Książka Geneza i Rozwój Polskich Operacji oraz Sił Specjalnych

Całkiem niedawno z okazji imienin, dostałem książkę która niewątpliwie jest jedną z bardziej unikatowych pod względem zawartej w niej informacji na polskim rynku wydawniczym. Mowa o książce pana Huberta Królikowskiego Geneza i Rozwój Polskich Operacji oraz Sił Specjalnych. Książka zawiera bogatą treść w której autor przedstawia Polskie siły specjalne od narodzin do współczesności, uwzględniając pod drodze wzrost ich znaczenia nie tylko w strukturze polskiej obronności ale również na arenie międzynarodowej. W swojej publikacji zawarł również wyjaśnienia takich pojęć jak Akcje Bezpośrednie czy Zagraniczna Obrona Wewnętrzna, rozbijając je na podkategorie. Doszedłem do wniosku, że dobrą opcją było by przybliżać wam, drodzy czytelnicy, dokładne znaczenie ów haseł.

Pierwszym wpisem w nowej kategorii pt. Leksykon Specjalsów, będzie hasło Akcje Bezpośrednie. Będę również starał się do każdej podkategorii dodać krótki opis przykładowych akcji z udziałem sił specjalnych.

Operatorzy  JW AGAT. Jednym z zadań AGAT-u jest przeprowadzanie akcji bezpośrednich, źródło polska-zbrojna.pl 

AKCJE BEZPOŚREDNIE

1. Direct Action (DA) – akcje bezpośrednie polegają  na krótkotrwałych uderzeniach oraz innych działaniach ofensywnych w małej skali, które są prowadzone jako operacje specjalne we wrogim, zakazanym lub politycznie wrażliwym środowisku. W ów akcjach jest wykorzystywany specjalistyczny potencjał militarny (uzbrojenie, wyszkolenie żołnierza) aby zająć, zniszczyć, pojmać, wykorzystać, odzyskać, uszkodzić wyznaczone cele. Akcje bezpośrednie w porównaniu z konwencjonalnymi działaniami przewyższają je poziomem fizycznym i politycznym ryzyka, techniką wykorzystywaną podczas akcji bezpośrednich oraz poziomem weryfikacji i precyzji użycia siły dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Akcje bezpośrednie charakteryzują poszczególne działania:

2. Rajdy, zasadzki i bezpośrednie ataki – zawierają się w operacjach przeznaczonych do osiągnięcia określonych celów, dobrze zdefiniowanych (wyznaczonych, obranych) i często zdeterminowanych w czasie skutków. Ów cele czasami pozostają poza efektywnymi możliwościami prowadzenia operacji przez elementy sił konwencjonalnych. Operacje takie zazwyczaj obejmują ataki na cele krytyczne, zniszczenie linii komunikacyjnych wykorzystywanych przez wrogie strony lub innych systemów będących celami, pojmanie wyznaczonego personelu lub materiałów oraz zajęcie, zniszczenie albo neutralizacja urządzeń czy możliwości przeciwnika.

3. Ataki z dużych odległości (Standoff Attacs) – polegają na atakach za pomocą systemów uzbrojenia lub za pomocą operacji informacyjnych. Wykorzystuje się broń precyzyjną dalekiego zasięgu, która może być prowadzona przez platformy lub oddziały powietrzne, morskie lub lądowe. Ów ataki są prowadzone wtedy, kiedy cele mogą zostać wystarczająco uszkodzone lub zniszczone bez zaangażowania sił walczących bezpośrednio. Ataki mogą być wykonywane, jako działania samodzielne.

4. Naprowadzanie uderzeń lotnictwa (Terminal Attack Control – TAC) oraz operacje naprowadzania lotnictwa (Terminal Guidance Operations – TGO) – Są to działania mające na celu identyfikowanie i precyzyjne raportowanie lokalizacji celów, aby skutecznie wykorzystać przeciw nim uzbrojenie, z wykorzystaniem GPS, wskaźników laserowych, urządzeń sygnalizacyjnych lub innych środków prowadzenia bądź naprowadzania uderzeń lotnictwa oraz naprowadzania lotnictwa. Naprowadzanie uderzeń lotnictwa obejmuje kontrolę manewru i zgodę na użycie uzbrojenia przez atakujący samolot. Operacje naprowadzania lotnictwa obejmują każdą komunikację elektroniczną, mechaniczną, głosową lub wizualną, która dostarcza podchodzącemu samolotowi lub uzbrojeniu dodatkowe informacje dotyczące określonej lokalizacji lub celu. Terminal Attack Control różni się od Terminal Guidance Operations tym, że pierwsza opcja obejmuje uprawnienia do wydania zgody na użycie uzbrojenia przez samolot, a druga opcja takich uprawnień nie obejmuje. Dlatego TAC wymaga wykwalifikowanych osób – kontrolerów naprowadzania uderzeń połączonych (joint terminal attack controllers), a TGO nie wymaga osób z takimi kwalifikacjami.

5. Operacje odzyskiwania (ewakuacji) – polegają na odnalezieniu, zlokalizowaniu, zidentyfikowaniu, uratowaniu i ewakuowaniu personelu, wrażliwego wyposażenia lub innych rzeczy krytycznych dla bezpieczeństwa narodowego. Misje sił specjalnych w zakresie odzyskiwania (ewakuacji) charakteryzują się szczegółowym planowaniem, próbami i gruntownymi analizami wywiadowczymi. W operacjach tych wykorzystuje się niekonwencjonalną taktykę i technikę, tajne poszukiwania, możliwe wsparcie tubylcze i częste użycie lądowych elementów bojowych.

6. Operacje precyzyjnego zniszczenia – są to operacje, w których dodatkowe zniszczenia muszą być zminimalizowane, wymagają wysoce wyrafinowanej broni i/lub kontrolowanej detonacji określonej ilości materiałów wybuchowych umieszczonych we właściwych miejscach, aby osiągnąć cele misji. Operacje precyzyjnego zniszczenia mogą być prowadzone, jeśli precyzyjna amunicja kierowana nie gwarantuje sukcesu w pierwszym uderzeniu, lub kiedy zawartość obiektu musi być zniszczona bez uszkadzania samego obiektu.

7. Operacje przeciw celom powierzchniowym (Anti-Surface Operations) –  polegają na prowadzeniu operacji przeciwko morskim celom powierzchniowym przeciwnika. Obejmują one, ale nie ograniczają się, inspekcję, abordaż, operacje przeszukania i zajęcia, które są pokładowymi operacjami abordażu i zajęcia współpracujących, niewspółpracujących, lub wrogich wykrytych obiektów budzących zainteresowanie.

Przykładem akcji bezpośredniej będzie np. słynna akcja patrolu SAS – Bravo Two Zero w Iraku w 1991 roku. Zadaniem patrolu było odnalezienie podziemnych kabli łączności Main Supply Route (MSR) pomiędzy Bagdadem a północno-zachodnim Irakiem w celu ich przecięcia, a następnie odnalezienie i zniszczenie Irackich SCUD-ów leżących w odległości 250km od MSR. Akcja zakończyła się fiaskiem, ponieważ patrol został wykryty (po przez mały incydent) i został zmuszony do ewakuacji o własnych siłach. Z 8 członków patrolu, trzech zginęło.

 

 

Źródło tekstu: Geneza i Rozwój Polskich Operacji oraz Sił Specjalnych, Hubert Królikowski, wydawnictwo Taktyka i Strategia, Warszawa 2013, str 223-224

 

Źródło:

Blog poświęcony Wojskom Specjalnym

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl