Cezary „Cezar” Cierzan, oficer od zadań specjalnych (JW Formoza)

Oficer rezerwy (komandor podporucznik), w latach 2004-2014 służył w Jednostce Wojskowej Formoza, Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Podczas swojej 10 letniej służby w JW Formoza pełnił funkcje dowódcze w pododdziałach bojowych, tj.: w sekcji nurków bojowych, w grupie szturmowej oraz  w Zespole Bojowym.

Przez trzy lata swojej służby w JWF realizował również zadania w pionie szkolenia, w którym był oficerem szkoleniowym oraz kierownikiem selekcji i szkolenia bazowego.

W czasie służby brał udział w kilku szkoleniach poziomu taktycznego i operacyjnego w USA i ośrodkach szkolenia NATO w Europie, m.in. działań abordażowych, działań antyterrorystycznych oraz antypirackich. Jako żołnierz JW Formoza (partnerskiej jednostki US Navy Seals NSWU-2) miał również możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach i szkoleniach z żołnierzami pododziałów US Navy Seals.

W roku 2013 spędził 8 miesięcy na misji ISAF, gdzie realizował zadania wsparcia Dowództwa Afgańskiej Policji Specjalnej oraz podległych mu pododdziałów. Odpowiadał m.in. za rozwój ich systemu szkolenia i naboru oraz wspariał ich podczas realizacji zadań anty-terrorystycznych.

IMG_0619 (1)

W roku 2014, po powrocie z misji otrzymał bardzo odpowiedzialne zadanie przygotowania Zadniowego Morskiego Zespołu Bojowego Wojsk Specjalnych (ang. Special Operations Maritime Task Group), do udziału w dyżurze Sił Odpowiedzi NATO. Zadanie to obejmowało m.in. wdrożenie standardów działania narzuconych przez NATO oraz osiągnięcia, określonych wymogami NATO, zdolności bojowych we wszystkich podsystemch funkcjonalnych samodzielnego pododziału Wojsk Specjalnych zdolnego do działania w dowolnym miejscu na świecie.

Po zrealizowaniu swojego ostatniego zadania w szeregach JWF we wrześniu 2014 roku odszedł na emeryturę.

Obecnie zaangażowany jest w różnego typu projekty szkoleniowe, doradcze oraz biznesowe, które są kontynuacją i właściwym wykorzystaniem umiejętności jakie nabył w służbie w wojskach specjalnych.

IMG_2960 (1)

Podsumowując, Cierzan, w swojej karierze oficera miał możliwość dowodzić pododdziałami wojsk specjalnych o wielkości od 6 do 120 osób oraz pełnił kluczowe dla JW Formoza funkcje w zakresie szkolenia oraz osiągania i doskonalenia odpowiednich dla współczesnego pola walki zdolności bojowych. Wszystko to czyni go bardzo doświadczonym i dojrzałym w tym co robi fachowcem.

 

Zdjęcia: szkolenie rekrut.eu

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl