Kwalifikacja i Selekcja do JW GROM

Jednostka Wojskowa GROM prowadzi nabór na stanowiska do zespołów bojowych oraz do pozostałych komórek wewnętrznych spośród:
żołnierzy w służbie czynnej;
żołnierzy rezerwy;
funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:
obywatelstwo polskie;
niekaralność;
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań;
realna znajomość języka obcego;
wiek do 30 lat (selekcja).

KWALIFIKACJA DO KOMÓREK ZABEZPIECZAJĄCYCH

Kwalifikacja jest procesem doboru kandydatów do służby w komórkach zabezpieczających Jednostki Wojskowej GROM składającym się z trzech etapów.
ETAP I – sprawdzian fizyczny:
Kandydaci powinni posiadać przy sobie, strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.
Sprawdzian fizyczny obejmuje konkurencje:
Marszobieg 3000 m,
Skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
Podciąganie się na drążku wysokim,
Bieg na 100 m,
Uginanie i prostowanie ramion na poręczach.
Sprawdzian fizyczny dla kobiet obejmuje konkurencje:
Bieg na dystansie 1000 m,
Skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej,
Bieg zygzakiem „koperta”.
Po zaliczonym etapie kandydat(ka) zapraszany(a) jest do kolejnego.
ETAP II – badanie psychologiczne:
Badanie psychologiczne obejmuje testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.
ETAP III – sprawdzian terenowy:
Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap badań psychologicznych zostają zakwalifikowani do kolejnego, który odbywa się w wybranym terenie (np. trudnych warunkach górskich) i trwa około tygodnia oraz polega na sprawdzeniu psychofizycznych predyspozycji do służby w JW2305. W trakcie tego etapu kandydaci podlegają testowi z języka angielskiego lub innego deklarowanego przez kandydata. O wszelkich warunkach przystąpienia do III etapu kandydaci informowani są przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.
WAŻNE!
Osoby zamierzające kandydować do JW GROM, a jednocześnie są świadome tego, iż nie są w stanie zaliczyć egzaminu sprawnościowego na zasadach określonych przez naszą jednostkę proszone są o zrezygnowanie ze złożenia dokumentów do czasu poprawienia swoich wyników. Wiąże się to z faktem, iż zgodnie z naszymi zasadami do KWALIFIKACJI można podchodzić TRZYKROTNIE.

 

SELEKCJA DO KOMÓREK BOJOWYCH

Selekcja jest procesem doboru kandydatów do służby w komórkach bojowych Jednostki Wojskowej GROM. Formuła ta została zaczerpnięta od elitarnych jednostek amerykańskich i brytyjskich oraz wypracowano ją na bazie własnych doświadczeń.
Kandydaci podczas Selekcji muszą pozytywnie zaliczyć badania psychologiczne, sprawdzian fizyczny, test z języka angielskiego lub innego obcego (który deklaruje kandydat) oraz wielodniowy, wyczerpujący fizycznie i psychicznie sprawdzian terenowy w górach.
Selekcja odbywa się w systemie “play – off”, co oznacza, że za każdym razem po kolejnych etapach odpadają najsłabsi kandydaci oraz osoby przejawiające cechy niepożądane w Jednostce Wojskowej GROM.
ETAP I – sprawdzian fizyczny:
Kandydaci powinni posiadać przy sobie strój sportowy, strój pływacki, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

W skład sprawdzianu fizycznego wchodzą następujące konkurencje:
walka wręcz
skok z wieży do wody
pływanie
pływanie pod wodą
bieg na dystansie 3000 m
podciąganie na drążku
ugięcia ramion na poręczach
bieg na dystansie 100 m
skłony tułowia przez 2 min
wejście na linę
sprawdzian wysokościowy

ETAP II – badanie psychologiczne:
Badania psychologiczne obejmują testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.
ETAP III – psychofizyczny sprawdzian terenowy:
Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap badań psychologicznych SELEKCJI zostają zakwalifikowani do kolejnego, który odbywa się w wybranym terenie (np. w trudnych warunkach górskich) gdzie poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. O wszelkich warunkach przystąpienia do tego etapu kandydaci informowani są przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.

WAŻNE!
Osoby, które zamierzają kandydować do komórek bojowych grom, a jednocześnie są świadome tego, że nawet nie są w stanie zaliczyć egzaminu z wf na zasadach określonych przez naszą jednostkę proszone są o zrezygnowanie ze złożenia dokumentów do czasu poprawienia swoich wyników. Wiąże się to z faktem, iż zgodnie z naszymi zasadami do SELEKCJI można podchodzić DWUKROTNIE.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne TUTAJ

 

Źródło:

http://grom.wp.mil.pl

Zdjęcia:

http://grom.wp.mil.pl

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl