PLAN: format zadania 5W

Skrótowe podsumowanie zadania (misji) przedstawiane podczas prezentacji OPORD przez dowódcę. Według procedur powinno być zawsze powtórzone dwukrotnie.

W (Who) – kto

W (What) – co

W (Where) – gdzie

W (When) – kiedy

W (Why) – dlaczego

 

 

 

Przykład użycia:

Drużyna Delta i drużyna Foxtrot
Dokonają rajdu na obiekt
W GRID 12345 67890
Nie później niż 220915MAY 2016
W celu likwidacji instalacji radarowej przeciwnika, by umożliwić wsparcie powietrzne dla głównych sił stabilizacyjnych

b1_3297

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl