Sylwetka Operatora: Operator Łącznościowiec JWK

OPERATOR – ŁĄCZNOŚCIOWIEC

Najważniejsze zadania:
– planowanie łączności na poziomie sekcja/grupa
– uzgodnienie łączności współdziałania,
– opracowywanie danych radiowych,
– przygotowanie i przegląd radiostacji (w tym źródeł zasilania) i terminali komputerowych,
– programowanie radiostacji i terminali oraz wykonanie procedury tzw. radiocheck przed rozpoczęciem operacji specjalnej,
– podczas operacji utrzymywanie łączności z dowództwem, wsparciem oraz pomiędzy operatorami

Co istotne?

Operatorzy tej specjalności to eksperci teleinformatyki, których umiejętności obejmują przesyłanie informacji w dowolnej formie na różnych zakresach fal radiowych jak również z wykorzystaniem pasma łączności satelitarnej. Niezwykle ważna w tej specjalności jest również biegła znajomość języka angielskiego i procedur korespondencji w relacjach radiowych i satelitarnych NATO. Większość łącznościowców sekcji działań specjalnych doświadczenie zdobywała w grupach łączności poza Zespołami Bojowymi. Do służby w tej specjalności rekrutowani są żołnierze absolwenci techników i studiów z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki i specjalności pokrewnych.
Łącznościowcy w sekcji działań specjalnych to najbardziej „utechnicznieni” spośród wszystkich operatorów. Dzięki ich umiejętnościom możliwe jest komunikowanie się sekcji działań specjalnych z często odległym o setki a nawet tysiące kilometrów dowództwem, wsparciem oraz pomiędzy operatorami w sekcji.

Foto: Michał Szlaga

 

Źródło:

Cisi i Skuteczni

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl