PATROL: Pokonywanie małej przestrzeni otwartej

Materiał ma na celu przedstawienie techniki pokonywania malej przestrzeni otwartej w działaniach w terenie leśnym. 

 

Mała przestrzeń otwarta, jest to obszar, który można obejść w dość krótkim czasie. Nie ma w takim przypadku sensu eksponować się w otwartej przestrzeni i narażać się na ogień przeciwnika. Najlepszym rozwiązaniem jest ominięcie przeszkody.

kon

Oddział przyszedł z południa. Nawigator w celu ominięcia przeszkody terenowej dodaje do azymutu marszu 90 stopni. Ważne jest to, żeby liczyć kroki wykonane idąc na wschód. Dokładnie taką samą ilość kroków trzeba będzie wykonań „wracając” na zachód, żeby utrzymać ten sam kierunek marszu co na początku. Kiedy nawigator stwierdzi, że wyszliśmy już poza obrys terenu otwartego odejmuje od azymutu 90 stopni i znowu oddział porusza się na północ. Kiedy znajdzie się za przeszkodą „wraca” na zachód idąc taką samą ilość kroków, co na początku omijając przeszkodę. Po pokonaniu wyznaczonej odległości nawigator znów dodaje 90 stopni do azymutu, przez co oddział porusza się w oryginalnym kierunku po tej samej trasie, co na początku.

Opracowanie: SGO Poznań

 

Copyright © 2010 - 2019 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl