BUDYNEK: taktyki dominacji nad obiektem

Materiał ma na celu przedstawienie i omówienie podstawowych taktyk dominacji w budynku.

Warunki wpływające na wybór techniki dominacji w obiekcie uzależniony jest od zadania, struktury obiektu, dostępnych sił własnych i przeciwnika. Przyjęta taktyka powinna być oparta o analizę OCOKA. Konieczne jest również ocenienie scenariuszy działań (MLCOA, MDCOA) i wynikających z nich ryzyk. Dla ułatwienia kontroli taktycznej (TCM), CC powinien podzielić strukturę budynku na kilka części, nadając kolejność ich zajmowania oraz priorytety w strefach.

 

Przykład 1 Obiekt z wejściem centralnie na korytarz

Zespół wybiera technikę poruszania korytarzem (SOP) i  przemieszcza się pomieszczenie po pomieszczeniu. Na korytarzu zawsze pozostaje minimum jedna osoba.

 

Przykład 2 Obiekt w kształcie litery L z wejściem centralnie na korytarz

Zespół dzieli się na element statyczny i dynamiczny. Na jednym rozwidleniu korytarza pozostaje sekcja zabezpieczająca sektor. Druga sekcja porusza się korytarzem zgodnie z SOP. Krytycznym momentem jest pojawienie się sekcji czyszczącej obiekt, w sektorze odpowiedzialności sekcji wsparcia.

Przykład 3 Obiekt z wejściem na korytarz w kształcie litery „T”

Przy stanie osobowym, umożliwiającym zastosowanie techniki „wysypania”, sekcje jednocześnie przejmują prawą i lewą stronę budynku. Przy ograniczonym stanie osobowym, część sekcji statycznie (bramka) lub dynamicznie (technika „L”) ubezpiecza działania zespołów. Po oczyszczeniu jednej strony budynku, zespoły dołączają do bramki i dalej poruszają się jako jedna sekcja.

Przykład 4 Okrążenie obiektu

W rzadkich przypadkach, możliwe będzie opanowanie budynku z zewnątrz, wykorzystując do tego okna i wszelkie prześwity umożliwiające obserwację pojedynczych pomieszczeń i korytarzy. Dalsze działanie, według wybranej SOP.

SYTUACJA TAKTYCZNA

Najtrudniejszym aspektem opracowania planu działania (ConOps) jest określenie kolejności przejmowania stref budynku (w szczególności jak w przykładzie 3). Zgodnie z teoria można zastosować metodę ścieżki najmniejszego oporu lub bezpośredniego zagrożenia. Przy pierwszej pozostaniemy przy ścianie najbliżej znajdującej się zespołu, obserwując jedynie pomieszczenia po przeciwległej ścianie. Przy ścieżce bezpośredniego zagrożenia, poruszać będziemy się do pomieszczeń widocznych dla sekcji już w przedsionku korytarza (przeciwległa ściana).

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl