Procedura zerwanie kontaktu

Materiał ma na celu wyjaśnienie procedury zerwania kontaktu na poziomie sekcji ogniowej przy szykach marszowych kolumna, linia i klin.

 

W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego dowódca może podjąć decyzję o przejęciu kontaktu (kontratak) lub zerwaniu kontaktu (wycofanie). Decyzja o zmianie szyku w kontakcie ogniowym podejmowana jest przez dowódcę na podstawie oceny sytuacji. W trakcie manewrów należy stale ubezpieczać wszystkie sektory. Podczas zrywania kontaktu połowa sekcji jest ruchu, druga połowa zapewnia osłonę.

 

I.1 Kontakt w formacji klin

Poruszanie w formacji klin zapewnia możliwość prowadzenia ognia we wszystkich czterech kierunkach przez całość sekcji. Przy każdym kierunku ataku  dowódca może podjąć decyzję o przegrupowaniu do linii dla kontaktu z przodu i z boku.

A. Kontakt przód (do linii)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z przodu operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

SGO Zielona (8 of 18)

B. Kontakt bok (do linii)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z boku operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

SGO Zielona (1 of 18)

I.2 Kontakt w formacji linia

Poruszanie w formacji linia zapewnia możliwość prowadzenia ognia całością sekcji przy kontakcie z przodu i jednego operatora w przypadku kontaktu z boku.

A. Kontakt przód (do linii)

Sekcja pozostaje w pierwotnym ustawieniu. Może zwijać się w tył lub bok.

SGO Zielona (6 of 18)

B. Kontakt bok (do linii)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z boku operatora. Może wycofać się w tył lub bok.

SGO Zielona (10 of 18)

I.3. Kontakt w formacji kolumna

Poruszanie w formacji linia zapewnia możliwość prowadzenia ognia przez jednego operatora w przypadku kontaktu z przodu oraz wszystkich w przypadku kontaktu z boku.  W przypadku ataku z boku, dowódca może podjąć decyzję o pozostaniu w szyku i zerwać kontakt wg procedury dla formacji kolumna.

A. Kontakt przód (do linii)

Sekcja zrównuje się w kierunku kontaktu do najdalej wysuniętego z przodu operatora. Może zwijać się w tył lub bok.

SGO Zielona (3 of 18)

B. Kontakt bok (do linii)

Sekcja pozostaje w pierwotnym ustawieniu. Może zwijać się w tył lub bok.

SGO Zielona (4 of 18)

II.1 Zerwanie kontaktu w formacji linia

Zerwanie kontaktu w formacji linia maksymalizuje siłę ogniową w trakcie wycofywania. Sekcja jest jednak bardziej narażona na duże straty.

A. zwijka tył

Sekcja wycofuje się w parach naprzemiennie. Ubezpiecza para nie będąca w ruchu.

SGO Zielona (16 of 18)

B. Zwijka w lewo/prawo

Sekcja roluje w bok pojedynczo. Ubezpieczają osoby nie będące w ruchu.

SGO Zielona (15 of 18)

II.2 Zerwanie kontaktu w formacji kolumna

Zerwanie kontaktu w formacji kolumna ogranicza siłę ogniową. Sekcja jest narażona na minimalne straty.

A. Zwijka tył

Sekcja wycofuje się pojedynczo przez wolne ramię. Ubezpiecza operator z wolną strefą strzału.

SGO Zielona (17 of 18)

B. Zwijka tył (podwójna kolumna)

Sekcja wycofuje się pojedynczo wolną przestrzenią między kolumnami. Ubezpieczają operatorzy z wolną strefą strzału.

SGO Zielona (18 of 18)

Zaawansowane techniki i procedury:

Protected: Zaawasowane procedury zerwania kontaktu

Opracował: Ram

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl