20180106 Operacja SR1, Wise Three Man

SYTUACJA

Drużyna działać będzie w obszarze neutralnym (linia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż ulicy Polanki). Każdy napotkany kontakt traktowany jest jako neutralny, ROE zakłada unikanie przy dalekim kontakcie, ignorowanie przy kontakcie bliskim.

 

ZADANIA

Zrealizować przeszkolenie procedur (poruszanie w formacji patrolowej, sygnały niewerbalne, przekraczanie przeszkody liniowej, obrona okrężna, postój krótki)

Wykonać OCOKA obszaru działania i opracować CONOPS fazy 1

Osiągnąć obszar ORP East Park (góra Dantyszka/Zimnica)

Wykonać OCOKA obszaru działania i opracować CONOPS fazy 2

Osiagnąć obszar OBJ1 North Wind (góra Wiecha)

Osiagnąc obszar OBJ2 South Sand (góra Głowica)

Osiagnąc obszar OBJ3 West End (góra Dantyszka)

 

REALIZACJA

O 910 drużyna zebrała się w AA i odebrała od TOC WARNO. Pierwsza faza misji Wise Three Man zakładała osiągniecie obszaru East Park. W tym celu drużyna podzielona została na dwie sekcje: Bravo (rekruci) oraz Papa (stali członkowie). Sekcja Bravo przeszła szybkie przeszkolenie w zakresie standardowych procedur operacyjnych do wykorzystania podczas realizacji zadań. Sekcja Papa otrzymała koordynaty East Park i przeszła do analizy OCOKA oraz planowania CONOPS.

2018-01-07_15-45-06_012

2018-01-07_15-45-43_111

O 1025 drużyna weszła w strefę INFIL i praktycznie od razu zgłosiła SALUTE nadany przez sekcję Bravo. Poruszając się kilkaset metrów w kierunku północno-zachodnim przekraczana była przeszkoda liniowa. Papa zastosował prawidłowo SOP, Bravo z błędami. Dalej wybrana ścieżka wzdłuż ogrodzenia odsłaniała poruszanie drużyny i ograniczała możliwości manewrowania. Dwukrotnie zauważono ruch w obszarze, nadając do TOC meldunki SALUTE. Na prośbę Bravo, TOC wyraził zgodę na odłączenie od sekcji Papa i kontynuowanie nawigacji samodzielnie.

2018-01-07_15-46-50_428

2018-01-07_15-46-41_345

O 1125 Papa nadał komunikat o osiągnięciu East Park. Bravo określiło azymut i odległość do East Park i wniosek był taki, że któraś z sekcji nie znajduje się w prawidłowej lokalizacji. Sekcja Bravo otrzymała rozkaz dołączenia do sekcji Papa. Na miejscu nawigatorzy obu sekcji zaczęli porównywać swoje pozycje. Wniosek: mapa sekcji Papa miała odwrotnie oznaczone nazwy gór (pomylono Dantyszkę z Zimnicą). Oznaczało to, że obie sekcje kierowały się wg swoich map prawidłowo do East Park. O 1150 osiągnięto prawidłowy obszar końcowy fazy 1.

2018-01-07_15-46-44_196

2018-01-07_15-46-00_899

Faza 2 zakładała podział na 2 sekcje (Kacper, Baltazar) i TOC (Melchior) i skierowanie do nowych obszarów. Sekcja Kacper miała kierować 500 m na azymut 290 do obszaru North Wind, następnie 420 metrów na azymut 175 do South Sand, następnie dostępnymi szlakami wrócić do obszaru West End. Sekcja Baltazar, 400 m na azymut 220 do obszaru South Sand, następnie 420 m na azymut 350 do obszaru North Wind, po czym skierować się dostępnymi szlakami do obszaru West End.

2018-01-07_15-45-48_797

2018-01-07_15-46-53_393

W trakcie fazy 2 nadano kilkadziesiąt meldunków SALUTE. Grupy od 2 do 5 osób, biegacze, rowerzyści i rodziny spacerujące po okolicy, głównie obecne na szlakach miedzy wzgórzami, ubiór cywilny, sportowy, kilka osób z psami. W obszarze poza aktywnością sekcji, działała 5 osobowa grupa ASG, skoncentrowana we wschodniej części Żwirowni, ubrana w mundury multicam i pantera leśna, uzbrojona w repliki AK, M4 i G36.

Raport aktywności sekcji Baltazar

1231 South Sand, nadane meldunki : LACE i GOTWA

1301 North Wind, nadane meldunki: LACE, GOTWA

1321 West End, nadane meldunki: LACE, GOTWA, założona baza patrolowa

Raport aktywności sekcji Kacper

1224 North Wind, nadane meldunki : LACE i GOTWA

1312 South Sand, nadane meldunki : LACE i GOTWA

1332 West End, nadane meldunki : LACE i GOTWA, konsolidacja z Papa

2018-01-07_15-47-04_251

Nawigację w kierunku Exfil przejęła sekcja Kacper. Po drodze pojawiła się kolejna przeszkoda liniowa, ponownie pojawiły się błędy w zastosowaniu SOP. Exfil osiagnięcty został o 1347.

LOGISTYKA

Nie uzupełniane

DOWODZENIE

TOC operacji Wise Three Man: Ram

C2 fazy 1

TL Bravo: Frank

TL Papa: Demi

C2 fazy 2

TL Kacper: Kruk

TL Bravo: Niko

 

Hasła: Sacrum/Profanum, doliczenie do 12

Kanał RTO: 16

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl