Sylwetka Operatora – PIROTECHNIK/EOD JWK

OPERATOR – PIROTECHNIK/EOD

Najważniejsze zadania:

– wsparcie EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) operacji specjalnych,
– zabezpieczenie pirotechniczne operacji specjalnych,
– rozpoznanie EOR (ang. Explosive Ordnance Reconnaissance),
– neutralizowanie materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych,
– kierowanie pracami minerskimi w czasie szkolenia i działań bojowych,
– rozpoznawanie nowych typów i sposobów użycia ładunków wybuchowych.

Co istotne?

Pirotechnicy/EOD to doświadczeni specjaliści z kilkunastoletnią służbą w sekcji działań specjalnych jako operator-miner oraz z odpowiednim bagażem doświadczeń zdobytych między innymi podczas misji bojowych. Posiadają kwalifikacje z zakresu prac z materiałami wybuchowymi i środkami zapalającymi. Uczestnicząc w misjach niejednokrotnie biorą udział w operacjach neutralizacji nielegalnych składów broni oraz wytwórni materiałów wybuchowych, nieraz „utleniając” po kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych.
W kraju zwykle zajmują się szkoleniem specjalistycznym z zakresu prac minersko – pirotechnicznych operatorów innych specjalności.
Szkolenie pirotechnika trwa kilka lat. Odpowiednie kursy przygotowujące do służby w tej specjalności organizowane są zarówno w Polsce jak i zagranicą w tym w Stanach Zjednoczonych. Ich edukacja na tym się jednak nie kończy. W dziedzinie tej trwa ciągły wyścig pomiędzy tymi, którzy ładunki podkładają a tymi, których zadaniem jest ich unieszkodliwianie. Pirotechnik musi więc permanentnie śledzić przebieg konfliktów zbrojnych oraz aktywność ugrupowań terrorystycznych. Wiedza jest jednym z zasadniczych czynników wpływających na powodzenie jego pracy.

 

Źródło:

Cisi i Skuteczni

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl