WR KSP – Policyjna elita z pod znaku husarii

1. Wstęp

Do 2003 roku Komenda Stołeczna Policji posiadała w swoich strukturach Wydział Antyterrorystyczny. Historia tej jednostki to wiele zmian nazw, przemian ustrojowych, organizacyjnych oraz tragiczne wydarzenia jak śmierć funkcjonariuszy podczas interwencji pirotechnicznej w 1996 roku czy tragiczna akcja w Magdalence w 2003 roku. Te wszystkie wydarzenia wpłynęły na powstanie centralnej jednostki antyterrorystycznej w strukturach Komendy Głównej Policji, czyli Biura Operacji Antyterrorystycznych, które w chwili obecnej jest członkiem unijnej grupy ATLAS oraz prezentuje wysoką jakość wyszkolenia. Wydarzenia które miały wpływ na ukształtowanie BOA w obecnej postaci bez wątpienia miały również wpływ na powstanie jednostki specjalnej która wykonuje pełne spectrum policyjnych działań specjalnych na terenie miasta stołecznego Warszawy, oraz uczestniczy w działaniach gdzie potrzebne jest użycie specjalnych sił i środków przez Komendę Stołeczną Policji. Tą jednostką jest Wydział Realizacyjny KSP.

2. Historia.

W 2003 roku Wydział Antyterrorystyczny KSP został przeniesiony do struktur CBŚ i utworzono z niego Zarząd Bojowy oraz Zarząd Wsparcia Bojowego. Wyłączenie warszawskiej jednostki antyterrorystycznej ze struktur Komendy Stołecznej znacznie wydłużyło drogę proceduralną do jej szybkiego i efektywnego użycia na terenie Stolicy, czy też do potrzeb wykonania realizacji dla Komendy Stołecznej. Nie chcąc wchodzić w kwestie służbowe i zawiłe kwestie proceduralne, podsumowując: KSP została pozbawiona jednostki specjalnej „na wyłączność”. Ta sytuacja zbiegła się ze zlikwidowaniem Samodzielnego Plutonu Antyterrorystycznego stacjonującego na lotnisku Okęcie w strukturach Komisariatu Policji Portu Lotniczego. Powodem likwidacji było przekazanie kompetencji zapewnienia bezpieczeństwa na terenie międzynarodowych portów lotniczych Straży Granicznej.
Z powyższych powodów 1 stycznia 2005 roku powołano do życia Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji. Jednostkę utworzono z funkcjonariuszy rozwiązanego Plutonu Antyterrorystycznego z Okęcia, funkcjonariuszy służących w przeszłości w Wydziale Antyterrorystycznym oraz w nieetatowej grupie realizacyjnej Gepard.

3. Nabór do służby.

IMG_0423

O przyjęcie do służby w szeregach WR KSP mogą starać się funkcjonariusze w służbie stałej (minimum 3 lata służby), cechujący się odpowiednimi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi. Po zaliczeniu testów sprawnościowych, psychologicznych oraz dodatkowych badań lekarskich kandydaci do służby przechodzą kurs taktyczno-zgrywający którego zaliczenie decyduje o przyjęciu do Wydziału.

4. Charakterystyka jednostki.

IMG_0419

Wydział Realizacyjny jest jednostką taktyczną posiadającą specjalne uzbrojenie i wyposażenie, powołaną do zatrzymań niebezpiecznych przestępców, neutralizacji materiałów wybuchowych, wspieranie działań ochronnych osób z kategorii VIP.
WR KSP dysponuje psami służbowymi wyszkolonymi do działań szturmowych.
Co ważne, Wydział Realizacyjny nie jest jednostką antyterrorystyczną, choć często jest tak określany. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że wykonuje w dużej mierze identyczne zadania jak Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Komend Wojewódzkich, oraz posiada bardzo zbliżone do nich wyposażenie, nie mniej jednak z punktu widzenia terminologicznego i kompetencyjnego poprawnym określeniem na WR KSP jest „Jednostka Taktyczna”.

5. Realizacje.

WR KSP uczestniczy w bardzo wielu działaniach w ciągu roku. Według dostępnych danych liczba realizacji rocznie to 270-330, można więc stwierdzić, że WR KSP należy do jednej z najbardziej zapracowanych jednostek specjalnych w kraju.
Należy wspomnieć, iż jednostka współpracuje i wymienia doświadczenia z innymi jednostkami specjalnymi Policji, ABW, Żandarmerii Wojskowej czy Straży Granicznej oraz często uczestniczy w licznych szkoleniach, m.in.: medycznych, wysokościowych, taktycznych.
Na szczególne wspomnienie zasługuje fakt, iż jednostka znalazła się w gronie 4 wyróżnionych jednostek podczas 8 edycji zawodów Paramedyk organizowanych przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku we wrześniu 2015 roku.

6. Wyposażenie.

IMG_0421

Wyposażenie jednostki jest bliźniaczo podobne do wyposażenia jednostek antyterrorystycznych Policji. Uzbrojenie stanowią pistolety maszynowe MP-5A3, UMP-9, pistolety Glock 17 i 19, strzelby Mossberg, karabinki AKM i AKMS, karabiny wyborowe SWD, TRG-21, SSG-69.

7. Kultura.

Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji wystąpił w programach dokumentalnych: Policyjne Jednostki Specjalne (emitowane przez Discovery Channel) oraz Ciemna Strona Miasta (w reżyserii Patryka Vegi).
W filmie Patryka Vegi „Pit Bull: Nowe Porządki” WR KSP dokonuje spektakularnego zatrzymania, oraz w jednym z momentów filmu jest przeprowadzana na jego temat dyskusja.

Autor:

Dziki

 

Źródła:
– http://www.special-ops.pl/leksykon/id270,wydzial-realizacyjny-komendy-stolecznej-policji
– http://www.special-ops.pl/artykul/id486,10-lecie-wr-ksp
– http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/wydzialy-ksp/wydzial-realizacyjny
-http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/461,Ponad-270-akcji-bojowych-Wydzialu-Realizacyjnego.html

Zdjęcia: Andrzej Krugler (www.policja.pl)

 

 

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl