20171022 Operacja „Patrol 2”

I. SYTUACJA
W ramach kursu bazowego dla rekrutów którzy ukończyli selekcję realizowane są treningi w zakresie stosowanych przez SGO taktyk, technik i procedur. Trening poziomu INTRO był jednocześnie praktycznym testem działania zespołowego w terenie według otrzymanego OPORD.
A. Przeciwnik
1. Warunki pogodowe: Mgła, widoczność 100-150 m. Temperatura 12 stopni. Przelotny deszcz. Wiatr bez wpływu na działania Zachód słońca 17:52.
2. Teren (Standard OCOKA). Las o przeciętnej gęstości. Możliwa obserwacja obszaru ze wzgórz. Możliwe ukrycie w bardziej zalesionych strefach. Osłona możliwa za stromymi pagórkami. Kluczowy obszar działania to graniczne strefy wyrobiska o wysokości od 10 do 25 metrów. 2 możliwe drogi podejścia – drogą od strony północno wschodniej oraz na azymut od strony wschodniej.
3. Możliwa aktywność osób postronnych w obszarze działania.
4. Możliwe lokalizacje przeciwnika – drogi dojścia w okolice OBJ od strony wschodniej i południowo wschodniej.
5. Aktywność przeciwnika – wycieczki, treningi fizyczne (rower, biegi), libacje (z możliwością silnego upojenia alkoholowego).
6. Zgrupowania w sile: zespołu, sekcji.
7. COA przeciwnika: przemieszczanie się głównymi drogami, przebywanie w lokalizacjach nadających się na ogniska. W przypadku kontaktu reakcja neutralna lub przyjazna, zaskoczenie.
B. Siły własne
1. SQ Sierra zgłożona z:
FT Alfa
FT Bravo
C2
Przydziały: brak
Wydzielenia: C2 (Zmiennie w roli instruktora)

II Misja
Kto: rekruci naborów GD/I/2017 i OPS/I/2017.
Co: zapoznanie z TTP w warunkach leśnych, meldunki sytuacyjne.
Gdzie: Zulu Golf.
Kiedy: 1600-2000 21OCT17
Czemu: Zajęcia w ramach Kursu Bazowego SGO Gdańsk

III Realizacja
Intencja C2
Działanie ma na celu jest zapoznanie rekrutów z podstawowymi taktykami, technikami i procedurami, meldunkami sytuacyjnymi w trakcie realizowania symulacji działań. Celem jest opanowanie przez rekrutów TTP w stopniu umożliwiającym działanie z pozostałymi grupami.
A ConOps (stan faktyczny)
SQ Sierra zebrał się w AA. Po wykonaniu LACE przemieścił się do ORP1 w formacji kolumna. W ORP1 wykonany został SOP Zakładanie Bazy Patrolowej. Następnie Sierra rozpoczął przemieszczanie do OP1. Po drodze co 200 m wykonywany był 2 min SLLS. Wysokie umieszczenie punktu obserwacyjnego przy narastającej mgle uniemożliwiło wykonanie obserwacji OBJ. Kontynuowano przemieszczenia do OP2. W okolicy godziny 1800 nastąpił zachód słońca i skrócono odległości między osobami i FT. Krótka obserwacja i SLLS w OP2 wskazywał na brak aktywności w obszarze OBJ. W trakcie przemieszczania do OP3 sekcja wykryła aktywność przeciwnika. Długie światło kilkukrotnie kierowane było w stronę FT Alfa ale nasza aktywność nie została wykryta. Meldunek SALUTE został przekazany do TOC. Po SLLS i LACE Sierra skierowała się do OP4. Po SLLS SQ przemieściła się do północnej części OBJ. C2 meldunkiem GOTWA przekazał dowodzenie liderowi FT Alfa i w asyście BT1 wydzielonego z FT Bravo udał się do EXFIL. W trakcie drogi do EXFIL wyczute zostało ognisko w okolicy ORP1. Na radiu przekazano SALUTE do Sierra. Sierra obecnie w sile sekcji (TM) wykonywała rozpoznanie OBJ. Na czujce został dowódca z RTO, dwa BT poruszały się metodą „L”. Wykryty został ruch w okolicy OP2. W trakcie SLLS ustalona zostały informacje o liczebności i aktywności przeciwnika. Po konsolidacji BT, przekazane SALUTE do TOC. Komunikacja radiowa nie była skuteczna, użyto więc zgodnie z OPORD komunikacji awaryjnej GSM. TOC wydał rozkaz o EXFIL i skierowaniu się w tym celu do zapasowego ORP2. Komunikat o EXFIL nadany został szyfrem „car” o 20:22.

1. Kolejność przemieszczania: AA, ORP1, OP1, OP2, OP3, OP4, OBJ, ORP1/ORP2
2. Czynności przy zatrzymaniu: SLLS (krótko), 50/50 (długo)
3. Azymuty i dystanse N/D
4. Czynności przy kontakcie z przeciwnikiem: zerwanie kontaktu, przemieszczenie do RV
5. PIR: SALUTE
6. Raporty: LACE przy ORP, OP4, po każdym kontakcie z przeciwnikiem. SALUTE po każdym kontakcie.
7. ROE: nie nawiązywać żadnego kontaktu z przeciwnikiem. W przypadku wykrycia przemieszczenie do RV.

IV. Logistyka
Nie uzupełniane

V. Dowodzenie i sygnały
A. Dowodzenie
1. Zlokalizowanie TOC: z SQ/Dominium
2. Łańcuch dowodzenia: C2, Lider FT Alfa, Lider FT Bravo, RTO
3. Dopasowanie SOP: nie zastosowano
B. Sygnały
1. Metoda komunikacji: Radio, GSM
2. Wywołanie: Blue Tooth
3. Kombinacja cyfr: uzupełnienie do 5
4. Hasło biegowe: sos
5. Instrukcje dla RTO: niejawne

 

Załącznik 1(mapa)

Nowy obraz mapy bitowej

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl