Green Berets – uwolnić uciśnionych

United States Army Special Forces – Green Berets

De opresso liber

SŁOWEM WSTĘPU

Jednostki specjalne Armii Stanów Zjednoczonych zwane ze względu na kolor swoich beretów „Zielonymi Beretami”, są siłami specjalnymi przeznaczonymi do wykonywania operacji specjalnych w w sześciu płaszczyznach:

  • Niekonwencjonalne działania wojenne (UW) – infiltracja wrogich ugrupowań, nawiązywanie współpracy z rebeliantami/partyzantami w celu obalenia np. reżimu. Zielone berety osiągają to dzięki stosowaniu nieregularnej taktyki i techniki zwalczania siły wroga.
  • Obrona wewnętrzna poza granicami kraju macierzystego (FID) – chleb powszedni Zielonych Beretów.  Występują w roli trenerów i instruktorów nauczając przeprowadzania operacji militarnych, taktyki militarnej zarówno w czasie wojny jak i pokoju.
  • Rozpoznanie specjalne (SR) – zbieranie strategicznych danych wywiadowczych i raportowanie ich do dowództwa, podłoże tych działań wymaga działania na tyłach wroga poprzez dłuższy okres czasu, zbieranie informacji o infrastrukturze, ruchach wojsk nieprzyjaciela.
  • Akcje bezpośrednie (DA) – operacje przeciwko wrogim celom, niszczenie linii zaopatrzenia, wysadzanie linii kolejowych, rajdy na bazy przeciwnika, najbardziej popularne dzisiaj tzw. Manhunt czyli likwidacja przywódców ugrupowań terrorystycznych.
  • Ratowanie zakładników (HR)
  • Przeciwdziałanie terroryzmowi (CT) każde SFG posiada kompanię która zajmuje się DA i CT, jest przy tym lepiej finansowana, posiada więcej możliwości szkoleniowych, mimo że różnią się np. od Delta Force posiadają podobne możliwości, przede wszystkim współpracują z lokalnymi oddziałami wojsk.

Jednakże głównym ich zadaniem są niekonwencjonalne działania wojenne i pozostały wachlarz operacji specjalnych rozwijał się z czasem.  Do wspomnianej działalności odnosi się motto Zielonych Beretów z łac. „Uwolnić uciśnionych” nawiązujące do szkolenia i doradztwa wobec zagranicznych sił zbrojnych. Siedziba Zielonych Beretów mieści się w Fort Bragg w Północnej Karolinie i liczy sobie około 30 tys. Mieszkańców.

US Army Special Forces SSI.png

HISTORIA

Jednostka powstała w 1952 roku z inicjatywy płk Aarona Banka. Ówczesna nazwa miała na celu zmylenie przeciwnika – 10th SFGA (Special Force Group Airborn) – mimo liczebnika była to pierwsza taka jednostka. Zadaniem Zielonych Beretów było przedostanie się drogą powietrzną, lądową, morską na terytorium wroga i prowadzenie działań partyzanckich przeciwko nieprzyjacielowi oraz misje wywiadowcze. Żołnierze mieli przetrwać na wrogim terytorium bez dostaw zapasów przez dłuższy okres czasu

1960 r. –  77 SFGA została przemianowana na 7 SFGA. W tym też roku Fort Bragg odwiedził prezydent John F. Kennedy, który na prośbę żołnierzy zezwolił na noszenie przez nich zielonych beretów, od których pochodzi ich obecna nazwa.

1971 r. –  zmniejszono liczebność jednostki, zmieniono również program szkolenia. W lipcu 1971 powstała 1 SFOD „Delta Force” do zadań antyterrorystycznych.

1980 r. –  oddziały jednostki rozmieszczone były w kilku miejscach na świecie. Część misji zmieniła się w misje pokojowe i humanitarne

Żołnierze tej jednostki brali udział w akcjach m.in. podczas wojny w Wietnamie, a także w konfliktach w Iraku, Bośni, Afganistanie i na Haiti oraz Panamie. W zależności od polityki danego państwa i interesów Stanów Zjednoczonych, ludzie w zielonych beretach pomagają siłom uniemożliwiającym dokonanie przewrotu lub wspierają rebeliantów. 5th Special Forces Group Operational Detachment Alpha (tzw. A-Team) walczyła wspólnie z JWK w Iraku.

 

 

ORGANIZACJA

File:US Army Green Berets DF-SD-02-02957.JPEG

Jednostki Specjalne Armii Stanów Zjednoczonych podzielone są na pięć aktywnych grup (5 AD SFG – Active Duty Special Force Group) oraz dwie grupy podległe Gwardii Narodowej (2 ARNG SFG – Army National Guard Special Force Group). Każda SFG posiada wydzielony region globu. Żołnierze przydzieleni do tych grup przechodzą intensywne szkolenia językowe i kulturowe zorientowane na kraje które wchodzą w ich region odpowiedzialności (AOR – Area of Responsibility/AO – areas of operation).

* Ze względu na duże zapotrzebowanie na operatorów Jednostek Specjalnych w Wojnie z Terroryzmem większość Zielonych Beretów porzuciło swoje AO i prowadzi swoje operacje na terenie Iraku i Afganistanu

* Zielone berety są najczęściej używanymi siłami zdolnymi do przeprowadzania operacji specjalnych podległych SOCOM; 75% operatorów pełni swoją służbę poza  granicami Stanów Zjednoczonych; większość z nich była w Iraku i Afganistanie

Special Force Operational Detachment-A SFOD-A jest najmniejszą strukturą bojową Zielonych beretów. Każda ODA posiada umiejętności infiltracji wrogiego terenu, a dodatkowo dysponuje wachlarzem specjalizacji np.: nurkowanie bojowe, operacje morskie, operacje w terenie zurbanizowanym, walka w terenie górskim, skoki HALO.

ODA składa się z 12 żołnierzy, każdy z nich posiada swoją specjalizację, jednakże wszyscy otrzymują szkolenie przekrojowe charakterystyczne dla jednostek specjalnych.

ODA / A – team

 

18A-Team Leader (Captain)

180A-Assistant Team Leader (Warrant Officer)

18Z-Team Sergeant (Master Sergeant)

18F-Intelligence Sergeant (Staff Sergeant or Sergeant First Class)

18D-Senior Medical Sergeant  (Sergeant First Class)

18D-Junior Medical Sergeant (Sergeant or Staff Sergeant)

18B-Senior Weapons Sergeant (Sergeant First Class)

18B-Junior Weapons Sergeant (Sergeant or Staff Sergeant)

18E-Senior Communications Sergeant (Sergeant First Class)

18E-Junior Communication Sergeant (Sergeant or Staff Sergeant)

18C-Senior Engineer Sergeant (Sergeant First Class)

18C-Junior Engineer Sergeant (Sergeant or Staff Sergeant)

 

Dublowanie się specjalizacji powoduje możliwość prowadzenia działań przy podziale drużyny, zwiększa to zakres ich możliwości oraz elastyczność w prowadzeniu operacji specjalnych.

 

SZKOLENIE

Pierwszym krokiem do kariery w Zielonych Beretach jest ukończenie Special Forces Assessment and Selection Course (SFAS), który weryfikuje nasze przygotowanie fizyczne . Ukończenie go dla przedziału wiekowego 17-21 lat wymaga minimum 260 punktów co jest nie lada wyzwaniem. Kandydaci do Zielonych Beretów przygotowują się najczęściej według programu któr zawiera między innymi:

  • Bieg na dystanie 2 mil w granicach 12-14 minut
  • 100 pompek w ciągu 2 minut
  • 100 podciągnieć na drążku w ciągu 2 minut

SFAS trwa 3 tygodnie i składa się z 2 faz. Pierwsza z nich sprawdza fizyczną wytrzymałość kandydata ( biegi, pływanie, pompki, przysiady, podciąganie), tor przeszkód, marsze na orientacje z obciążeniem. Druga faza sprawdza Kandydata pod względem cech przywódczych i umiejętności pracy w zespole.

Kolejnym krokiem jest podjęcie The Q Course (Special Forces Qualicifiaction Course SFQC). W zależnosci od wybranej przez kandydata specjalizacji trwa on od 6 miesięcy do roku – specjalizacja medyczna oraz łącznościowa trwa dłużej niż wspomiany okres. Podczas tego kursu Twoje ciało poddane jest wymagającemu sprawdzianowy, dzień zaczyna się wcześnie a kończy późno. Podczas tego etapu nabierasz wytrzymałości porównywalnej z odpornością maratończyków. Większość kandydatów odpada z powodu braku motywacji i skupienia podczas stresu i obciążenia jakie niesie ze sobą Q Course.

Selekcja jest tylko wstępem do służby w Jednostkach Specjalnych, determinacja i siła potrzebna jest również by wytrzymać także wieloletni proces przygotowawczy i zgrywający z zespołem.

 

http://www.youtube.com/watch?v=03KlGr8QuT8

 

Opracował: Mizz

Źródła

www.sofrep.com

www.shadowspear.com

www.military.com

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl