BUDYNEK: techniki podejścia do obiektu

Materiał ma na celu przedstawienie taktyk podejścia do budynku oraz aspektów związanych z technikami możliwymi do zastosowania podczas tego etapu działań.

Podejście do budynku jest pierwszym i najbardziej krytycznym etapem CQC. Zespół narażony jest na ostrzał podczas przemieszczania się z ORP do OBJ. Dowódca na podstawie analizy OCOKA, określa drogi podejścia, możliwe osłony, punkty prowadzenia obserwacji i ognia.

 

Kierunek podejścia

Wybór kierunku podejścia jest uzależniony od wyniku analizy OCOKA. W standardowej sytuacji podejście powinno następować z punktu skrajnego ścian budynku.

1_SGO_podejscie_pod_budynek

 

Przemieszczanie

Wybór formacji podczas podejścia do budynku uzależniony jest od zadania, składu i wyposażenia zespołu. Stosowane są formacje używane w działaniach w terenie otwartym. W przypadku posiadania tarczy balistycznej, zastosowana może być kolumna. Optymalną formacją, zapewniającą dobre pokrycie sektorów i manewrowość jest klin.

2_SGO_sektory_odpowiedzianosci_podejscie

Sektory odpowiedzialności (AOR)

Przy założeniu poruszania klinem, w sile sekcji ogniowej AOR 1 to miejsce wejścia do obiektu. 2 najniższy poziom strony budynku od której znajduje się operator (jeżeli po lewej stronie klinu, to lewa strona budynku), 3 strona przeciwna, 4 górny poziom obiektu. Po dojściu do budynku, zespół przemieszcza się pod ścianą w kolumnie. 1 obserwuje punkt wejścia, 2 strefę przed zespołem, 3 górne partie budynku z przodu, 4 tył.

3_SGO_sektory_po_podejsciu_do_budynku

Oznaczenie stref budynku

Dla szybkiego identyfikowania ruchu bądź ostrzału z budynku, stosowany jest SOP dla oznaczania stref. Ściana przednia Alfa, ściana lewa Bravo, ściana tylnia Charlie, ściana prawa Delta. Poziomy: najniższy 0, w górę. Okno cyfrą, licząc od lewej strony.

Przykład: Widzę strzelca, Hotel 2 Alfa jeden dwa (czyli pierwsze piętro, drugie okno od lewej)

4_SGO_budynek_SOP

Techniki dodatkowe

Skoki

Alternatywa techniką podejścia do budynku są skoki. Członkowie zespołu przemieszczają się z ORP do OBJ pojedynczo. Obiekt obserwowany jest przez zespół z punktu wybranego w trakcie OCOKA. Po zajeciu przez 1 punktu przy wejściu do budynku, pozostali przemierzają indywidualnie ten sam odcinek.

Opracował: Ram

Grafiki: MD/Ram

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl