PATROL: Podstawowe szyki marszowe

Materiał ma na celu przedstawienie podstawowych formacji podczas marszu w terenie otwartym oraz SOP dla wybranych sytuacji taktycznych. 

Przy planowaniu, szyk marszowy określany jest zwykle w ConOps. Może być on dynamicznie zmieniany w zależności od sytuacji. Dowódca przy wyborze powinien uwzględniać 3 cechy: bezpieczeństwo lub szybkość oraz dowodzenie. Szybkie poruszanie nie będzie bezpieczne oraz łatwe w dowodzeniu. Wolne przemieszczanie jest prostsze w dowodzeniu ale trwa dłużej. Innymi czynnikami do brania pod uwagę przez dowódce jest odległość miedzy osobami i sekcjami.

SOP powinno określać jakie szyki będą wykorzystywane w trakcie postoju czy reakcji na kontakt.

 

Drużyna działa w trzech 4-osobowych sekcjach. Wyjście z RIB (RP1) ubezpiecza bramką sekcja I. Przemieszczanie do RP2 w formacji kolumna dla wszystkich sekcji. Po osiągnięciu RP2/ORP sekcja I eszelon prawy, sekcja II eszelon lewy. sekcja III klin/diament. Przy OBJ1 zejście do kolumny. Na otwartej przestrzeni podejście do indywidualnych OBJ w sekcjach w podwójnej kolumnie. 

 

Klin

Optymalna formacja ofensywna, zapewniająca dobre pokrycie AOR i manewrowanie (łatwe zejście do linii w przypadku kontaktu z dowolnej strony). Klin może być rozwinięty po równo na stronę (przykład ustawienia 5-9) lub ze stroną dominującą (przykład ustawienia 1-4).

3_SGO_klin_wersja_2

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni w sekcji

Podejście do budynku

 

Kolumna/podwójna kolumna

Szybka formacja marszowa o nieoptymalnym pokryciu AOR. Zalecane jest lekkie rozejście na kryte sektory, aby nie poruszać się jeden za drugim (chyba że decyzja TL jest inna). W przypadku ataku drogowego nie należy absolutnie rozbijać się na dwie kolumny (ryzyko ognia krzyżowego).

2_sgo_kolumna

Zastosowanie:

Poruszanie wąskimi drogami

Poruszanie w strefie względnie bezpiecznej

Eszelon

Formacja ofensywna do zastosowania w sile drużyny. Silne skupienie AOR na jednej stronie. Eszelon może być podzielony na dwa zespoły (schemat po prawej stronie).

1_SGO_eszelon_1

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni w drużynie

Poruszanie ze znanym prawdopodobnym kierunkiem ataku

 

Diament

Formacja defensywna i możliwa modyfikacja formacji klin z zabezpieczeniem przed okrążeniem. W sile drużyny, możliwa jako formacja postojowa (obrona okrężna).

4_SGO_diament

Zastosowanie:

Poruszanie na otwartej przestrzeni

Postój

 

Linia

Podstawowa formacja ofensywna, skupiająca AOR na froncie i umożliwiająca szybkie natarcie zespołami lub sekcją. Podatna na ataki z flanki.

5_sgo_linia

Zastosowanie

Standardowe natarcie na przeciwnika

Przeszukanie obszaru po kontakcie

 

Techniki dodatkowe

Ustawienie do AOR podczas poruszania

Bez wzgledu na to czy jestesmy prawo czy lewo ręczni, przejmując sektor, trzymamy broń tak aby lufa skierowana była w kierunku odpowiedzialności. Oznacza to, że możliwe jest trzymanie broni reką wspomagającą. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku kontaktu, gdzie w pierwszych sekundach szybkie zajęcie ogniem i przewaga będzie istotniejsze, niż celny ostrzał.

Ustawienie SAW

Broń wsparcia jest główną siłą ogniowa sekcji/drużyny dlatego jego ustawienie jest istotne. Zmęczony KM-ista, to nieskuteczny KM-ista, dlatego sektory powinny być dopasowywane względem jego ustawienia, a nie odwrotnie. Najczęściej poruszać będzie się jako drugi i przejmując sektor umożliwiający mu wygodne trzymanie broni (ręką dominującą).

IMG_2043 (3)

Opracował: Ram

Schematy: MD

Copyright © 2010 - 2019 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl