ARAS – Litewskie orły


 

1.ARAS

 

ARAS lub Jednostka Operacji Antyterrorystycznych Litewskiej Policji ARAS (rodzimie: Lietuvos policijos antiteroristini operacij rinktin ARAS ) jest samodzielnym wyspecjalizowanym oddziałem Policji litewskiej utworzonym w 1991 roku. Głównym powodem utworzenia jednostki była przestępczość zorganizowana działająca na terytorium Litwy będącej wówczas niestabilnym krajem z powodu rozpadu Związku Radzieckiego. Ponad to, wśród początkowych zadań jednostki znalazło się również działanie w sytuacji zamieszek, utrzymanie pokoju w napiętej sytuacji politycznej Litwy, oraz zabezpieczenie ważnych osobistości.

 

ArasAps.jpg

2.Struktura

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras17.jpg

Na strukturę jednostki składają się:

-Dowództwo

-Grupa specjalna

-Dywizja rozpoznania i neutralizacji zagrożeń wybuchowych

-Dywizja informacji, analiz i negocjacji

-3 kompanie, jedna stacjonująca w Klaipedzie

Funkcjonariusze jednostki posiadają określone specjalności jak: specjaliści d/s rozpoznania, negocjatorzy, snajperzy, operatorzy wysokościowi czy nurkowie. W zależności od potrzeby akcji czy realizacji zadań określeni specjaliści lub całe ich grupy są powoływani do ich wykonania.

 

3.Zadania

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras5.jpg

Główne zadania ARAS to:

-organizowanie, dowodzenie i przeprowadzanie akcji antyterrorystycznych na terenie Litwy,

-ratowanie zakładników i zatrzymania najniebezpieczniejszych przestępców,

-odnajdowanie, zabezpieczanie, rozbrajanie i neutralizacja materiałów wybuchowych użytych do celów terrorystycznych lub kryminalnych,

-prowadzenie obserwacji, monitorowanie i gromadzenie informacji na temat zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń terrorystycznych przy ścisłej współpracy ze służbami innych Pañstw, w szczególności należących do UE,

-organizowanie szkoleñ oraz szerokiej informacji publicznej w ramach prewencji antyterrorystycznej.

 

4.Wyposażenie i uzbrojenie

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras8.jpg

ARAS został wyposażony w nowoczesny sprzęt i ekwipunek który zapewnia działanie jednostki na bardzo wysokim, światowym poziomie. Składa się na to nowoczesne uzbrojenie zachodniej produkcji, noktowizory, termowizory snajperskie, nowoczesne roboty służące do rozpoznania materiałów wybuchowych, wyspecjalizowany sprzęt nurkowy, specjalne kamizelki kuloodporne, hełmy i tarcze. Warto jednak wspomnieć, że nawet najlepszy sprzęt jest bezużyteczny bez odpowiednio wyszkolonych ludzi. W celu zapewnienia solidnego wyszkolenia, szkoleniem jednostki zajmują się specjaliści z USA, w głównej mierze weterani Delta Force.

Uzbrojenie, jak już zostało wyżej napisane, jest oparte na zachodnich produkcjach. Najczęściej używanymi przez ARAS są: H&K MP-5/A5/SD6/KA4, H&K G36C/K, H&K 69 A1, Steyer AUG A1/P, SIG SG 551-2 SWAT, Sig Sauer P226, Glock 17, Benelli M4 Super 90, PGM Ultima Ratio Intervention, PGM Ultima Ratio Hecate II.

 

5.Rekrutacja

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras18.jpg

Selekcja do jednostki odbywa siê na zasadach wzorowanych na rekrutacji do Delta Force, jest stosowana również ta sama kwalifikacja punktowa. Przed przyjęciem do jednostki kandydaci są bardzo skrupulatnie sprawdzani pod kątem czystości kartoteki, światopoglądu, kontaktów osobistych etc. Wiekowo nie mogą być młodsi niż 18 i starsi niż 30 lat. W pierwszej kolejności brani pod uwagę są niepalący, co najmniej 5 lat służby w Policji jest dodatkowym atutem, lecz nie jest koniecznie wymagane. Ci którzy spełnią początkowe oczekiwania muszą zmierzyć się z testami psychologicznymi i na inteligencję podczas których badana jest przede wszystkim stabilność emocjonalna. Następnie kandydaci przechodzą przez kwalifikację fizyczną. Tylko 2-3 kandydatów rocznie zasila szeregi jednostki.

 

6.Akcje

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras14.jpg

Jednostka będąc główną jednostką antyterrorystyczną Litwy wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność w operacjach bojowych.

Przykładem może być sytuacja zakładnicza z października 2001 roku w miejscowoœci Panevžys, gdzie uzbrojony napastnik wziął za zakładników starszą kobietę oraz 13-letniego chłopca. Po długich negocjacjach, gdy nie było innej możliwości rozwiązania sytuacji zdecydowano o szturmie. W jego efekcie napastnik został zastrzelony a zakładnicy uwolnieni.

 

7.ATLAS

http://discoverelitepolice.com/wp-content/uploads/2012/03/aras12.jpg

ARAS jest reprezentantem Litwy w europejskiej grupie ATLAS która zrzesza policyjne jednostki AT pañstw UE. W ramach tej grupy formacje wypracowuj¹ wspólne metody działania by w razie potrzeby wkroczyæ wspólnie do akcji. Szkolenie w ramach grupy ATLAS mia³o miejsce w Polsce 25-28 wrzeœnia 2011 pod kryptonimem „Game Day” w ramach przygotowań do Euro 2012. Oprócz ARAS i polskiego BOA w manewrach uczestniczyli: EKO COBRA (Austria), LYNKX (S³owacja), RED PANTHER (S³owenia), RAID (Francja), GOE (Portugalia).

 

OPRACOWAŁ: Cube (SGO Gdańsk)

ŹRÓDŁO:

1.http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/343/786/Cwiczenia_Atlas_quotGAME_DAYquot_wrzesien_2011_r.html

2.http://en.wikipedia.org/wiki/ARAS_%28Lithuania%29

3.http://aras.policija.lt/

ZDJĘCIA:

www.antyterroryzm.gov.pl

 www.discoverelitepolice.com

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl