20130413 Szkolenie CQB oraz HRT z szkoleniowcami SPAP Wrocław

 

 

RODZAJ SZKOLENIA:

CQB / HRT / OOT

SZKOLENIE Z ZAKRESU:

Pakiet szkoleniowy obejmujący działania z zakresu CQB + HRT + OOT

KOD SZKOLENIA:

CFT-CQB+HRT+OOT_PI

POZIOM:

Poziom I (podstawowy)

DATA SZKOLENIA:

2013.04.13-14

TERMIN ZGŁOSZENIA:

MIN. 2 TYGODNIE PRZED TERMINEM

FORMA ZGŁOSZENIA:

Wiadomość e-mail na adres kontaktowy z zachowaniem tytułu wiadomości:
Mail na adres kontaktowy z zachowaniem ciągłości korespondencji w wiadomości. W tytule kod
szkolenia + Nazwisko + Imię. WPŁATA 50% wartości kosztu szkolenia na konto stanowi jedyne
potwierdzenie obecności.

GRUPA DOCELOWA:

Żołnierze zawodowi, Policjanci, pracownicy/funkcjonariusze resortów siłowych, kandydaci do służby
zawodowej w formacjach mundurowych

ILOŚĆ KURSANTÓW:

Max.30 – Ilość miejsc ograniczona.

UKŁAD / FORMA SZKOLENIA:

Teoria 20% / praktyka 80%
Pierwszy dzień zajęcia teoretyczne i praktyczne. Drugi dzień praktyczne przećwiczenie materiału z dnia I e z
wykorzystaniem amunicji ślepej na budynkach

CZAS TRWANIA:

2 dni, w tym 10-12 h dydaktycznych na dzień.

LOKALIZACJA:

Ośrodek Szkolenia Specjalnego – oddział Chodzież (teren zurbanizowany, poligonowy).

CEL KURSU / SZKOLENIA:

Poznanie oraz nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji podstawowych celów podczas prowadzenia
działań typu CQB.

GŁÓWNE PORUSZANE TEMATY / ZAGADNIENIA:

Program szkolenia:
• Szkolenie taktyczne CQB
• Procedury rozwiązywania sytuacji zakładniczych HRT
• Procedury taktyczne „odciąg na wejściu” grupy szturmowej + ewakuacja „procedury pokonywania odciągu”
• OOT „Opcja Otwartego Terenu” w działaniach taktycznych grupy szturmowej w Czarnej Taktyce.
• Szturm Dynamiczny z użyciem granatów „flash bank” – procedury pracy zespołu szturmowego. Inne środki
pozoracji.
• „Blok Grupy Szturmowej” – procedury reakcji. Kontakt zaporowy na grupę szturmowa.

LICZBA AMUNICJI:

Szkolenie z użyciem broni etatowej szkolonych (atrapy/repliki są dopuszczone). Dla osób nieposiadających
atrap lub broni zapewniamy własną (należy zgłosić ten fakt w momencie przesłania zgłoszenia).

WYMAGANA ILOŚĆ AMUNICJI:

Uzależniona od stopnia opanowania materiału przez szkolonych.

WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE:

1. Obiekt treningowy, pomieszczenia do treningu z amunicją ślepą posiadający różnego typu pomieszczenia,
różnej wielkości na różnych kondygnacjach;
2. Środki pozoracji;
3. Nocleg;
4. Magazyn Broni;
5. Amunicja ślepa;
6. Broń dla osób nieposiadających własnych jednostek broni;

WYPOSAŻENIE WYMAGANE:

Sprzęt Taktyczny: broń etatowa (+ nakładka do strzelania amunicją ślepą), dopuszczamy repliki lub atrapy
Ubiór Taktyczny: pełne robocze/etatowe wyposażenie żołnierza/funkcjonariusza. W tym przede wszystkim
kamizelki kuloodporne, hełmy, ochrona: wzroku, słuchu, dróg oddechowych (maski PGAZ). Zalecane użycie
ochrony łokci i kolan.

KOSZT KURSU / SZKOLENIA:

– Koszt uczestnika 450 zł,
– Koszt zespołu 3 osobowego z jednego teamu 1100 zł,
– Koszt zespołu 6 osobowego z jednego teamu 2100 zł.
Ceny netto. Do FV należy doliczyć dodatkowo 23% podatku VAT..

FORMA ZAKOŃCZENIA:

Certyfikat odbycia profesjonalnego szkolenia

KOLEJNE SZKOLENIE:

wg ustalonego terminu. POZIOM II na Strzelnicy z wykorzystaniem amunicji ostrej.

INNE INFORMACJE:

INFO nr.1 Zabezpieczamy zakwaterowanie w ocieplonym pomieszczeniu z sanitariami i bieżącą wodą
INFO nr.2 Zabezpieczamy magazyn broni celem zdeponowania broni etatowej na czas odpoczynku.
INFO nr.3 Wyżywienie i transport podczas szkolenia będzie realizowany we własnym zakresie ze strony uczestników szkolenia. W sytuacji drastycznej organizujemy bus.
INFO nr.4 Możliwość dokupienia innych pakietów szkoleń.
INFO nr.5 Płatność 50% na 14 dni przed datą szkolenia. Decyduje wpływ na konto. Drugie 50% przed szkoleniem.

KONTAKT:

managerszkolen@cichyF-T.org

ORGANIZATOREM SZKOLENIA JEST ELITARNA FIRMA SZKOLENIOWA

COUNTERTERRORISM TRAINING POLAND „Cichy Fight & Tactics” Group Consulting

http://cichyf-t.org/templates/v1_200005/images/Header.jpg

 

Pobierz dokument szkolenia:

CFT-CQB+HRT+OOT_PI

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl