Blog Archives

NADZÓR: Meldunek SALUTE

SALUTE (obserwacja przeciwnika) Meldunek stanowiący raport dotyczący zaobserwowanej aktywności przeciwnika. Przekazywany przez RTO do TOC w celu aktualizacji pozycji i aktywności wroga. S (SIZE) – liczebność oddziału nieprzyjaciela. A (ACTIVITY) – czynność jaką wykonuje przeciwnik L (LOCATION) – miejsce, w którym zaobserwowano wroga U (UNIFORMS) – mundury nieprzyjaciela T (TIME) – czas, kiedy zaobserwowano...
Read more

SYTUACJA: Zadania taktyczne misji

Materiał ma na celu przedstawienie pełnego wykazu możliwych zadań taktycznych od wyższego dowództwa, które pojawią się w zarządzeniach przygotowawczych (WARNO) lub rozkazach bojowych (OPORD). Zadania Taktyczne Misji to aktywności jednostki podczas operacji lub manewrów. Wykonywane są jako akcje sił własnych lub oddziaływania na siły przeciwnika. Misja opisywana jest w pkt II szablonu rozkazów....
Read more

PLAN: COA (wariant działania) – analiza, symulacje, porównanie, zatwierdzanie

Po otrzymaniu misji, zamiarów oraz wytycznych dowódcy, zespół opracowuje COA do zatwierdzenia przez dowódcę. Bezpośrednie zaangażowanie dowódcy w planowanie, zakładając, że pozwala na to czas, znacząco poprawia jakość oraz klarowność COA. Zespół odpowiedzialny za opracowanie COA musi się upewnić, że spełnia ono podane kryteria: WYKONALNY Oddział musi być w stanie wykonać misję w...
Read more

PLAN: koncepcja operacji CONOPS

CONOPS (Concept of Operation) to dokument w którym dowódca szczegółowo objaśnia swój plan działania. Składa się z dwoch punktów: manewrów (w wariantach ofensywnych i defensywnych) oraz wsparcia ogniowego. Przedstawienie tych elementów powinno być sekwencyjne oraz dokładne (nie mniej bez wyznaczania konkretnych wykonawców). Manewry Ofensywne (Offensive Scheme of Maneuver) Ta sekcja opisuje plan, w...
Read more

NADZÓR: Meldunek L(ACE)

Akronim oznaczający procedurę raportowania stanu danej jednostki. Raport kompletowany zwykle po kontakcie ogniowym (indywidualnie zbierane są informacje od poszczególnych operatorów) lub po zakończeniu misji (raportowane są niezbędne środki do odtworzenia gotowości bojowej). L (Liquids) – oznacza zwykle wodę, lecz także stan racji żywnościowych itp. A (Ammunition) – oznacza stan amunicji, informacja może być podzielona ze względu...
Read more
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl