SPAP Gdańsk – służba czy pasja?

Historia SPAP-u

1 marca 1978 roku funkcję zabezpieczenia województwa pomorskiego powierzono Plutonowi Specjalnemu
Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, który po pewnym czasie rozrósł się do wielkości kompanii. W 1990 roku po
przekształceniu MO w Policję zmienił nazwę na Kompanię Antyterrorystyczną i został umiejscowiony w strukturach Oddziału Prewencji Policji w
 Gdańsku. W 2000 roku po zmianie przepisów kompanie antyterrorystyczne wyłączono ze struktur oddziału prewencji i nadano im
obowiązującą do dziś nazwę – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. SPAP jest podporządkowany bezpośrednio właściwym
miejscowo komendantom wojewódzkim.

Zadania SPAP-u

https://www.pomorska.policja.gov.pl/galerie_org/galeria147/2.jpg

Do zadań Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku należą m.in.:
– działania zmierzające do neutralizacji zagrożeń związanych z zamachami terrorystycznymi
– obezwładnianie i zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców
– zatrzymywanie groźnych członków zorganizowanych grup przestępczych
– rozpoznawanie i neutralizacja materiałów i ładunków wybuchowych
– ochrona wysokich rangą urzędników państwowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych
Stan etatowy SPAP-u wynosi 44 funkcjonariuszy.

Kryteria przyjęcia do jednostki

https://www.pomorska.policja.gov.pl/galerie_org/galeria147/3.jpg

– kwalifikujemy osoby będące już w służbie
– kandydat musi przejść test sprawnościowy (bieg na dystansie 5km w czasie poniżej 24 minut, tor przeszkód
w czasie poniżej 7 minut, pływanie 50m stylem dowolnym w czasie poniżej 45sek., pływanie 200m dwoma
stylami w czasie poniżej 4,30sek. oraz 25m pod wodą, 12 podciągnięć siłowych na drążku, 25 ugięć ramion tzw.
pompki szwedzkie, minimalnie 30 brzuszków w 30 sek., wyciskanie sztangi leżąc 20kg więcej niż masa ciała
lub ciężarem równym masie swojego ciała powyżej 10 powtórzeń); test należy wykonać w ciągu dwóch
dni z możliwością podjęcia tylko jednej próby każdej konkurencji.
– są testy psychologiczne oraz badania lekarskie
Po zdanych testach kandydaci zostają oddelegowani z macierzystych jednostek do SPAP w Gdańsku na okres
kilku miesięcy gdzie przechodzą tzw. kurs wyrównawczy. Kończy go około 20% kandydatów.

Doskonalenie zawodowe

https://www.pomorska.policja.gov.pl/galerie_org/galeria147/4.jpg

Funkcjonariusze gdańskiej jednostki w czasie swojej służby przechodzą szereg szkoleń i kursów m.in. kurs nurkowy, działań taktyczno-bojowych oraz ratowniczych z wykorzystaniem śmigłowca, alpinistyki miejskiej, snajperski, szybkiej jazdy samochodem, ratownictwa medycznego, ratownictwa morskiego oraz wiele innych. Na co dzień policjanci SPAP-u doskonalą się w zakresie taktyki i techniki antyterrorystycznej, wyszkolenia strzeleckiego, walki wręcz oraz gruntownie utrwalają przygotowanie fizyczne do realizacji wszelkich stawianych przed nimi zadań. Cykl szkolenia praktycznego uzupełniany jest szkoleniem teoretycznym obejmującym zagadnienia praktyki policyjno-prawnej, podstawy psychologii, zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Policjanci zapoznają się też z nowymi rodzajami uzbrojenia i wyposażenia.

Fotografia dnia służby

https://www.pomorska.policja.gov.pl/galerie_org/galeria147/7.jpg

Codzienną służbę zaczynamy o 7.30. Do 15.30 szkolimy się, antyterrorysta musi być w pełnej gotowości cały czas. Nasz przykładowy dzień to 1,5 do 2,5 godziny na basenie lub innym treningu fizycznym, potem ćwiczenia na strzelnicy, następnie symulacja działań interwencyjnych. W teren ruszamy natychmiast gdy jesteśmy wzywani. Mamy 24-godzinne dyżury bojowe.
Wśród antyterrorystów nie ma przypadkowych ludzi. Jest to zwykła służba, ale dla ludzi z pasją i dużą motywacją.
Informacji udzielili:
kom. Edward Płomin
podkom. Jarosław Przyjemczak
SPAP w Gdańsku
Źródło:
Patrol, czerwiec 2013 str 6
Zdjęcia:
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl