20201009 Operacja Cegła

Relacja została opisana w formie OPORD. Faktyczny rozkaz bojowy powinien być sporządzony przed akcją ale każda okazja do trzymania się 5 punktowego formatu i zapoznawania czytelników z tym standardem jest dobra.

I. SYTUACJA

Operacja „Cegła” została przeprowadzona w ramach kontynuacji Intro dla rekrutów SGO Gdańsk. Sprawdzono umiejętności planowania i przeprowadzenia samodzielnej akcji i zastosowania procedur dowodzenia.

MISJA

Szkolenie miało na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy z elementów planowania, procedur operacyjnych i dowodzenia małymi pododdziałami. Celem było doskonalić umiejętności zdobyte podczas szkoleń online oraz poznanie indywidualnych predyspozycji rekrutów.

Uczestnicy nabywali/doskonalili umiejętności wspinaczki na obiekty infrastruktury hydrotechnicznej z wykorzystaniem drabinki speleo.
Wykonali transport drogą wodną do miejsca akcji i zdetonowali “improwizowany ładunek pirotechniczny”
Przerzucili siły i środki na terytorium przeciwnika oraz dokonali sabotażu środków transportu ograniczając jego potencjał bojowy.

PRZECIWNIK/CYWILE

Na etapie planowania operacji nie przewidywaliśmy kontaktu z osobami postronnymi. W okolicy obszaru działania nie znajdowały się budynki mieszkalne, a operacja odbywała się w późnych godzinach wieczornych.

Przeciwnikiem w realizacji zadania Intro i Alfa był Zespół Omega, którego zadania i skład osobowy były niejawne. Ujawniona została jedynie dekompozycja na siły QRF stacjonujące poza docelowym obszarem działań i jednostki dywersyjne operujące na terenach przygranicznych.

SIŁY WŁASNE

W operacji wzięło udział 6 osób z SGO Gdańsk oraz 4 rekrutów SGO Intro. Intro składał się z 2 sekcji: Sierra i Kilo, prowadzących częściowo działania wspólne jak i wypełniające indywidualne zadania. Zespół Alfa składał się z 6 osób z SGO Gdańsk, w tym jednej osoby wydzielonej do TOC oraz przydziału 1 osoby w postaci fotografa.

TEREN

Działania prowadzone były w późnych godzinach wieczornych przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza, bezwietrznej pogodzie i ciszy, co było atutem w postaci obserwacji ewentualnego przeciwnika, ale także okolicznością niesprzyjającą z punktu widzenia skrytości akcji. Teren działań zawierał 5 km odcinek rzeki z niewymagającym nurtem i bujną roślinnością wzdłuż przeprawy do celu działań terenowych. Obszar działań stacjonarnych znajdował się w miejscu niezamieszkałym i nieoświetlonym.

II. ZADANIA

Intro + Alfa. Wykonać rozpoznanie obszaru, przejąć i przygotować kajaki do rajdu (AA).
Intro + Alfa. Wykonać trening wspinania na drabince speleo (INFIL MOST).
Intro + Alfa. Dokonać transportu sił i środków drogą wodną, zlokalizować słupy energetyczne (OBJ2).
Intro Sierra. Zdetonować improwizowany ładunek wybuchowy w celu ‘odcięcia zasilania’ w energię elektryczną (OBJ2).
Intro + Alfa. Dokonać przerzutu sił i środków drogą wodną, zlokalizować kompleks budynków (OBJ1).
Intro Kilo. Zniszczyć przy pomocy ładunków improwizowanych 2 kutry przeciwnika (OBJ1).
Alfa. Ocenić zniszczenia OBJ1 i OBJ2.
Intro + Alfa. Skonsolidować siły w RV.
Intro + Alfa. Powrót drogą wodną do miejsca rozpoczęcia rajdu (EXFIL PORT).

III. REALIZACJA

Operacja „Cegła” była moja pierwszą akcją MilSim jako rekrut SGO. Do tej pory uczestniczyłam w Intro, treningu z rajdem na Torpedownię oraz szkoleniach online z zakresu planowania operacji. Po raz pierwszy miałam do czynienia z pojęciami typu OCOKA, WARNO czy CONOPS, więc realizacja zadania jak i sam rajd był emocjonujący z punktu widzenia amatora.

092000PAŹ Zespoły Infto i Alfa dotarły na miejsce spotkania (AA). Działania poprzedziła odprawa zespołów, sprawdzenie sprzętu, łączności między zespołami i potwierdzenie przygotowania ekip do wyznaczonych działań.

2030 Po omówieniu sytuacji podzieliliśmy się na dwuosobowe zespoły, przebraliśmy się w pianki do pływania i rozpoczęliśmy rajd kajakami do pierwszego punktu ćwiczeń – mostu. Przeprawa wodna odbywała się bez zakłóceń. Cel osiągnęliśmy w planowanym czasie (2050) i rozpoczęliśmy wspinaczkę przy pomocy drabinki speleo. Ćwiczenie nie jest wymagające, ale elementem podnoszącym jego trudność była ewakuacja z kajaka.

2150 Po działaniach na moście udaliśmy się do punktu zbiórki (AA), przepakowaliśmy potrzebne środki i rozpoczęliśmy rajd tym samym transportem do kolejnego miejsca działań. Nurt rzeki był spokojny, pogoda bezwietrzna, więc mimo względnej ciszy i niestosowania oświetlenia rajd na miejsce działań niósł duże ryzyko wykrycia przez przeciwnika. Płynęliśmy we wcześniej ustalonym szyku, dość sprawnie dzięki czemu dotarliśmy do celu przed czasem.

2315 Na około 300m od miejsca desantu (ORP) otrzymaliśmy zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie akcji. Dowódca zarządził dekompozycję do wyznaczonych zadań.

2323 Intro Sierra (Klaudia i Bartek) ewakuują się do ustalonego miejscu (OBJ2). Meldują gotowość i odpalają “improwizowane ładunki wybuchowe” symulujące uszkodzenie linii energetycznej odcinające prąd OBJ1.

2328 Legbad został wydzielony z sekcji i na przeciwległym brzegu w gillie wykonał rozpoznanie sieci elektrycznej. Pozostała część Alfy czekała w gotowości w kajakach.

2331 Intro Kilo (Grzegorz i ja) napotykamy nieprzewidziany problem w postaci zacumowanego jachtu w miejscu planowanego desantu. Dowódca zarządza zmianę miejsca dotarcia na ląd. Na miejscu przeprowadzone zostaje rozpoznanie i wykryte miejsce cumowania kutrów przeciwnika. Kutry zostały zniszczone z użyciem “improwizowanych ładunków pirotechnicznych”. Kilo wycofało się kajakami z obszaru.

2334 Alfa rusza na brzeg w pobliżu OBJ. 2336 Desant Alfy na brzegu przy OBJ. Legbad wychodzi na wał w celu wykonania rozpoznania. Bator zabezpiecza kajaki oraz prowadzi wsparcie obserwacji drogi prowadzącej do OBJ.
2340 Zespół szturmowy (Siwy, Iskra) ruszaja w stronę OBJ. Do budynku w celu wykonania oceny zniszczeń wbiega Siwy, po 2 minutach opuszcza obiekt i cały zespół wycofuje się.

2345 Alfa i Intro spotykają się w miejscu ustalonej zbiórki (RV). Oddalając się usłyszeliśmy wybuch i przeciwnik skierował na nas reflektory, jednak nie podjął za nami pościgu z powodu uszkodzenia kutrów. Powrót kajakami trwa dłużej niż w przeciwnym kierunku, ale i tak cel osiągamy przed planowanym czasem 0055.

0110 Po dotarciu do bazy odbywa się omówienie, analiza i podsumowanie akcji (AAR).

0130 … i do domu.

Przyznam, że na etapie planowania operacji byłam dość zagubiona. Nie wszystkie działania i zadania były dla mnie zrozumiałe, a nomenklatura obca. Stąd emocje, może lekki strach by normalnie, po ludzku nie dać dupy. Teraz widzę, że działając w grupie, mając jasno określone działania i role oraz przy odpowiednim stopniu zaangażowania to fantastyczna zabawa.

IV. LOGISTYKA I ZABEZPIECZENIE

Zespoły dotarły do miejsca rozpoczęcia akcji 3 samochodami.
Przeprawa wodna do pierwszego punktu szkoleniowego z wykorzystaniem speleo jak i do punktu działań docelowych odbywała się drogą wodną z wykorzystaniem 5 kajaków dwuosobowych. Pary płynące wspólnie zostały przydzielone z uwzględnieniem indywidualnych zadań do wykonania oraz umiejętności skutecznego poruszania się kajakiem.
Środki medyczne stanowiły 4 apteczki, zabezpieczenie zapewniało 3 ratowników medycznych.
Sprzęt alpinistyczny stanowiła 12 m drabinka speleo, karabinki, lina i taśmy rurowe.
Ubiór cywilny w ciemnej tonacji oraz indywidualny kamuflaż farbami maskującymi.

V. DOWODZENIE/ZADANIA

TOC: Ram
GFC, lider sekcji Intro: Grzegorz (opracowanie WARNO, CONOPS, rozpoznanie terenu, zapewnienie pirotechniki i środków kamuflujących)
Lider sekcji Alfa: Siwy (przeszkolenie kajakowe, zapewnienie kajaków, pianek i kamizelek)
Lider sekcji Omega: niejawne
RTO: Beth (opracowanie OCOKA)
Nawigator: Bartek (przygotowanie dróg dotarcia)

BLS: Klaudia

 

Relacja: BETH.

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl