KORYTARZ: poruszanie korytarzem, procedury

Procedury mają zastosowanie przy działaniach CQC (Close Quarters Combat) przy działaniach skrytych i dynamicznych. Minimalny skład zespołu realizującego to 4 osoby z wyznaczonym liderem (TL). Komenda o sposobie pokonywania korytarza powinna być wskazana przed rozpoczęciem sekwencji poruszania lub po zidentyfikowaniu przez prowadzącego (REC) typu układu poziomu i przekazaniu statusu do TL.

Przy zespołach zaawansowanych decyzję o procedurze podejmuje REC.

 

Przykład komunikatu:

REC do TL: szeroki korytarz po prawej, ciąg drzwi  po obu stronach

TL do FT: Bramka, poruszanie Crossem

Bramka i krycie sektorów w korytarzach typu „T”

KOMENDA SOP: Korytarz bramka

_DSC0731

Wykonanie bramki przez 1 i 2

Przy wyjściu na duże przestrzenie lub przy korytarzach rozwidlających się na lewą i prawą stronę powinna, zostać zastosowana tzw. bramka czyli ubezpieczenie sektorów na godzinie 3 i 9. Pierwszych dwóch operatorów ubezpiecza przejście zespołu do właściwego punktu (np najbliższych drzwi). Opcjonalnie jeden z operatorów tworzących bramkę, może po minięciu go przez 3 dołączyć do niego i ubezpieczać z kierunku zagrożenia.

Poruszanie korytarzem skokami

KOMENDA SOP: korytarz skoki

_DSC1246

Zespół rozpoczyna szturm skokami w formacji kolumna 

Technika stosowana przy pomieszczeniach znajdujących się po jednej ścianie. Zespół porusza się w pojedynczej kolumnie. 1 obserwuje punkt wejścia, 2 korytarz, 3 i 4 pozostają w gotowości. Po wejściu do pomieszczenia przez 1 i 2, sektory przejmuje 3 (kolejne drzwi) i 4 (korytarz na wprost). Nie mijają oni drzwi na wypadek konieczności wsparcia zespołu wewnątrz oraz ze względu na ryzyko postrzału z prześwitu.

W przypadku gdyby na korytarzu pojawił się cel i konieczne byłoby skorzystanie z osłony, 3 i 4 mogą wejść do pomieszczenia i prowadzić ogień. W normalnej sytuacji, gdy 1 i 2 sprawdzą pomieszczenie zespół podaje komendę „czysto, wychodzimy”. Zespół na korytarzy mija drzwi i podaje komendę „wychodźcie”. Poruszanie kontynuowane jest dalej według wcześniejszej procedury.

 

Technika „skoków” stosowana jest przy minimum 3 osobowym zespole i przy ustawieniu pomieszczeń przy jednej ścianie. 

Poruszanie korytarzem Crossem

KOMENDA SOP: Korytarz Cross

IMG_0001

Najbardziej uniwersalna metoda poruszania się korytarzem z pomieszczeniami po obu stronach. Zapewnia optymalne ustawienie względem potencjalnych zagrożeń. Gdy zespół znajdzie się już przy drzwiach, operatorzy skinięciem głowy / machnięciem broni (komunikacja niewerbalna) lub komendą swój/swój potwierdzają zmianę sektorów odpowiedzialności (ściany przy której się znajdują) i wchodzą do pomieszczeń.

Technika poruszania crossem wymaga minimum 4 operatorów. Może być zastosowana praktycznie przy każdym układzie korytarza. 

Poruszanie korytarzem metodą HRT (wysypanie)

KOMENDA SOP: Korytarz wysypanie

Dynamiczna metoda dominacji budynku, nie mniej stwarzająca duże ryzyko dla zespołu. Wysypanie polega na możliwie szybkim zajęciu wszystkich pomieszczeń, z ograniczonym ubezpieczeniem działań na samym korytarzu. Metoda stosowana jest przy sytuacjach zakładniczych gdy miejsce znajdowania się celu nie jest znane.

Zespół wysypuje się kolejno do najbliższych pomieszczeń. Dla jak najszybszego działania do pomieszczeń kieruje się tylko dwóch operatorów (minimum do zagwarantowania bezpiecznego działania). W przypadku kontaktu na 12, cel neutralizuje zespół znajdujący się z przodu zespołu.  

 

Wysypanie jest również szybką metodą dominacji nad pomieszczeniami bliźniaczymi znajdującymi się w jednym ciągu. 

Poruszanie korytarzem metodą Hallboss

KOMENDA SOP: Korytarz Hallboss

300115 (75 of 78)Hallboss prowadzi 8 osobowym zespół wąskim korytarzem.

Metoda opiera się na lotnej funkcji Hallbossa – operatora decydującego o kolejności wejść do pomieszczeń oraz przemieszczania się zespołu. Hallboss znajduje się  między dwoma kolumnami poruszającego się zespołu (nr 3 na schematach). Hallboss wydaje komendy do zespołu informując o momencie wejścia oraz ilości przydzielonych operatorów. W momencie gdy operatorzy wchodzą do pomieszczenia, Hallboss zmienia swoje ustawienie i kryje plecy operatorom dokonującym wejścia. W tym momencie Hallboss przejmuje sektor odpowiedzialności za 1 lub 2, a w jego miejsce wchodzi nowy Hallboss z pośród osób niekryjących w danej chwili żadnego kierunku frontalnego.

Operator nr 3 na schematach A, B przedstawia funkcję Hallbossa. Na schemacie zaprezentowany jest wariant przy kolumnie za Hallbass-em (lub tarczowym). W wariancie dwóch kolumn operatorzy 4, 5 powinni znajdować się za 1 i 2. 

 

Opracował: Ram

Schematy: CQB Team

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl