Uruchamiamy Sekcję Ratownictwa Taktycznego w SGO

SYTUACJA

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) obejmujące standardy udzielania pomocy na polu walki stanowi podstawę czynności w taktyczno-bojowej opiece nad poszkodowanym. Nad wszelkimi wykazami dopuszczonego do użycia sprzętu medycznego oraz algorytmami postępowania pieczę sprawuje specjalnie stworzony do tego celu komitet – Committee on TCCC (CoTCCC). Potoczna polska nazwa “czerwona taktyka” nie stanowi samodzielnego tworu i nie można jej wyodrębnić jako rodzaj taktyki. Stanowi ona bowiem integralną część każdej z taktyk, a co za tym idzie jest nieodzownym elementem taktyki czarnej, niebieskiej czy też zielonej. W formacji Specjalnych Grup Operacyjnych (SGO) TCCC praktykowane jest już od kilku lat. Prekursorami w tej dziedzinie są członkowie wrocławskiego oddziału SGO (SGO WORT), którzy zorganizowali pierwsze w Polsce Zawody Ratowniczo Taktyczne Grup Paramilitarnych – obecnie istniejące pod nazwą Medcone ONE i dopuszczające do startu zarówno amatorów, jak i funkcjonariuszy profesjonalnych służb takich jak Wojsko Polskie czy Policja. Z czasem kolejne oddziały coraz bardziej angażowały się w doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu TCCC. Rezultatem tego było ustanowienie pewnego poziomu wiedzy w formacji oraz doposażenie w plecaki medyczne oraz IFAK-i. Następstwami było również powstanie dobrej bazy szkoleniowej i zaplecza logistyczno-sprzętowego w Warszawie dzięki członkom SGO SEC (Warszawa) oraz stała obecność SGO na podium wyżej wspomnianych zawodów. W poszczególnych latach oddziały zajmowały kolejno najwyższe miejsca na podium – pierwsze miejsce SGO Warszawa w 2016 roku, drugie miejsce SGO Śląsk/Warszawa w 2017 roku, pierwsze miejsce SGO Śląsk w 2018 roku i pierwsze miejsce sekcji Bravo CORPS (obecnych członków SGO Śląsk) w 2019 roku. Aktualnie oddziały warszawski, śląski i wrocławski przyjęły “taktykę czerwoną” za jeden z głównych kierunków rozwoju. W 2020 roku po dołączeniu członków grupy medycznej Bravo w struktury formacji SGO, narodził się pomysł utworzenia międzyoddziałowej sekcji medycznej.

MISJA

Ciągłe doskonalenie się członków SGO w zakresie medycyny pola walki i medycyny ratunkowej. Nieprzerwana ewaluacja i testowanie sprzętu dobieranego pod działania, szkolenia i treningi. Weryfikacja wiedzy i ciągłe jej poszerzanie, bazując na najnowszej wiedzy klinicznej opartej o niezbite dowody naukowe – Evidence Based Medicine (EBM) oraz algorytmach wytycznych CoTCCC. Sekcja w ramach swojej działalności realizować będzie takie zagadnienia jak ratownictwo wysokościowe, techniczne, wodno-lodowe, chemiczne i działania poszukiwawczo-ratownicze, a więc przeprowadzać działania w pełnym spektrum znaczenia słowa “ratownictwo”. W powyższym zakresie nasi członkowie posiadają, pozyskują i będą doskonalić kwalifikacje uczestnicząc we wszelakich krajowych oraz zagranicznych kursach, warsztatach i konferencjach medycznych. Celem jest zbudowanie kadry instruktorskiej, która przy współpracy ze służbami oraz cywilnym personelem medycznym zapewni wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych członków formacji SGO oraz zaprzyjaźnionych grup. Standaryzacja procedur i wyposażenia, będzie jednym z celów realizowanych przez sekcję. Ponadto poprzez organizowanie różnych symulacji, pozoracji i warsztatów będziemy mieli okazję do projektowania nowych, innowacyjnych rozwiązań sprzętowych, które w przyszłości zostaną przetestowane, zrealizowane i wdrażane do użytku. Wszystko po to by zwiększyć ergonomię i efektywność pracy. Co więcej sekcja SRT stanowić będzie zbiorowość pasjonatów medycyny, zrzeszającą zarówno amatorów oraz profesjonalistów zawodów medycznych i służb ratunkowych. Członkowie będą mieli możliwość zacieśnić więzy z podobnymi sobie pasjonatami oraz poszerzyć swoje horyzonty. Ex unitate vires, motto naszej formacji będzie przyświecać nam w realizacji naszej misji.

REALIZACJA

Ogólnoświatowa pandemia ograniczyła możliwości prowadzenia szkoleń wewnętrznych. Stąd narodził się pomysł rozpoczęcia nauki w trybie online. Od listopada 2020 roku (nieoficjalne rozpoczęcie działalności) po inicjalnych testach z wiedzy wyklarowała się lista osób wstępnie zakwalifikowanych do sekcji. Do tej pory członkowie raz w tygodniu prowadzą wykłady online zakończone testami weryfikującymi zdobytą wiedzę. Tym sposobem sekcja tworzy bazę wiedzy, która umożliwi członkom rozwinięcie skrzydeł. Materiały filmowe, opracowania i prezentacje zapisywane są w chmurze na sekcyjnym folderze, gdzie każdy członek ma dostęp 24h/7d. Poprzez gradację trudności materiału i nieustanną edukację z poziomu podstawowego TCCC wejdziemy w zakres obejmujący zaawansowane zabiegi w ramach Combat Trauma Management (CTM) i Prolonged Field Care (PFC), aż do działań w zakresie Medical Treatment Facility (MTF). Cel ten zostanie zrealizowany w dwóch równoległych płaszczyznach – personel i sprzęt. W składzie kadry sekcji znajdują się osoby z ukończonymi kursami TCCC, CTM i PFC, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i pielęgniarze systemu z przewagą ilości personelu medycznego z oddziału śląskiego. Z kolei największe możliwości sprzętowe aktualnie zapewnia warszawski oddział SGO i dalej oddział śląski oraz wrocławski. Kardiomonitory, respiratory, ultrasonograf, różnego rodzaju nosze, plecaki, trauma walle i pozostałe składowe elementy trauma room, takie jak przyrządy udrażniania dróg oddechowych, opatrunki, opaski typu junctional, przyrządy chirurgiczne oraz do płynoterapii i przetaczania preparatów krwi już są na wyposażeniu sekcji. Systematycznie możliwości sprzętowe zwiększają się. Dzięki tym zasobom realizowane będą cykliczne warsztaty odbywające się średnio raz na 2-3 miesiące i trwające 2-3 dni w zależności od możliwości logistycznych i dyspozycyjności członków. Skupiając się na naszym personelu w myśl jednego z prawideł operacji specjalnych (SOF Truths) „humans are more important than hardware” (ang. ludzie są ważniejsi niż sprzęt) zapewnimy warunki do ukończenia najtrudniejszych kursów z zakresu medycyny pola walki. Prócz szkoleń specjalistycznych z zakresu TCCC członkowie będą spotykać się na kursach cywilnej medycyny ratunkowej takich jak Advanced Life Support (ang. zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) czy International Trauma Life Support (ang. ratownictwo przedszpitalne w urazach) oraz konferencjach medycznych. Zdobytą wiedzą będą dzielić się w formie wykładów i ćwiczeń warsztatowych. Dodatkowo sekcja będzie weryfikować zdobytą wiedzę na zawodach, a w tym na organizowanych przez SGO WORT Medcone ONE, celem sprawdzenie umiejętności, dokładności i wytrenowania członków. Nie zabraknie również spotkań w charakterze off-topic, ponieważ przede wszystkim jesteśmy grupą podobnych sobie hobbystów.

LOGISTYKA

Zaczęliśmy od łącza internetowego, komputera/laptopa i wiedzy własnej wspartej literaturą medyczną. Duża część życia sekcji, to praca online. Organizacji wykładów i testów w sieci jest faktem i aktualnie wystarcza na potrzeby zrównania poziomu wiedzy teoretycznej. Idąc dalej – ułatwiamy pozyskanie elementów najbardziej podstawowego wyposażenia czyli Individual First Aid Kit (IFAK) – indywidualnej apteczki pierwszej pomocy. Każdy członek sekcji musi posiadać kompletny, dobrze sklarowany IFAK z ustandaryzowanym wyposażeniem w ujednoliconym miejscu na oporządzeniu. Kolejnym punktem jest stworzenie odpowiedniego i jednolitego plecaka medycznego. Kwestie sprzętowe – tworzenie i wyposażenie członków odbywa się przy współpracy z firmą ResQline. Każdy członek sekcji może liczyć na wyposażenie się w cenach o wiele niższych niż rynkowe, a to nie jedyne możliwości dbające o finanse naszych medyków. Wychodząc od takich podstaw, tworzymy solidne filary działania na sprzęcie w odniesieniu do symulacji – jakość, ergonomia i efektywność działań. Rozważamy także standaryzację tzw. nerek medycznych dla poszczególnych członków sekcji. Pełnić one będą funkcję apteczki do zaopatrzenia poszkodowanego bez potrzeby używania plecaka medyka lub w przypadku zużycia zasobów IFAK-a osoby poszkodowanej. Przechodząc do kolejnych etapów opieki nad rannym, będziemy działać na prywatnych środkach ewakuacji – samochody i czterokołowe CASEVAC (ang. Casualty Evacuation) i dalej w trauma room, stanowiące obiekty udostępnione przez członków sekcji. Tutaj największymi możliwościami dysponuje oddział SEC, którego miasto stołeczne Warszawa stanowić będzie zapewne logistyczne centrum SRT. Zakupy sprzętu realizowane są przez poszczególnych członków oddziałów formacji oraz wspólnie. W planach jest również pozyskanie sprzętu z pomocą sponsorów.

DOWODZENIE

Nad działaniem sekcji opiekę sprawuje czterech założycieli – Fazol i Timon (SGO Śląsk) oraz Bondar i Rocky (SGO Warszawa). Wszelkie ważne decyzje konsultowane są z Ramirezem (COM-1) oraz z członkami SRT, tworząc różnego rodzaju ankiety czy otwierając dyskusję w ramach grupy na Facebooku. Opinia każdego z członków jest ważna, a ich mnogość pozwala wypracować najlepsze rozwiązania. W głównej mierze za logistykę i organizację odpowiadają Bondar oraz Rocky, którzy byli odpowiedzialni za wszystkie warsztaty i manewry medyczne zorganizowane do tej pory w Warszawie. Na ich wiedzy i doświadczeniu w organizacji opiera się początek naszych działań. Z kolei Fazol i Timon, rekruci SGO Śląsk od lat działali na wyżej wymienionych warsztatach i innych szkoleniach jako członkowie zaprzyjaźnionej grupy medycznej (Bravo Med Team). Wraz z dołączeniem w szeregi formacji byli zapalnikiem całej inicjatywy Sekcji Ratownictwa Taktycznego.

Opis: Fazol, Timon

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl