Procedura zakładania bazy patrolowej

Materiał ma na celu przedstawienie SOP założenia bazy patrolowej. Jako wstęp do artykułu rekomendowana jest lektura planowania i przygotowania obrony obszaru.

Baza patrolowa zakładana będzie najczęściej w punkcie ORP celem przygotowania i przeprowadzenia rozpoznania terenu, przegrupowania i przygotowania do wykonania zadania.  Zajęcie rejonu ześrodkowania dzielimy na 2 etapy:

1. Rozpoznanie wstępne rejonu wyjściowego przez dowódcę

Zatrzymanie oddziału w odległości około 100-150 metrów od wybranego umiejscowienia rejonu ześrodkowania, przekazanie GOTWA i dowództwa. Patrol dowódcy (w składzie dowódca, dowódca sekcji, nawigator i SAW) wychodzi następnie na rozpoznanie wzrokowe terenu. Po osiągnięciu punktu skrajnego i zatrzymaniu żołnierzy, wykonywane jest rozpoznanie terenu przez żołnierzy z grupy ubezpieczenia za pomocą jeden z technik technik (po okręgu lub zygzakiem). Po sprawdzeniu terenu dowódca stawia meldunek GOTWA, zostawia ubezpieczenie i wraca po resztę oddziału

2_sgo_dzialania_patrolowe

2. Zajęcie rejonu wyjściowego

Po potwierdzeniu tożsamości sekcje prowadzone przez dowódcę wchodzą przez punkt wejścia (bramka). Dowódca rozmieszcza sekcje wzdłuż ramion trójkąta. Po zamknięciu perymetru dowódca zatrzymuje żołnierzy i przemieszcza się do środka ugrupowania. Następuje etap SLLS. Możliwe jest zdjęcie plecaków po kolei, żeby nie było luk w ubezpieczeniu oraz sprawdzenie sektorów ognia. Dowódca sprawdza pozycję rejonu ześrodkowania i potwierdza jego zajęcie.

2_sgo_zesrodkowanie_trojkatem

Plan Zabezpieczenia bazy

Do obowiązku dowódcy należy przygotowani planu zabezpieczenia bazy. Informacje przekazywane są przez dowódcę wszystkim zespołom  który składa się z :

Plan sektorów

Szkic bazy identyfikujący rozstawienie sekcji oraz stref odpowiedzialności. Określana jest również orientacja kierunków.

Plan alarmowania

Procedurę komunikacji na wypadek ataku bazy. Punkt wiąże się z opracowaniem planu łączności (ubezpieczenie po lewej i prawej, dowódca i radiooperator).

Plan wycofania

Przeciwnie zorientowane do siebie dwa punkty wycofania. Podanie GRID-ów lokalizacji.

Plan ewakuacji 

Kolejność działań sekcji w przypadku ewakuacji z bazy.

Baza alternatywna 

GRID-y bazy alternatywnej w przypadku wycofania lub ewakuacji.

 

Priorytety po założeniu bazy patrolowej

Wykaz czynności zgodnie z kolejnością wykonywania po założeniu bazy i komunikacie dowódcy. Czynności wykonywane sa zgodnie z rutyną 50/50 (fifty fifty), gdzie jedna osoba z zespołu wykonuje priorytet, druga ubezpiecza sektor i kolegę.

1. Sprawdzenie uzbrojenia i sprzętu

Stan amunicji, broni, optyki, radia, innego wyposażenia

2. Higiena

Zmiana bielizny, sprawdzenie kamuflażu, przygotowanie do snu, przygotowanie latryny

3. Pożywienie

Uzupełnienie wody i spożycie racji żywnościowych.

4. Sen 

4-6 h snu zgodnie z harmonogramem 50/50.

 

Cechy dobrej bazy

Obszar uwzględniający charakterystykę terenu ułatwiającą obronę. Nie znajdująca się w pobliżu naturalnych dróg podejścia. Teren nie może mieć taktycznego znaczenia dla przeciwnika. Powinien pozwalać na ukrycie z lądu i powietrza.

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl