Alfa – najlepsi ludzie Moskwy

 

Alpha Group (znana również jako Spetsgruppa A) jest elitarną samodzielną jednostką wchodzącą w skład rosyjskich sił specjalnych (spetsnaz – special-purpose forces) oraz jednostką przeznaczoną do działań antyterrorystycznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (dawne KGB). Alpha Group jest pod zwierzchnictwem Centrum Operacji Specjalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa i do jej głównych zadań należy zapobieganie, udaremnianie, przeciwdziałanie aktom terroryzmu. Mało wiadomo, co do organów dysponujących jednostką. Spekuluje się, iż jednostka działa z polecenia i kontrolowana jest przez wysoko postawione osoby związane z polityką jednak nie są one konkretnie wskazane.

 

 

 

Alpha Group została powołana 28 lipca 1974 roku przez KGB z polecenia Yuriego Andropowa. Jej celem było zwiększenie możliwości obronnych i antyterrorystycznych na terenie ZSRR. Powołanie Aplha Group dało możliwość KGB do reagowania na zdarzenia takie, jakie miały miejsce w Monachium w 1972 r,.

Przykładem takiego działania było odbicie porwanego samolotu Aeroflot Flight 6833  18 listopada 1983. Samolot został uprowadzony przez 7 Gruzińskich terrorystów. Na pokładzie znajdowało się 53 pasażerów i 7 osób załogi. Drugiego dnia „oblężenia” samolotu Aplha Group podjęła się szturmu. Podczas szturmu zginęło 3 członków załogi, dwóch pasażerów oraz trzech porywaczy. W samolocie znajdowało się 108 dziur po pociskach. Z uwagi na poważne naruszenia w strukturze samolotu został on wycofany z pełnienia roli samolotu rejsowego. Troje z czterech ocalałych porywaczy zostało skazanych na karę śmierci. r.

 

 

Jednostka od początku wykonuje zadania wybiegające poza pierwotnie określony zakres jej działań przykładem takiego działania może być aresztowanie w 1985 roku szpiega CIA Adolfa Tolkacheva.

Najbardziej znana i zasłużona misja miała miejsce 27 grudnia 1979 r. kiedy to siły sowieckie przypuściły niespodziewany atak na dom Amina Hafizullaha – prezydenta Afganistanu. Misji nadano kryptonim „Storm – 333” i w skład jednostek wchodziły jednostki Spetsnazu, GRU, KGB oraz sowieckich spadochroniarzy. Podczas szturmu na dom prezydenta Alpha Goup poniosła najmniejsze straty ze wszystkich jednostek tracąc tylko dwóch ludzi. Misja była wielkim sukcesem, ponieważ udało się zabezpieczyć strategiczne obiekty oraz jednocześnie zlikwidować prezydenta Amina. Jednakże, powodzenie misji „Storm -333” było powodem wybuchu wojny w Afganistanie.

 

Niespełna sześć lat później w październiku 1985 r. jednostka została skierowana do Bejrutu zaraz po tym jak Kreml został poinformowany, iż czterech sowieckich dyplomatów zostało wziętych za zakładników. Dzięki działaniu wywiadowczemu szybko ustalono porywaczy i zgodnie z polityką ”nie negocjujemy z terrorystami” członkowie jednostki dotarli do krewnych porywaczy biorąc ich również za zakładników. Uprowadzonym krewnym terrorystów odcięto części ciała i przesłano bezpośrednio do porywaczy sowieckich dyplomatów. Pokaz siły zadziałał. Zakładnicy zostali uwolnieni i na przestrzeni 20 lat żaden z sowieckich bądź rosyjskich przedstawicieli nie został uprowadzony ani wzięty za zakładnika. Jednakże pozostaje jeszcze druga wersja, iż zakładników udało się uwolnić po przez negocjacje i wpływy polityczne.

 

 

Podczas sowieckiego puczu Alpha dostała zadanie wtargnięcia do „Białego Domu” (rosyjski budynek parlamentu) i zabicie Borysa Jelcyna i innych rosyjskich przywódców. Rozkaz został cofnięty. Z oświadczeń operatorów wynikało, iż cel mógł zostać osiągnięty w przeciągu 20 – 25 minut jednak ponosiłby ze sobą straty w setkach bądź nawet tysiącach cywili.

 

 

Kolejną głośną akcją był szturm na teatr w Moskwie.  23 października 2002 roku do teatru wtargnęło 40 uzbrojonych terrorystów mających na sobie ładunki wybuchowe. Budynek został odbity 3 dni później przez oddział Alpha oraz Vympel.  Podczas szturmu użyto gazu usypiającego na, wskutek czego zmarło 129 zakładników. Wszyscy terroryści zostali zlikwidowani. Członkowie oddziałów specjalnych dokonywali egzekucji pozostających w obiekcie jeszcze uśpionych gazem terrorystów. Mimo bardzo skomplikowanej sytuacji akcja została uznana przez gen. Sławomira Petelickiego za dobrze przeprowadzoną.

Po przemianach ustrojowych i rozpadzie ZSRR Alpha Group wciąż pozostaje jednostką specjalną przeznaczoną głównie do działań antyterrorystycznych. Aktualnie w skład jednostki w chodzi ok. 700 operatorów podzielonych na 5 pododdziałów, z czego większość stacjonuje w Moskwie.

 

 

Opracował: Mera (SGO Gdańsk)

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl