PLAN: koncepcja operacji CONOPS

CONOPS (Concept of Operation) to dokument w którym dowódca szczegółowo objaśnia swój plan działania. Składa się z dwoch punktów: manewrów (w wariantach ofensywnych i defensywnych) oraz wsparcia ogniowego. Przedstawienie tych elementów powinno być sekwencyjne oraz dokładne (nie mniej bez wyznaczania konkretnych wykonawców).

Manewry Ofensywne (Offensive Scheme of Maneuver)

Ta sekcja opisuje plan, w którym dowódca wykorzystuje słabe strony przeciwnika przy przygotowywaniu koncepcji ataku. Podczas przedstawiania planu, nie wskazuje się jeszcze podziału na zespoły i bezpośrednich wykonawców zadań aby ich atencja nie skupiała się tylko na fragmentarycznych elementach działania. Plan musi tworzyć sekwencyjną i chronologiczną kolejność. W trakcie przedstawiania powinno posługiwać się mapą plastyczna lub makietą aby w pełni zaangażować zespół i lepiej wizualizować działanie. Manewry ofensywne składają się z 5 elementów: podziału sił, typy manewrów, kierunku ataku, kontroli taktycznej (TCM) i planu konsolidacji.

Podział sił (Distribution of Forces)

Dowódca określa podział swoich sił. Jedną z metod jest określenie głównego celu dla poszczególnych jednostek oraz ewentualnych środków do jego zdobycia dla wydzielonych sił.

Typy manewrów (Form of Maneuver)

Dowódca określa manewry, które będą wykorzystane w operacji. Mogą być nimi: atak frontalny, atak flankami, okrążenie, infiltracja czy przenikanie.

Więcej w materiale typy manewrów ofensywnych

Kierunek ataku (Direction of Attack)

Dowódca określa z jakiego kierunku prowadzone będzie natarcie. Wskazuje kierunek z punktu zgrupowania (AA) do Celu OBJ. Kierunek ataku nie jest azymutem.

Kontrola taktyczna (Tactical Control Measures)

Dowódca przedstawia taktyczne środki kontroli, stosowane w czasie operacji oraz wymagane przy konkretnych akcjach. Stosowane są w konkretne obszarach jak AA, ORP, OBJ lub przypisane do działania.

Konsolidacja (Consolidation)

Dowódca określa plan działania podczas konsolidacji sił. Może być to osiągnięte poprzez przydzielenie stref odpowiedzialności na konkretnych godzinach, określenia zasad bezpieczeństwa, uzupełnienia zasobów, ewakuacji rannych i innych.

Przykład:

Drużyna rusza z punktu AA na azymut 190 przez 200 metrów w szyku klin. Po osiągnięciu INFIL wykonamy 3 minutowe zatrzymanie na SLLS, po którym ruszymy 500 m na azymut 200 gdzie osiągniemy ORP. Co 100 metrów oznaczamy RP. Po drodze mamy jedną przeszkodę liniową, którą pokonamy według naszego SOP. Po osiągnięciu ORP, wykonam GOTWA i przemieszczę się z TL Bravo i dwoma osobami z ubezpieczenia w celu wykonania rozpoznania OBJ. Po powrocie, zbiorę FT A i FT B i dokonamy ataku na OBJ. Po działaniach na OBJ przekażę SALUTE i ACE do wyższego dowództwa i przemieścimy się 500 m na azymut 60 gdzie w ześrodkowaniu metodą trójkąta przekażemy informacje zdobyte podczas misji.     

IMG_1887 (2)

Manewry defensywne (Defensive Scheme of Maneuver)

Ta sekcja opisuje plan, w którym dowódca wykorzystuje osłabienia przeciwnika do obrony. Zawiera te same cechy co plan ofensywny: sekwencyjność, chronologie i brak przypisania do ról. Na manewry defensywne składa się podział sił, orientacja obrony, plan zajęcia obszaru, rodzaje i techniki obrony pozycyjnej, kontrolę taktyczną oraz plan bezpieczeństwa.

Podział sił (Distribution of Forces)

Dowódca określa podział swoich sił. Jedną z metod jest określenie głównego celu oraz ewentualnych środków do jego zdobycia dla wydzielonych sił.

Orientacja obrony (Orientation of the Defense)

Dowódca wskazuje odniesienie względem głównego kierunku obrony. Punkt odpowiada miejscu, z którego najbardziej prawdopodobny jest atak.

Plan zajęcie obszaru (Occupation Plan)

Dowódca określa jak obstawiony będzie broniony obszar.

Więcej w materiale Techniki defensywne – typy i metody obrony.

Rodzaje i techniki obrony pozycyjnej (Type and Technique of Position Defense)

Dowódca określa i wskazuje pozycje obronne do zajęcia oraz obszary odpowiedzialności. Należy wskazać czy obrona ma charakter liniowy, punktowy, czy mobilny.

Więcej w materiale typy manewrów defensywnych.

Kontrola taktyczna (Tactical Control Measures)

Dowódca musi uwzględnić rodzaje środków kontroli przy operacji i wykonywanych akcjach. Stosowane są one najczęściej w kluczowych punktach obrony jak: punktach zbornych (Assemble Area), punktach obserwacyjnych (Observation Post), docelowe punkty odniesienia (Target Reference Points), krytyczne linie obronne (Final Protective Lines), główne kierunki ognia (Principle Directions of Fire), krytyczne kierunki ognia (Final Protective Fires).

Plan bezpieczeństwa (Security Plan)

Dowódca wskazuje plan bezpieczeństwa dla pozycji obronnych. Plan powinien określać wstępne lokalizacje punktów obserwacyjnych, plan patroli, stopień gotowości (procent sił zaangażowanych w zabezpieczanie).

IMG_1871 (2)

Plan wsparcia ogniowego (Fire Support Plan)

Dowódca określa sytuacje wykorzystania środków prowadzenia wsparcia ogniowego. Plan powinien określać kto prowadzi wsparcie ogniowe, przeciw jakiemu przeciwnikowi, czestotliwość wsparcia oraz podstawowych i alternatywnych nawigatorów.

Przykład:

Celem planu wsparcia ogniowego jest neutralizacja przeciwnika w obszarze „AB”, aby zapobiec atakowi na broniony obszar od strony północnej. Zaloga P2 prowadzić ostrzał w pierwszej kolejności.  

Przewidziany kierunek podejścia przeciwnika to 12345678. Drużyna Alfa podejmie przeciwnika w obszarze „AB” i zajmie ogniem. Punkt obserwacyjny X8 skontaktuje się z załoga moździerzy P2 i naprowadzi ogień na pozycje wroga.    

IMG_2811

 

Opracował: RAM

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl