjne) to ogólnopolska grupa pasjonacka jednostek specjalnych, działająca nieprzerwanie od 2010 roku. Grupa odpowiedzialna była za współorganizację inicjatyw i szkoleń wśród grup rekonstrukcyjnych, proobronnych, MilSim, ASG i przechodziła szkolenia z zakresu procedur dowodzenia oraz taktyk, technik i procedur prowadzonych przez oficerów wojsk specjalnych.

PON (Pomorska Obrona Narodowa, dawniej POT – Pomorska Obrona Terytorialna) to organizacja proobronna będąca częścią stowarzyszenia ObronaNarodowa.PL. Organizacja prowadzi szkolenia ogólnowojskowe lokalnie jak i w ramach struktur ogólnopolskich. PON współpracuje z Wojskiem Polskim korzystając m.in. z bazy szkoleniowej oraz innych zasobów (np. amunicja). Specjalizuje się głównie w indywidualnym szkoleniu strzeleckim, nie zaniedbując innych podstawowych obszarów takich jak taktyka (głównie zielona), nawigacja, ratownictwo pola walki, rozpoznanie i inne.

fafsafafs