Jednostki specjalne na polskim wybrzeżu – specyfika i analiza działań w latach 2009-2015

 

1. Wstęp.

 

Powszechnie wiadomym faktem jest to, iż polskie wybrzeże oraz znajdujące się na jego terenie Trójmiasto jako aglomeracja jest obszarem strategicznym z punktu widzenia przemysłowego a nadmorskie położenie determinuje rozmieszczenie na terenie wybrzeża całej infrastruktury Marynarki Wojennej. Jest to również region atrakcyjny pod względem turystycznym i odbywa się w nim wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, co za tym idzie jest w- potencjalnie- wysokim stopniu,  narażony na zamach terrorystyczny i zagrożenia militarne.

Obszar wybrzeża stanowi teatr działań dla 4 jednostek specjalnych podlegających dwóm resortom co czyni region jednym z najbardziej „obstawionych” przez tego typu oddziały. Co ważne i warte przyjrzenia się to to, że pomimo różnego podporządkowania resortowego owe formacje aktywnie ze sobą współpracują uczestnicząc w różnych ćwiczeniach i szkoleniach, często związanych z działaniem w środowisku morskim.

 

2. Jednostki.

 

Do jednostek specjalnych operujących na obszarze Wybrzeża i w obrębie Trójmiasta zaliczają się:

– SPAP KWP Gdańsk – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

– WZD MOSG – Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

– Zespół Bojowy „B” Jednostki Wojskowej 2305 – GROM,

– Jednostka Wojskowa 4026 – Formoza.

 

3. Wybrane wspólne manewry w latach 2009-2015.

 

22-24 kwietnia 2009 roku przeprowadzone były ćwiczenia „Zwiastun Burzy” oparte na kooperacji WZD MOSG i SPAP Gdańsk. Podczas manewrów WZD dokonało szturmu na autobus z zakładnikami a SPAP zapewniał wsparcie snajperskie i odpowiadał za działania pirotechniczne. Oprócz powyższych jednostek w ćwiczeniach brały udział m.in.: Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Marynarka Wojenna, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdyni. Symulacje odbywały się na terenie Gdańska i Gdyni.

21 maja 2009 roku odbył się pokaz „Na wspólnej fali” podczas którego SPAP Gdańsk, WZD MOSG oraz JW Formoza (wówczas podlegająca pod dowództwo MW) przećwiczyli wspólne działanie na wypadek wystąpienia ataku terrorystycznego na pokładzie statku. Podobne pokazy odbywają się cyklicznie 1-2 do roku na terenie w ramach Święta Morza, czy przy innych okazjach (np.: szczyt NATO 9 lipca 2016 w Gdyni).

Głośnym echem w mediach odbyły się wspólne ćwiczenia GROM-u i gdańskiego SPAP-u na terenie Politechniki Gdańskiej w ramach przygotowań do zabezpieczenia Euro 2012 które zakładały rozwiązanie sytuacji zakładniczej. Manewry miały na celu sprawdzenie współdziałania służb podległych MSW i MON w wypadku zaistnienia zagrożenia terrorystycznego i jego sprawnej eliminacji. JW GROM i SPAP ćwiczyły również na terenie siedziby Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, gdzie scenariuszem działań było odbicie autobusu z zakładnikami.

W maju 2012 roku SPAP Gdańsk i WZD MOSG, również jako przygotowanie do Euro 2012, wspólnie ćwiczyli na terenie lotniska w Gdańsku-Rębiechowie. Jak można się domyślić jednostki rozwiązywały sytuację zakładniczą na pokładzie samolotu.

Kooperacyjne ćwiczenia na lotnisku odbyły się także w czerwcu 2016 roku gdy Zespół Interwencji Specjalnych SG i SPAP operowali w ramach symulacji ataku terrorystycznego.

Zespoł Bojowy „B” JW GROM cyklicznie współpracuje z Biurem Operacji Antyterrorystycznych w ramach działań w środowisku morskim. Wspólne ćwiczenia odbyły się w 2011 i 2014 pod kryptonimem „Morze”.

Analizując działania jednostek specjalnych na Wybrzeżu nie sposób nie wspomnieć o odbywających się w Gdańsku od 2008 roku zawodach medycyny taktycznej Paramedyk których pomysłodawcami i organizatorami są funkcjonariusze SPAP w Gdańsku. Podczas zawodów, oprócz licznych reprezentacji polskich jednostek specjalnych, zawsze obecni są reprezentanci SPAP Gdańsk i WZD MOSG. Zawody poza współrywalizacją podczas punktowanych konkurencji służą także usystematyzowaniu wiedzy, ujednoliceniu metod działania a także wymianie doświadczeń w dziedzinie medycyny w środowisku działań taktycznych.

4. Podsumowanie.

Po analizie jawnych informacji widać, iż na obszarze wybrzeża i Trójmiasta istnieje dobra współpraca między operującymi na tym terenie jednostkami specjalnymi, a środowisko działań morskich, obecność międzynarodowego portu lotniczego i rozległość terytorialna stanowią dobre spoiwo do wspólnych działań i wymiany doświadczeń w dziedzinie działań specjalnych. Przy oczywistości, że jako pasjonaci nie możemy mieć dostępu do informacji niejawnych na temat części szkoleń i wspólnych działań wymienionych jednostek, ale założeniu, że współpraca odbywa się tak sprawnie jak to co możemy przedstawić i przeanalizować napawa optymizmem na wyobrażenie o bezpieczeństwie i dobrym przygotowaniu służb.

 

Autor: Dziki

Zdjęcia: Policja.pl

Źródła:

1. http://annaniwczyk.com/files/Terrorysci%20w%20Trojmiescie.pdf

2. http://annaniwczyk.com/files/Na%20wspolnej%20fali.pdf

3. http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/1407,Terrorysci-na-lotnisku-cwiczenia.html

4. https://www.youtube.com/watch?v=m_eMyop4wjQ

5. https://www.youtube.com/watch?v=SqnAQtuvHZ8

6. http://www.special-ops.pl/aktualnosc/id720,polska-cwiczenia-grom-u-i-spap-na-politechnice-gdanskiej

7. http://www.sport.pl/euro2012/1,127118,11536085,Euro_2012___Terrorysci__uprowadzili_30_studentow_Politechniki.html

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl