Blog Archives

Udzielanie taktycznej pomocy medycznej w strefach CUF, TFC i TEC

I strefa – Care Uder Fire czyli pomoc pod ostrzałem : jest to strefa, w której poszkodowany jest zobowiązany do udzielenia sobie pomocy (za pomocą opaski uciskowej/IPmeda)  lub udzielenia wskazówek werbalnych na temat właściwego postępowania osobie poszkodowanej.   Działania, które należy podjąć w przypadku zostania rannym na polu walki: Zameldowanie o sytuacji do...
Read more

Badanie urazowe krok po kroku

Materiał ma na celu przedstawienie kolejności przeprowadzania badania urazowego w warunkach cywilnych. Materiał uzupełniony o kategoryzację poszkodowanego (której dokonać może tylko ratownik!).  Badanie urazowe to zwięzła ocena mająca na celu stwierdzenie wszystkich obrażeń stanowiących zagrożenie życia. Wykonywane jest w przypadku niebezpiecznego urazu uogólnionego (wypadek samochodowy, upadek z wysokości) lub kiedy poszkodowany jest nieprzytomny. W...
Read more

Wywiad ratowniczy SAMPLE

Materiał ma na celu wyjaśnienie zasad i kroków do przeprowadzenia wywiadu ratowniczego SAMPLE w warunkach ratownictwa cywilnego.    Wywiad ratowniczy obejmuje zebranie informacji bądź ustalenie faktów o zaistniałym zdarzeniu np. przyczynach zachorowania, mechanizmach wywołujących uraz czy też oszacowanie siły powodującej obrażenia, itp. Akronim SAMPLE pozwala na zadanie odpowiednich pytań poszkodowanemu, bądź świadkowi zdarzenia,...
Read more

Wytyczne SGO w zakresie indywidualnego sprzętu medycznego

CO: Opaska uciskowa CAT KTO: Wszyscy KIEDY: Działania bojowe GDZIE: Na kamizelce, z przodu (teren zurbanizowany), z boku (teren leśny) CZEMU: użycie na właścicielu w przypadku masywnego krwotoku CO: Kieszeń medyczna/Apteczka zrywana KTO: Wszyscy KIEDY: Działania bojowe GDZIE: Na pasie taktycznym, strona lewa z tyłu CZEMU: przenoszenie środków opatrunkowych i medycznych do użycia na właścicielu 3...
Read more
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl