PATROL: Techniki przemieszczania podczas patrolu

Materiał ma na celu przedstawienie technik poruszania marszem, marszem ubezpieczonym i marszem ubezpieczonym skokami oraz kryteriami ich właściwego doboru.   

 

Techniki przemieszczania nie mają tak ustalonych form jak szyki marszowe. Techniki są dopasowywane do takich kryteriów jak czas, bezpieczeństwo, rozproszenie sił i kontrola. Stałym czynnikiem do określenia jest odległość między operatorami i sekcjami. Do wyboru właściwej techniki posłużyć może wynik analizy METT-T, w tym:

  • prawdopodobieństwo kontaktu z przeciwnikiem
  • typ kontaktu i manewrów przeciwnika
  • dostępność sekcji ubezpieczającej
  • rodzaj terenu
  • oczekiwany poziom szybkości i bezpieczeństwa

 

Wyróżniamy 3 techniki przemieszczania

Marsz

Zwykłe przemieszczanie w sytuacji braku prawdopodobieństwa wystąpienia kontaktu z przeciwnikiem.

Odległości miedzy operatorami: 10 m

Odległość między sekcjami 20 metrów

Cechy:

- optymalna kontrola nad sekcją

- minimalne rozproszenie

- maksymalna szybkość

- minimalne bezpieczeństwo

 

Marsz ubezpieczony

Technika elementem zapewniającym zwiększone bezpieczeństwo. Stosowany gdy kontakt z przeciwnikiem jest prawdodpodobny.

Odległość od elementu ubezpieczającego (sekcji, osoby): 50-100 m

Cechy:

- minimalna kontrola nad sekcją

- maksymalne rozproszenie

- maksymalna szybkość

- optymalne bezpieczeństwo

 

Marsz ubezpieczony skokami

Technika zapewniająca bezpieczeństwo poprzez zapewnienie wsparcia ogniowego miedzy sekcjami. Technika stosowana gdy kontakt z przeciwnikiem jest oczekiwany. Wyróżnić możemy dwie metody:

Sukcesywny

W trakcie wykonywania skoków, sekcje zrównują się miedzy kolejnym przemieszczaniem (do linii)

Naprzemienny

W trakcie wykonywania skoków, przemieszczająca się sekcja zajmuje miejsce dalej niż sekcja ubezpieczająca.

Odległości miedzy operatorami/sekcjami: uzależnione od terenu

Cechy:

- maksymalna kontrola nad sekcją

- optymalne rozproszenie

- minimalna szybkość

- maksymalne bezpieczeństwo

 

Standardowa Procedura Operacyjna SGO:

Taktyka Zielona: Przemieszanie skokami

 

Opracował: Ram

Źródło: Small Units Tactics Handbook (str. 329-332)

Copyright © 2010 - 2019 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl