BOA KGP – Centralna Jednostka Antyterrorystyczna Policji


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA (Biuro Operacji Antyterrorystycznych) Komendy Głównej Policji jest centralną komórką organizacyjną Policji m. in. ds. wykrywania i zwalczania terroryzmu, zajmującą się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, konwojującą najgroźniejszych przestępców w tym ekstradowanych, dokonującą zatrzymań najniebezpieczniejszych ludzi i inne.

BOA KGP jest członkiem ATLAS, organizacji policyjnych grup AT państw Unii Europejskiej.

 

HISTORIA


źródło: www.policja.pl

Dnia 22 lutego 1976 pod wpływem narastającego zapotrzebowania na jednostkę antyterrorystyczną Minister Spraw Wewnętrznych utworzył w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej (jako jedyny w Polsce) Wydział Zabezpieczenia. Do jego zadań należało zwalczanie terroryzmu; interwencja w sytuacjach narażających na uszczerbek na życiu i zdrowiu, lub zagrażających bezpieczeństwu publicznemu na terenie Warszawy i całego kraju.

Wydział ten składał się z 5 sekcji bojowych stanowiących łącznie 47 funkcjonariuszy.

W 1982 roku zwiększono liczebność jednostki do 273 funkcjonariuszy. Wydzielono również skrzydło bojowe i skrzydło ochrony lotów, a także sekcję techniczną jako część logistyczną. Funkcjonariusze skrzydła ochrony lotów (odpowiednik Federal Air Marshal Service) pilnowali bezpieczeństwa na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT.


źródło: www.policja.pl

W 1990 roku w związku z ustaniem porwań samolotów skrzydło ochrony lotów zostało rozwiązane. Z WZ KS MO odeszła cała kadra zarządzająca, a nazwę zmieniono na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji. W ramach wolnych etatów powiększono pion bojowy o sekcję pirotechniczną, utworzony został Sztab i Pluton Ochrony, do Sekcji Technicznej dodano Sekcję Transportu, rozbudowano Zespół Medyczny.

W 1992 roku została utworzona Sekcja Szkoleniowa oraz Sekcja ds. Negocjacji, w której zatrudniony został psycholog. Sekcja Pirotechniczna powiększona została do 10 osób. Wydział zatrudniał wtedy 207 policjantów i 2 cywilnych pracowników Policji.


źródło: www.policja.pl

W lutym 2003 WA KSP został wydzielony z KSP, zrestrukturyzowany i wcielony do struktury Komendy Głównej Policji. Powstała struktura ds. działań antyterrorystycznych w ramach CBŚ KGP. Stworzono dwa zarządy: Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego w ramach Centralnego Biura Śledczego KGP. Oba zarządy podlegały pod polecenia służbowe dyrektora CBŚ KGP.


źródło: www.policja.pl

Lipiec 2003 – połączono Zarząd Bojowy CBŚ KGP oraz Zarząd Wsparcia Bojowego CBŚ KGP. Nowo stworzoną komórkę wydzielono ze struktury Centralnego Biura Śledczego, tworząc oddzielne wyższe hierarchicznie niż Zarządy CBŚ Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, którym kierował dyrektor. BOA KGP było podległe Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Kwiecień 2004 – Rozwiązano Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Degradacja centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji. Struktura została przebudowana w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji. Zadania jednostki nie uległy zmianie.


źródło: www.policja.pl

Maj 2008 – Ponowne stworzenie Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji jako centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji. Będącej samodzielną częścią struktury Komendy Głównej Policji kierowanej przez dyrektora, a podległą bezpośrednio pod Zastępcę Komendanta GP. Struktura Biura uległa zmianie.

ZADANIA


źródło: www.policja.pl

Zadaniami Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP są: zwalczanie terroryzmu, prowadzenie negocjacji policyjnych, zatrzymywanie przestępców bardzo niebezpiecznych, uwalniania zakładników, niszczenie fugasów i inne, a także koordynowanie i nadzorowanie działań Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, w tym:

– prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego);
– prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania;
– prowadzenie negocjacji policyjnych;
– wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;
– wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;
– koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;
– analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie;
– współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

CIEKAWOSTKI:

http://www.policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-46831.jpg

Źródło: www.policja.pl

Operatorzy BOA wystąpili w jednym z odcinków programu Chris Ryan’s Elite Police („Elitarne Jedostki Policji”). Polscy Antyterroryści pojawili się w jednym szeregu z takimi jednostkami jak Brazylijskie BOPE i Izraelski MAGAV:
http://www.youtube.com/watch?v=gPbsGjm6O7E

Od kilku lat w Warszawie działa grupa rekonstrukcyjna Biura Operacji Antyterrorystycznych. Grupa szkolona jest przez instruktorów Centrum Elitarnego Kształcenia Jednostek Mundurowych i Cywilnych „GRYF”.


Źródło: http://www.boa-warszawa.pl/

BOA KGP w statystykach:
http://www.policja.pl/portal/pol/560/45424/Raporty_statystyczne.html

ODESZLI ALE PAMIĘĆ O NICH POZOSTANIE

24 kwietnia 1996 na stacji benzynowej Shell przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie na skutek wybuchu fugasa podłożonego przez NN sprawców został śmiertelnie ranny st. asp. Piotr Molak, policjant Wydziału Antyterrorystycznego KSP. Został mianowany pośmiertnie przez Prezydenta RP na stopień policyjny podkomisarza Policji i odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność, medalem „Za Odwagę”.

Akcja w Magdalence w dniu 6 marca 2003 roku na zawsze zmieniła oblicze polskiego antyterroryzmu. Podczas szturmu na posesję, gdzie ukrywało się dwóch przestępców (Robert Cieślak i Igor Pikus) zginęło dwóch policjantów: podkom. Dariusz Marciniak i nadkom. Marian Szczucki, a 17 zostało rannych.


źródło: www.policja.pl

TEKST:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Operacji_Antyterrorystycznych
www.policja.pl/portal/pol/560/Biuro_Operacji_Antyterrorystycznych.html

ZDJĘCIA:
www.policja.pl

www.boa-warszawa.pl/

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl