Udzielanie taktycznej pomocy medycznej w strefach CUF, TFC i TEC

I strefa – Care Uder Fire czyli pomoc pod ostrzałem : jest to strefa, w której poszkodowany jest zobowiązany do udzielenia sobie pomocy (za pomocą opaski uciskowej/IPmeda)  lub udzielenia wskazówek werbalnych na temat właściwego postępowania osobie poszkodowanej.

 

Działania, które należy podjąć w przypadku zostania rannym na polu walki:

 1. Zameldowanie o sytuacji do CC.
 2. Założenie opaski zaciskowej (w zależności od sytuacji)
 3. Znalezienie  twardej osłony.
 4. Wsparcie oddziału w likwidacji zagrożenia (jeżeli poszkodowany jest w stanie).

 

II strefa – Tactical Field Care czyli taktyczna opieka nad poszkodowanych w terenie: jest to strefa, w której po opanowaniu sytuacji taktycznej można poświęcić czas na udzielenie profesjonalnej pomocy medycznej poszkodowanym.

 

Jest to strefa względnie bezpieczna,  a więc w każdej chwili może zamienić się w strefe CUF. Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy poszkodowanym należy pamiętać o:

 1. Zadbaniu o własne bezpieczeństwo: rękawiczki medyczne, okulary ochronne.
 2.  Zabezpieczeniu miejsca udzielenia pomocy.
  1. Przeanalizowaniu mechanizmu urazu, który wskaże nam na jakie obrażenia możemy się nastawić.
  2. Określeniu ilości rannych.
  3. Zebrać potrzebny sprzęt do udzielenia pomocy (jeżeli potrzeba).
  4. Wyznaczyć pomocnika dla ratownika poprzez skierowanie zapytania do CC (jeżeli potrzeba).
  5. Uzyskać zgodę od CC na podejście do rannego.

 

Protokół MARCHE:

M- Massive bleeding czyli opanowanie masywnych krwotoków za pomocą opaski uciskowej/ procedury pakowania rany.

 1. Podchodząc do poszkodowanego, nawiązujemy z nim kontakt. W trakcie podejścia głośno informujemy poszkodowanego, że zbliżamy się do niego.
 2. Jeśli występuje masywny krwotok/amputacja częściowa lub całkowita kończyny/zmiażdżenie należy założyć opaskę uciskową.
 3. Jeśli poszkodowany nie jest na poziomie świadomości- A, należy go rozbroić i sprawdzić poziom świadomości.

Postępowanie w przypadku wytrzewienia jelit:

 • Delikatne przejrzenie czy jelita są całe.
 • Przemycie jelit wodą jelit układając poszkodowanego na boku.
 • Zabezpieczenie krwotoku z tętniczki, poprzez związanie ich z obu stron uszkodzonego jelita.
 • Delikatne zapakowanie jelit do środka (przy podgiętych kolanach poszkodowanego).
 • Założenie opatrunku osłonowego z mokrymi gazami.

Procedura pakowania rany:
– zlokalizowanie masywnego krwotoku, niemożliwego do zatamowania opaską uciskową.
– wyeksponowanie rany.

– znalezienie źródła krwawienia/rozerwanej tętnicy

– ucisk na ranę oraz utworzenie power ball ze środka hemostatycznego/combat gazy.

– włożenie power balla w znalezione źródło krwawienia oraz zapakowanie całego środka hemostatycznego/combat gazy do rany. (jeśli potrzeba wykorzystać kilka opatrunków).

– aby nie tracić 3min. Na ucisk, należy wykonać opatrunek uciskowy – nie przerywając ucisku opatrunku hemostatycznego.

 

A-      Airway management czyli zabezpieczenie drożności dróg oddechowych:

 • Sprawdzamy jamę ustną czy jest pusta (jeżeli znajduje się tam ciało obce – delikatnie staramy się usunąć je, przechylając głowę pacjenta na bok i wydłubując opuszkami palców ciało)
 • Odchylamy głowę poszkodowanego do tyłu sposobem: czoło-żuchwa.
 • Sprawdzamy oddech przez 10 sekund, sprawdzamy jego ilość, rytm oraz jakość. (prawidłowa wartość to 12-20 regularnych oddechów na minutę)
 • Dobór rurki nosowo – gardłowej:  wielkość rurki mierzona jest od płatka ucha do czubka nosa.
 • Aplikacja rurki nosowo – gardłowej: do prawego nozdrza poszkodowanego, ścięciem w kierunku przegrody nosowej. (jeżeli nie jest on na poziomie świadomości A)
 • Sprawdzamy działanie rurki N-G po przez ponowne badanie ilości, rytmu i jakości oddechów.

 

R- Respiratory management czyli zabezpieczenie ran klatki piersiowej:

 • Sprawdzenie klatki piersiowej poszkodowanego  pod względem obecności ran, lub obrażeń.
 • Obrażenia klatki piersiowej „łatamy” opatrunkami okluzyjnymi  lub zaklejamy je ze wszystkich stron.
 • Przy obrażeniach klatki piersiowej może wystąpić odma. Objawami odmy są: patologiczny oddech (świstanie/charczenie), nierównomierna praca klatki piersiowej oraz mechanizm urazu może nam zasugerować również, że mamy do czynienia z odmą.
 • Po zaklejeniu wszystkich ran klatki piersiowej* (również pleców) należy odbarczyć odmę: igłę do odbarczenia wkłuwa się między 2 a 3 żebrem w linii środkowo-obojczykowej nad górną krawędzią 3 żebra po stronie urazu, pod kątem 90° lub w linii pachowo przedniej, pomiędzy 4 a 5 żebrem nad górną krawędzią żebra.

* przy wystąpieniu objaw odmy lecz braku ran klatki piersiowej, mamy do czynienia z odmą zamkniętą. Również należy ją odbarczyć.

 

C-Circulation – poszukiwanie pozostałych krwotoków, zbadanie poszkodowanego pod względem wstrząsu hipowolemicznego.

 • Wykonanie blood sweep. Zaczynając od dalszych kończyn ku bliższym.
 • Rozpoznanie fazy wstrząsu hipowolemicznego u poszkodowanego:
Badane parametry I faza II faza III faza IV faza
Oddech 12-20 głębokich i regularnych oddechów na min. 20-26 głębokich i nieregularnych oddechów na min. 26-34 patologiczny* 34+ patologicznych*
Puls** 60-100 Uderzeń na minutę 100-120 Uderzeń na minutę 120-140 Uderzeń na minutę 140+ Uderzeń na minutę
 

S/P

S/P

S

S

Utrata krwi Do 750 ml krwi 750- 1500 ml krwi 1500-2000 ml krwi >2000 ml krwi
Stan skóry ciepła, sucha, różowa ciepła, pot, różowa chłodna, pot, blada zimna, pot, szara
*Patologiczny oddech jest to każde odstępstwo od oddechu prawidłowego- 12-20 Głębokich, regularnych oddechów na minutę.
**Tętno powinno być wyczuwalne na szyi (S) oraz na tętnicy promieniowej (P).

 

 

H- Hypothermia and Head:

 • Zabezpieczenie ran na głowie przy użyciu „obwarzanka” czyli zwiniętego w ringo bandaży elastycznych.
 • Zadbanie o komfort termiczny poszkodowanego: koce, ogrzewacze.
 • Przewrócenie poszkodowanego na bok, zbadanie pleców, kończyn dolnych .
 • Ułożenia pacjenta na nosze, zabezpieczenie go przed wyziębieniem.
 • Sprawdzenie AVPU/ABC/TX.

 

E- Everything else czyli stały monitoring parametrów życiowych poszkodowanego, uzupełnienie dokumentacji medycznej (przygotowanie raportu MIST-AT), szczegółowe badania urazowe (jeśli jest czas), ulepszenie wykonanych prowizorek (jeśli jest  czas).

 

Przy każdym przemieszczeniu poszkodowanego/ postoju podczas marszu należy sprawdzić: AVPU/ABC/TX.

 

III strefa Tactical Evacuation Care czyli pomoc w trakcie ewakuacji: jest to strefa, w której poszkodowany przygotowywany jest do transportu oraz poddawany jest dokładniejszym badaniom medycznym, w dalszym ciągu stan jego zdrowia podlega monitorowaniu.

Tekst: Falcon, Monika

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl