SEK niemieckie pododdziały AT

Spezialeinsatzkommandos (SEK) (dawniej znany, jako Sondereinsatzkommando) są policyjnymi jednostkami antyterrorystycznymi Niemiec (odpowiednikami polskich SPAP-ów przy komendach wojewódzkich lub amerykańskich oddziałów SWAT)

Operatorzy tych jednostek służą na pełen etat i są dedykowani tylko do wykonywania zadań wynikających z ich przeznaczenia (nie wykonają żadnych innych obowiązków w ramach swojej służby).

ORGANIZACJA

Poszczególne niemieckie landy mają swoje oddziały SEK, które najczęściej są rozpoznawalne po naszywkach umieszczonych na rękawach umundurowania.

W niektórych większych landach jest utworzonych po kilka oddziałów SEK do zabezpieczenia całego terytorium (np. jeden odział zabezpiecza północ landu a drugi południe) lub miejsca, gdzie przestępczość jest szczególnie brutalna. Dwa oddziały ma np. policja bawarska i zabezpieczają one północ i południe landu.

Jednostki SEK stacjonują najczęściej przy dużych jednostkach policji w Landach (tzw. policji stanowej).

Poza funkcjonariuszami-operatorami SEK w ich skład wchodzą również specjaliści od negocjacji, łączności (satelitarnej i sieci GSM).

Niektóre landy i miasta (jak Bremen i Hamburg) mają oddziały SEK nakierowane na działania morskie natomiast inne np. Bawaria ma sekcję alpinistyczną przeznaczoną nie tylko do działań na wysokości, ale także do działań alpejskich. Jednostki SEK wykonają także desantowanie ze śmigłowców.

 

SELEKCJA

Do jednostki mogą być przyjęci funkcjonariusze z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w służbie. Wiek przyjmowania funkcjonariuszy zamyka się przedziałem 23-35 lat. Natomiast muszą oni opuścić jednostkę po osiągnięciu 42 roku życia (niekiedy 45 roku w zależności od landu)

W formacji służą także kobiety jednakże duże wymagania stawiane funkcjonariuszom sprawiają, że jest ich obecnie tylko kilka. Kandydaci przechodzą różne specjalistyczne testy sprawności fizycznej i psychofizycznej oraz testy psychologiczne. Do jednostki przechodzi zazwyczaj ok. 30% chętnych – pozostali odpadają ze względu na niespełnienie stawianych wymagań.

 

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie jednostki nie jest standardowe. W przeciwieństwie do normalnych jednostek policji SEK nie jest zobowiązane do ogłaszania przetargów i może zamawiać praktycznie z wolnej ręki. Obejmuje ono specjalistyczne wyposażenie strzeleckie jak i taktyczne skonfigurowane specjalnie pod zadania, jakie będzie wykonywać jednostka.

Obejmuje ono min.

– pistolet maszynowy H&K MP5 lub MP7.

– karabin szturmowy H&k G36,

– H&K PSG1

– karabin maszynowy G8 (H&K 21)

– Karabin wyborowy kal. 50

– strzelby gładko lufowe w tym najnowsza rosyjskiej produkcji Wiepr-12

 

Prawo niemieckie zabrania jednak stosowania tej broni przeciwko celom żywym. Stąd służy ona antyterrorystom z Republiki Federalnej tylko do niszczenia celów technicznych, głównie odstrzeliwania zawiasów i zamków w drzwiach.

 

Funkcjonariusze SEK zawsze występują w kominiarkach by chronić tożsamość.  Poszczególne niemieckie landy maja różną strukturę oddziałów SEK jednakże ostatnio jest tendencja by to zmienić i min. Podporządkować oddziały SEK pod centralne dowództwo zajmujące się bezpieczeństwem kraju.

Najbardziej aktywnym oddziałem SEK jest jednostka berlińskiej policji, która wykonuje średnio ok. 500 zadań w roku co daje statystycznie 1,4 zadania na dzień.

 

Opracował:

Mariusz

Awatar użytkownika

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl