Sylwetka Operatora: dane ogólne JWK

OPERATORZY

Naszą siłą jest działanie zespołowe a nie indywidualne. To jednak nasze cechy indywidualne i nasze umiejętności tworzą tę siłę zespołu. Trudno wskazać najważniejszą specjalność wojskową pośród operatorów. Dzięki temu, że w każdym zespole są operatorzy wyspecjalizowani w różnych dziedzinach nic nie jest nas w stanie zaskoczyć.
Chcemy pokazać Wam część naszych wojskowych specjalizacji, przedstawić jakie poszczególne osoby mają zadania oraz jakie muszą posiadać predyspozycje i umiejętności. Mamy nadzieję, że opisy te pomogą Wam zrozumieć między innymi to dlaczego selekcja przebiega właśnie w taki sposób i dlaczego szukamy w kandydatach pewnych cech.
Właśnie tu chcemy wyjaśnić, że bycie komandosem wcale nie oznacza bycia doorkicker’em. To duży wysiłek zarówno fizyczny jak i intelektualny, to także ciągłe rozwijanie się i samodoskonalenie.
Zacznijmy jednak od początku. By mieć jakąś specjalizację w Zespole Bojowym, najpierw trzeba zostać operatorem.

CHARAKTERYSTYKA OPERATORA

Wiek (średnio) – 24 do 40 lat

Stopień wojskowy: podoficer

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wykształcenie wojskowe: ukończony kurs selekcyjny, ukończony kurs bazowy JWK, zdany egzamin podoficerski

Zadania: prowadzenie działań taktycznych z wykorzystaniem specjalnej taktyki i techniki w ramach sekcji działań specjalnych

Najważniejsze cechy:
– inteligencja
– cierpliwość
– opanowanie
– odwaga
– sprawność fizyczna

Umiejętności kluczowe:
– współpraca w zespole
– właściwa ocena sytuacji i ryzyka
– znajomość języków obcych
– obsługa uzbrojenia i środków walki
– planowanie działań taktycznych

Źródło: Cisi i Skuteczni

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl