20171121 Operacja „Patrol 3” z PON

SYTUACJA

MISJA

W ramach działań z Pomorską Obroną Narodową, stworzone zostały możliwość do sprawdzenia w warunkach symulacji aktywności, będących częścią ROE obu organizacji. SGO – działania nieregularne, PON – bezpieczeństwo lokalne.

W pierwszej formule symulacja zakłada uproszczony model eliminacji przeciwnika. Misją SGO jest przeniknięcie przez obszar patrolowany przez PON i sabotaż „ważnego obiektu przemysłowego”. Nie możemy jednak eliminować sił przeciwnika, a w przypadku wykrycia tracimy człowieka.

Misją PON jest patrolowanie obszaru i zabezpieczenie „ważnego obiektu przemysłowego”. Przeciwnik likwidowany jest poprzez wykrycie i oświetlenie latarką pełnej sylwetki z odległości maksymalnie 20 metrów. Mimo wykrycia przeciwnika wszystkie siły nie mogą jednak przegrupować się do obiektu (stały podział na 1/3 na patrolach, 1/3 w obiekcie, 1/3 siły szybkiego wsparcia)

PRZECIWNIK

PON w sile sekcji/drużyny. Prawdopodobna aktywność to zabezpieczanie budynku i patrole w odległości do 600 m na północny wschód od obiektu. Mundury pantera leśna. Wyposażeni w atrapy broni palnej (AK), oporządzenie taktyczne, latarki, radia.

SIŁY WŁASNE

8 osób (jeden zespół dwuosobowy, dwa zespoły trzyosobowe, wydzielony TOC). Mundury MTP. Wyposażeni w atrapy broni krótkiej, latarki i plecaki. Liderzy zespołów zalogowani do systemu rejestrującego ruch w czasie rzeczywistym.

TEREN

23805379_1508117589271685_1844827568_n

(O) Obserwacja i pola ostrzału

SGO: obserwacja wzniesienia, krańce lasu. Pola ostrzału: nie dotyczy.

PON: drogi leśne, wzgórza, przedpole obiektu. Pola ostrzału: nie dotyczy.

(C) Ukrycia i osłona

SGO: gęstsze połacie lasu, pagórki, elementy muru.

PON: gęstsze połacie lasu, pagórki, elementy muru, budynek

(O) Przeszkody

SGO: mokradła na północnym wschodzie, ogrodzenia szkółki leśnej od zachodniej strony, droga 220 od zachodniej strony, ograniczona strefa podejścia do budynku od zachodu J-A (mapa), od wschodu L-D. Duża ilość rozbitego szkła w okolicy budynku, odkryte studzienki w okolicy budynku.

PON: ograniczenie stref prowadzenia patroli na północ J-L, południe A-D, zachód A-J, wschód D-L.

(K) Teren kluczowy – Teren, którego zajęcie daje wyraźną przewagę jednej ze stron. Wzgórza, płaskowyże, infrastruktura lub inne cechy terenu istotne z taktycznego punktu widzenia.

SGO: wzgórze 100 m na południe od K. Linia krańcowa lasu A-D.

PON: droga J-K. Linia krańcowa lasu A-D

(A) Drogi podejścia

 Krótsza droga do obiektu z punktu A bez wysokiej roślinności. Dłuższa droga do obiektu między krzewami i młodymi drzewami  z punktu B.

PON: Linia krańcowa lasu A-D

CZAS

Rozpoczęcie operacji: 2100

Zakończenie operacji: 2400

 

ZADANIE

Zespoły Alfa, Bravo, Charlie stawić się na odprawie w FOB Albatros o 2000 w celu przygotowania do działań

Zespoły Alfa, Bravo, Charlie osiągnąć obszar INFIL 1791 o 2100 w celu rozpoczęcia misji.

Zespoły Alfa, Bravo, Charlie przeniknąć przez obszar przeciwnika i dotrzeć do obiektu w obszarze 0184 nie później niż 2345 w celu pozostawienia znacznika świetlnego w pomieszczeniu dowodzenia PON.

Zespoły Alfa, Bravo, Charlie osiągnąć obszar EXFIL 1791 o 2400 w celu zakończenia działań.

 

REALIZACJA

Odprawa rozpoczęła się z 10 min opóźnieniem (Zespół Bravo nie dojechał na czas). Przyjęto koncepcję działania w niezależnych zespołach, których przemieszczanie będzie uzależnione od zgrupowań przeciwnika. Po analizie OCOKA wyznaczono drogi podejścia. Przydzielono radio do każdej sekcji i rozpoczęto sesję śledzenia ruchu czujek. Odprawa zakończyła się i zespoły wyruszyły w kierunku zbiórki na moście starochwaszczyńskim. TOC wykryło, że Frank (Bravo) znajduje się wciąż w okolicy FOB. Konieczne było cofnięcie najbliższego pojazdu (Charlie). Otrzymaliśmy informację o 15 minutowym opóźnieniu wyjścia patroli co skompensowało straty czasowe.

IMG_20171121_212453

Po dotarciu  do INFIL, zespoły przemieszczały się na północy zachód po kolei zajmując pozycje na swoich drogach podejścia Charlie 1691, Bravo 1493. 1395. Na poziomie sekcji, poruszanie miało następować echelonem, z wysuniętym do przodu zespołem Bravo. Na poziomie zespołów, pojedyncze kolumny z wysuniętymi do przodu czujkami.

IMG_20171121_215027

Praktycznie od razu po wejściu w obszar INFIL, sekcja Bravo natknęła się na patrol przeciwnika w strefie 1590 w odległości 10 m na południowy zachód. Przed wykryciem czujki, uchronił ghille suit. Na radiu nadany został do pozostałych sekcji komunikat o kontakcie. TOC obserował jak zespoły Alfa i Bravo korzystają z koncentracji wroga na wschodzie. Unieruchomienie Charlie trwało 15 min. Zerwał się również sygnał GPS i lider zespołu Mac zniknął z mapy.

IMG_20171121_224108

Gdy okazało się, że kontakt z przeciwnikiem nastąpił prawie 300 metrów za jego graniczną strefą działania wszystkie sekcje zwolniły w obawie o przedwczesne wykrycie. W tym momencie to Alfa wysunęła się na przód korzystając z hałasu pojazdów na drodze 220. Poruszali się w wąwozie, który był niestety jedyną drogą podejścia z tej strony. W okolicy 0991 zauważono czerwone światło – prawdopodobnie patrolu sprawdzającego pozycję na mapie. Wszystkie sekcje wykonały 15 min SLLS.

IMG_20171121_231107

Coraz niższa temperatura utrudniała zachowanie dyscypliny dźwięku. Liście szeleściły, a martwych gałęzi było coraz więcej. W którymś momencie sekcja Alfa spytała o źródło dźwięku w środkowej części obszaru działania. Była to czujka Bravo (nie mniej wciąż niewykryta). Złudzenie bezpiecznego przenikania zadziałało. Alfa przyspieszyła przemieszczanie. W którymś momencie czujka Alfy zauważyła ukrytą postać 20 m od siebie w górę wąwozu. Było już jednak za późno. O ile sama czujka została niewykryta, ruch drugiej osoby w zespole został zauważony. 2238 na radiu podany zostaje komunikat o wykryciu „18stki” w 0891 (wykryte osoby podawały swoje numery). Mimo dużego hałasu zdradziecki okazał się zbyt dynamiczny ruch. Czujka zaległa w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. Patrol wezwał wsparcie, a w tym czasie zaczął przeczesywać obszar. W tym czasie zespół Bravo wysunął się do przodu i próbować nawiązać kontakt z Alfą, której sytuacji nie znali. Kiedy w eterze nie było żadnego komunikatu, zrozumieli że czujka Bravo musi być obserwowana. Na radiu podane zostało polecenie aby przez PTT „wyklikać” status widzę/nie widzę tango, jaka odległość. Z meldunku wynikało, że ma kontakt z Tango w odległości mniejszej niż 10 m. 2253 na radiu nadany został również komunikat o wykryciu „12stki”. W tym wypadku zdradził albo ruch sięgania po PTT albo jego klikanie.

IMG_20171121_233652

Zespól Bravo zastyga na prawie 30 min. Sekcja podejrzewa zastosowanie przez przeciwnika groźnej taktyki: ruchomych patroli i niemożliwych do wykrycia skrytych obserwatorów. Sekcja Charlie mając wiedzę o ujawnieniu się obserwatora po zachodniej stronie, postanawia zmienić swój kierunek przemieszczania zastępując Alfę. Zbliża się 2330, a do celu pozostaje 450 m. TOC podejmuje ryzykowną decyzję o przyspieszeniu marszu bezwzględu na obecną aktywność przeciwnika. W ciągu kolejnych 15 minut niewykryte sekcje przemieściły się o 150 metrów. O 2345 zapada decyzja o wycofaniu zespołów w strefę EXFIL.

24169506_1649874425035562_160567337_o

Rejestr przemieszczania zespołów (Krawiec TL Alfa, Marek TL Bravo, Mac TL Charlie). Przekłamania pozycji do 100 m (GPS). 

LOGISTYKA

Z miejsca odprawy do AA sekcje przemieszczały się 3 pojazdami. Z obszaru AA do strefy INFIL pieszo w rozproszonych zespołach.

DOWODZENIE

TOC – Ram

C2 – Mario

Na niepowodzenie misji złożył się czynnik czasowy i terenowy:

Błędne były założenia możliwej prędkości bezpiecznego przemieszczenia się przez sekcje.

Przeciwnik działał 300 m poza obszarem odpowiedzialności, co wydłużyło odcinek ubezpieczonego marszu.

Niska temperatura utrudniła zachowanie dyscypliny dźwięku

Inne wnioski:

Więcej czasu na planowanie i alternatywne scenariusze działania

Mniejsza ilość komunikacji na radiu

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl