SYTUACJA: Zadania taktyczne misji

Materiał ma na celu przedstawienie pełnego wykazu możliwych zadań taktycznych od wyższego dowództwa, które pojawią się w zarządzeniach przygotowawczych (WARNO) lub rozkazach bojowych (OPORD).

Zadania Taktyczne Misji to aktywności jednostki podczas operacji lub manewrów. Wykonywane są jako akcje sił własnych lub oddziaływania na siły przeciwnika. Misja opisywana jest w pkt II szablonu rozkazów. Praktyką jest opisywanie misji w standardzie 5W (Kto, co, gdzie, kiedy, czemu). Opisane poniżej zadania, skupiają się na pytaniach Co i Czemu.

 

Działania sił własnych

Atak ogniowy (attack by fire)

Atak ogniowy jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca używa ostrzału bezpośredniego, wspartego ostrzałem pośrednim, aby związać siły przeciwnika bez zbliżania się do niego, żeby zniszczyć, przygwoździć, zatrzymać w określonym miejscu lub zmylić tego przeciwnika.

Przełamanie (Breach)

Przełamanie jest zadaniem taktycznym, w którym oddział używa wszelkich dostępnych środków, aby przebić się lub wykonać korytarz przez obronę przeciwnika, przeszkodę, pole minowe, lub fortyfikacje.

Obejście (Bypass)

Obejście jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca kieruje oddział na około przeszkody, pozycji lub sił przeciwnika, aby zachować impet operacji, jednocześnie celowo unikając walki z siłami przeciwnika.

Oczyszczanie (Clear)

Oczyszczanie jest zdaniem taktycznym, które wymaga od dowódcy usunięcia wszelkich sił przeciwnika i wyeliminowanie zorganizowanego oporu na określonym obszarze.

Kontrola (Control)

Kontrola jest zadaniem taktycznym, które wymaga od dowódcy zachowania fizycznego wpływu nad określonym obszarem, aby zapobiec wykorzystaniu go przez nieprzyjaciela, albo stworzenie warunków koniecznych dla udanych działań sił własnych.

 

Kontrrekonesans (counterreconnaissance)

Kontrrekonesans jest zadaniem taktycznym, który obejmuje wszelkie środki podjęte przez dowódcę, aby przeszkodzić próbom wykonania rozpoznania i wywiadu przez przeciwnika.
Kontrrekonesans nie jest odrębnym zadaniem, ale zbiorem wszystkich rodzajów działań zabezpieczających.

Oderwanie (Disengage)

Oderwanie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca zrywa kontakt z przeciwnikiem, aby przeprowadzić inne zadanie, albo aby uniknąć decydującego starcia.

Wydostanie (Exfiltrate)

Wydostanie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca wyciąga żołnierzy lub oddziały z obszarów kontrolowanych przez przeciwnika, korzystając ze skrytego działania, podstępu, zaskoczenia lub tajnych środków.

Podążanie i przejęcie (Follow and assume)

Podążaj i przejmij jest zadaniem taktycznym, w którym oddział wspierające podąża za odziałem przeprowadzającym działania ofensywne i jest przygotowany do kontynuowania zadania, jeśli siły prowadzące zostaną zatrzymane, wyniszczone lub niezdolne do kontynuowania.

Podążanie i wsparcie (Follow and support)

Podążaj i wspieraj jest zdaniem taktycznym, w którym oddział wspierający podąża i wspiera oddział prowadzący przeprowadzający działania ofensywne.

Okupacja (Okupacja)

Okupacja jest zdaniem taktycznym, który wymaga wprowadzenia sił przyjaznych w obszar, który mogą one kontrolować. Zarówno przemieszczenie do jak i okupacja danego obszaru zachodzą bez oporu ze strony przeciwnika.

Redukcja (Reduce)

Redukcja jest zadaniem taktycznym, które polega na zniszczeniu otoczonych lub ominiętych sił przeciwnika.

Zachowanie (Retain)

Zachowanie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca zabezpiecza określone miejsce kontrolowane przez przyjazne siły przed działaniami przeciwnika.

Zabezpieczenie (Secure)

Zabezpieczenie jest zadaniem taktycznym, które polega na zabezpieczeniu oddziału, obiektu lub lokalizacji geograficznej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku działań przeciwnika.

Zajęcie (Seize)

Zajęcie jest zadaniem taktycznym, które polega na objęciu w posiadanie wyznaczonego obszaru z użyciem przytłaczającej siły.

Wsparcie ogniowe (Support by fire)

Wsparcie ogniowe jest zadaniem taktycznym, w którym manewrujące siły przemieszczają się do miejsca, z którego mogą związać przeciwnika ostrzałem bezpośrednim, wspierając inne manewrujące siły.

 

Oddziaływanie na siły przeciwnika

 

Blokowanie (Blokowanie)

Blokowanie jest zadaniem taktycznym, które zapobiega dostępowi przeciwnika do obszaru, lub zapobiega natarciu przeciwnika w danym kierunku lub wzdłuż drogi podejścia.
Blokowanie jest również efektem przeszkody, który łączy planowanie ogniowe oraz zapory, aby zatrzymać atakującego wzdłuż określonej drogi podejścia, lub zapobiega wyjściu ze strefy ogniowej atakujących sił.

Kanalizowanie (Canalize)

Kanalizowanie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca ogranicza ruchy przeciwnika do wąskiego obszaru poprzez wykorzystanie terenu połączone z użyciem zapór, ognia lub/i manewrów sił własnych.

Powstrzymanie (Contain)

Powstrzymanie jest zadaniem taktycznym, które wymaga od dowódcy zatrzymania, przytrzymania lub otoczenia sił przeciwnika, lub skłonienia go do skupienia swojej aktywności na określonym odcinku i zapobiegnięcie wycofaniu się jakichkolwiek części jego sił do użycia w innym miejscu.

Pokonanie (Defeat)

Pokonanie jest zadaniem taktycznym, które zachodzi, kiedy siły przeciwnika czasowo lub całkowicie utraciły fizyczne zdolności lub wolę walki. Dowódca pokonanych sił nie chce lub nie jest w stanie kontynuować założonych przez siebie działań, poddając się sprzymierzonemu dowódcy i nie mogąc wpływać w mającym znaczenie stopniu na działanie sił sprzymierzonych. Porażka może być wynikiem użycia siły lub samej groźby jej użycia.

Zniszczenie (Destroy)

Zniszczenie jest zadaniem taktycznym, które fizycznie doprowadza siły nieprzyjaciela do stanu nieprzydatności bojowej, dopóki nie zostanie ona odtworzona. Może również oznaczać zniszczenie elementu wojskowego poprzez uszkodzenie go w taki sposób, że przestaje on spełniać swoje funkcje i nie może zostać przywrócony do używalności bez całkowitej odbudowy.

Zakłócenie (Disrupt)

Zakłócenie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca łącząc ostrzał bezpośredni, pośredni, właściwości terenowe i zapory, wpływa na formację lub tempo przeciwnika, jego harmonogram, lub skłania go do przedwczesnego rozpoczęcia działań we fragmentaryczny sposób.
Zakłócenie jest również efektem zapory, który skupia planowanie ogniowe i zapory aby spowodować rozbicie formacji i tempa przeciwnika, zakłóca jego harmonogram, skłania do przedwczesnego użycia środków przełamania i ataku fragmentarycznego.

Zatrzymanie (Fix)

Zatrzymanie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca zapobiega siłom nieprzyjaciela przed przemieszczeniem jakichkolwiek części jego sił w określonym kierunku przez określony czas.
Zatrzymanie jest również efektem zapory, który skupia planowanie ogniowe i zapory, aby spowolnić ruch atakującego w określonym terenie, zwykle w strefie ogniowej.

Przeszkodzenie (Interdict)

Przeszkodzenie jest zadaniem taktycznym, w którym dowódca zapobiega, zakłóca lub opóźnia użycie danego obszaru lub drogi przez przeciwnika.

Izolacja (Isolate)

Izolacja jest zadaniem taktycznym, które wymaga od oddziału odcięcia – zarówno fizycznego jak i psychologicznego – przeciwnika od źródeł wsparcia, odebranie swobody poruszania się oraz zapobiegnięcie izolowanemu przeciwnikowi nawiązania kontaktu z jego innymi siłami.

Neutralizacja (Neutralize)

Neutralizacja jest zadaniem taktycznym, w wyniku którego siły przeciwnika stają się niezdolne do ingerencji w określone działanie.

Tłumienie (Suppress)

Tłumienie jest zadaniem taktycznym, w wyniku którego siły przeciwnika lub jego jednostka ogniowa stają się niezdolne do wykonania swojego zadania.

Przekierowanie (Turn)

Przekierowanie jest zadaniem taktycznym, które wymaga zmuszenia przeciwnika do zmiany jednej drogi podejścia lub korytarza mobilności na inny.
Przekierowanie jest również efektem zapory, który skupia planowanie ogniowe i zapory, aby zmienić kierunek podejścia przeciwnika na sąsiedni, lub do strefy ogniowej.

 

Opracował: Bartosz (rekrut SGO Wrocław)

Korekta: Ram

Na podstawie: FM 3-90-1 (22MAR2013)

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl