LIDER: zasady dowodzenia w walce

Drużyna musi działać spójnie i wspierać się, aby osiągnąć zwycięstwo. Oznacza to po pierwsze konieczność posiadania przez wszystkie sekcje szerszego obrazu sytuacji i nie skupiania się wyłącznie na swoich zadaniach. Ta świadomość pozwala na zaadaptowanie techniki “OSŁANIAJ I PRZEMIESZCZAJ SIĘ”. Jedna sekcja działa, druga stanowi jej ubezpieczenie, a w efekcie końcowym wszyscy skupiają się na osiągnięciu wspólnego celu misji. Realizacja misji nie może być elementem rywalizacji w drużynie.

Aby działać skutecznie, plan musi być jasny, prosty i zwięzły. Prosty plan,  ale nie łatwy. Każda wątpliwość powinna być rozwiązywana od razu, ponieważ  z czasem spowoduje nawarstwienie problemów. Dlatego dowódca powinien zachęcać do zadawania pytań, stworzyć możliwości do dyskusji, wyjaśniać drużynie role i zadania. Pytania, pozwalają dostrzec nieprzewidziane wcześniej sytuacje. Te z kolei powinny być również omówione i ujęte  w planie.

Dowodzenie wymaga stałego dopasowywania do (zmiennej) sytuacji. Konieczne jest PRIORYTETYZOWANIE I WYKONANIE. Jest to zapętlony proces polegający na obserwacji, orientacji, decydowaniu i akcji (OODA). Spływają do nas różne informacje, musimy je więc skanalizować, przetworzyć na naszą sytuację, następnie podjąć w oparciu o tą analizę decyzję, a na koniec wprowadzić ją w życie.

Dowódca, podobnie jak w szachach powinien być krok, a nawet kilka kroków przed wystąpieniem problemu. Pozwoli to na opracowanie planu awaryjnego i działanie instynktowne na wypadek wystąpienia danego scenariusza. W planie tym trzeba zakładać reagowanie przez drużynę bez konieczności otrzymania rozkazów od dowódcy (akcja=reakcja).

Ogólne zasady odnoszące się do priorytetyzowania zadań to:

  • ustalić najwyższy priorytet,

  • wskazać prosty sposób jego realizacji,

  • oczekiwać rozwiązań bezpośrednio od wykonawców,

  • nadzorować rozwiązanie, skupiając się na priorytetach,

  • przekazywać stale informacje w dół i w górę łańcucha dowodzenia,

  • nie koncentrować wszystkich sił na jednym priorytecie,

  • gdy wystąpią nieprzewidziane problemy, opracuj rozwiązanie parząc z (wysokiej) perspektywy celu strategicznego.

Dla najskuteczniejszego dowodzenia, zarządzana drużyna powinna składać się z maksymalnie 6-10 osób. Sekcje zaś, powinny być podzielone na 4-5 osób z odpowiedzialnym za nią liderem. ZDECENTRALIZOWANE DOWODZENIE wymaga jasno określonych obowiązków i nastawienia “nie pytam, przedstawiam możliwe rozwiązania”. Dowódca biorący na swoje barki wszystkie działania, ugrzęźnie w szczegółach. Z kolei, nieobecny dowódca, oddający niżej całą decyzyjność nie będzie posiadał pełnej świadomości sytuacyjnej. Zadaniem dowódcy jest określenie właściwego stopnia zaangażowania oraz swojej pozycji do dowodzenia.

 

Opracował: Ram

Na podstawie: Jocko Willink, Leif Babin Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl