Podstawowe szyki marszowe

Materiał ma na celu przedstawienie podstawowych formacji podczas marszu w terenie otwartym oraz SOP dla wybranych sytuacji taktycznych. 

Przy planowaniu, przyjęty szyk marszowy określany jest zwykle w CONOPS lub 5W. Dowódca przy wyborze szyków i ugrupowań marszowych powinien uwzględniać 3 czynniki: bezpieczeństwo lub szybkość oraz dowodzenie. Szybkie poruszanie nie będzie bezpieczne oraz łatwe w dowodzeniu, wolne przemieszczanie jest prostsze w dowodzeniu ale trwa dłużej. Odległość między osobami i sekcjami określana jest przed dowódcę na podstawie analizy METT-T.

SOP powinny określać jakie szyki będą wykorzystywane w trakcie postoju czy reakcji na kontakt.

SZYKI MARSZOWE

Klin

Optymalna formacja ofensywna, zapewniająca dobre pokrycie AOR i manewrowanie (łatwe zejście do linii w przypadku kontaktu z dowolnej strony). Klin może być rozwinięty po równo na stronę (na schemacie przykład niżej) lub ze stroną dominującą (na schemacie przykład wyżej).

3_SGO_klin_wersja_2

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni w sekcji

Podejście do budynku

 

Kolumna/podwójna kolumna

Szybka formacja marszowa o nieoptymalnym pokryciu AOR. Zalecane jest lekkie rozejście na kryte sektory, aby nie poruszać się jeden za drugim (chyba że decyzja TL jest inna). W przypadku ataku drogowego nie należy absolutnie rozbijać się na dwie kolumny (ryzyko ognia krzyżowego).

2_sgo_kolumna

Zastosowanie:

Poruszanie drogami

Poruszanie w strefie względnie bezpiecznej

Eszelon

Formacja ofensywna do zastosowania w sile drużyny. Silne skupienie AOR na jednej stronie. Eszelon może być podzielony na dwa zespoły (schemat po prawej stronie).

1_SGO_eszelon_1

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni

Poruszanie ze znanym prawdopodobnym kierunkiem ataku

 

Diament

Formacja defensywna i możliwa modyfikacja formacji klin z zabezpieczeniem przed okrążeniem. W sile drużyny, możliwa jako formacja postojowa (obrona okrężna).

4_SGO_diament

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni

Postój

 

Linia

Podstawowa formacja ofensywna, skupiająca AOR na froncie i umożliwiająca szybkie natarcie zespołami lub sekcją. Podatna na ataki z flanki.

5_sgo_linia

Zastosowanie

Standardowe natarcie na przeciwnika

Przeszukanie obszaru po kontakcie (SSE)

PRZEGRUPOWANIE

Klin do linii

Zrównanie z najdalej wysuniętym operatorem.

SGO Zielona (8 of 18)

Klin do kolumny

Zejście za najdalej wysuniętym operatorem.

SGO Zielona (7 of 18)

Kolumna do klinu

Rozejście na sektory.

SGO Zielona (9 of 18)

Kolumna do linii

Zrównanie z najdalej wysuniętym operatorem.

SGO Zielona (10 of 18)

Linia do klinu

Wysunięcie z przejęciem sektorów.

SGO Zielona (11 of 18)

Linia do kolumny

Wysunięcie z zejściem.

SGO Zielona (12 of 18)

 

 

VIDEO

Opracował: Ram

Schematy: MD

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl