PLAN: koncepcja operacji CONOPS

W materiale przedstawiono przykładową strukturę koncepcji operacji, cel jej opracowywania oraz miejsce w procesie planowania. 

 

CONOPS (concept of operations), czyli koncepcja operacji to przedstawienie zarysu działania przez dowódce (GFC) do zaakceptowania przez wyższe dowództwo. W standardowym trybie najpierw powstaje koncepcja operacji (CONOPS), a po jego zatwierdzeniu dowódca wystawia rozkaz bojowy (OPORD).

 

Prezentacja powinna zawierać następujące informacje:

 

TYP ZADANIA

Określ realizowany rodzaj operacji specjalnej (np zatrzymanie wysokiego ryzyka, rozpoznanie specjalne).

 

TERMINY 

Podaj rozpoczęcie i zakończenie operacji (przykładowy format GGGG DDMMRR)

 

ROE 

Zdefiniuj zasady użycia siły. Skrótowo ofensywne/defensywne lub rozpisując jakie okoliczności muszą wystąpić do użycia broni.

 

CEL

Opisz jaki cel ma realizować operacja. Pamiętaj, aby był zgodny z celem wyższego dowództwa.

 

POŻĄDANY EFEKT

Oceń jakie skutki przyniesie skuteczna realizacja misji.

 

MIEJSCE

Wskaż koordynaty lub mapę obszaru działania (macro) wraz z rejonem skupienia głównego wysiłku (micro).

 

REALIZACJA (opis rozszerzony)

Przewidziane siły 

Wymień zakładaną liczbę osób do operacji wraz z podziałem na grupy.

 

Kolejność wykonywania zadań

Podziel operację na fazy i przedstaw w jakiej kolejności będą realizowane.

 

Kryteria GO/NGO

Wymień sytuacje, w których operację uznaje się za zakończoną z powodzeniem oraz warunki na podstawie, których misja zostanie przerwana.

 

Ryzyka losowe i zależne od przeciwnika

Rozpisz negatywne scenariusze, które mogą wystąpić podczas operacji, w tym te spowodowane przez manewry przeciwnika jak i pogodę, awarię sprzętu i inne.

Opracowanie: Ram

 

Copyright © 2010 - 2019 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl