KORYTARZ: sektory odpowiedzialności, techniki

Kluczowym pojęciem przy działaniach CQB jest AOR (Area of Responsibility), czyli indywidualna strefa odpowiedzialności członka sekcji ogniowej. Jest to wydzielony obszar, w którym jako pierwszy za neutralizacje zagrożenia odpowiada konkretny operator.

Podczas poruszania korytarzem ogólną zasadą jest, że jedynka odpowiada wyłącznie za obszar do którego zespół podchodzi (drzwi, okno, korytarz, prześwit). Dwójka obserwuje korytarz na wprost. W momencie gdy pojawiają się dodatkowe zagrożenia, przejecie sektorów na korytarzu może być osiągnięte technikami opisanymi poniżej.

Przykład podziału AOR w pomieszczeniu 

Wykrajanie (krojenie tortu)

KOMENDA SOP: wykrój

IMG_1649

Wykrajanie (widok z zewnątrz)

IMG_1653

Wykrajanie (widok wewnątrz)

Wykrajanie stosowane jest głównie w działaniach skrytych podczas których, zespół dysponuje możliwością dokładnego sprawdzania pomieszczeń przed wejściem. Operator ustawia się frontalnie na otwarcie korytarza/prześwit/wejście do pomieszczenia i krokiem dostawnym zbliża się do otwartej, niesprawdzonej przestrzeni. Sylwetka jest pochylona w bok (od pasa w górę) w wykrajanym kierunku. Ruch rozpoczyna się od nogi dalej ustawionej od wejścia.

 

Indywidualne wykrajanie z za rogu korytarza.  

Zastosowanie wykrajania przed wejściem do pomieszczenia

Zabezpieczenie sektorów

KOMENDA SOP: przejmij sektor

_DSC1256

Zabezpieczenie korytarza przez buddy team

Inną, statyczną metodą zabezpieczającą zagrożenia jest krycie sektorów. Dwóch operatorów wychyla się z za rogu w stopniu umożliwiającym prowadzenie ognia ale nie odsłaniającym całej sylwetki (ciało przechylone w bok od pasa w górę). 1 kryje sektor od strony w której znajduje się zespół, 2 kryje ścianę przeciwległą. 1 może znajdować się w pozycji klęczącej.

TECHNIKI UZUPEŁNIAJĄCE

Wykrajanie asekrujące

KOMENDA SOP: (Ostatni) sprawdź

IMG_1178

Na komendę „ostatni sprawdź”, operator wysuwa się poza zespół i wykrajaniem sprawdza z większej odległości czy można bezpiecznie wejść na korytarz. 

IMG_1341

Jeden z operatorów porusza się wzdłuż ściany, przy której nie znajdują się pomieszczenia. Pozwala to na wykrojenie części pomieszczenia jeszcze przed wejściem.

Podczas podejścia do budynku lub poruszania się zespołu przy jednej ścianie, jeden z operatorów może być skierowany na druga stronę co pozwoli mu na lepszy kąt obserwacji i bezpieczniejsze działanie.

Alternatywny AOR

KOMENDA SOP: plecy

IMG_1331

Członkowie zespołu, wzajemnie ubezpieczający swoje plecy

Metoda dynamiczna do zastosowania w przypadku strefy odpowiedzialności większej niż 180 stopni. Dwójka przejmuje alternatywny sektor, stanowiący zagrożenie dla działań jedynki (prześwit, boczne drzwi, otwarcie na korytarz typu T, poruszanie korytarzem techniką Hallboss).

 

Opracował: Ram

Schematy: CQB Team

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl