Blog Archives

PLAN: koncepcja operacji CONOPS

W materiale przedstawiono przykładową strukturę koncepcji operacji, cel jej opracowywania oraz miejsce w procesie planowania.    CONOPS (concept of operations), czyli koncepcja operacji to przedstawienie zarysu działania przez dowódce (GFC) do zaakceptowania przez wyższe dowództwo. W standardowym trybie najpierw powstaje koncepcja operacji (CONOPS), a po jego zatwierdzeniu dowódca wystawia rozkaz bojowy (OPORD).  ...
Read more

TEORIA: Rodzaje operacji specjalnych

Materiał ma na celu przedstawienie wykazu możliwych zadań taktycznych od wyższego dowództwa, które pojawią się w zarządzeniach przygotowawczych (WARNO) lub rozkazach bojowych (OPORD). Ze względu na przykłady, wykaz będzie pomocny przy opracowywaniu scenariuszy symulacji. Operacje specjalne mogą mieć charakter niekinetyczny (rozpoznanie, działania niekonwencjonalne), kinetyczny oraz poszukiwawczo-ratowniczy. Rozróżniamy więc ich trzy rodzaje: I. OPERACJE...
Read more

LIDER: Cykl Boyda (OODA) w warunkach walki

Pętla Boyda występuje w każdym procesie, gdzie konieczne jest podjęcie decyzji i działania, można więc go efektywnie zastosować w taktyce, technikach i procedurach, na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Gdy nauczysz się wykorzystywania pętli OODA, możesz ją w prosty i efektywny sposób zastosować w działaniach, które zaskoczą i zdezorientują  przeciwnika, co w efekcie...
Read more

TEORIA: słownik akronimów

  A AA (Assembly Area/Avenue of Approach) – punkt zborny, ścieżka podejścia AAR (After Action Report) – raport po misji ACE (Ammo, Casulties, Equipment) – Amunicja, Straty w ludziach, Sprzęt AZ (Assault Zone) – obszar ataku B BMNT (Beginning of Morning Nautical Twilight) – zmierzch BP (Battle Positon) – pozycje bojowe BDA (Battle/Bomb Damage...
Read more

TEORIA: Definicje Taktyk, Technik i Procedur

Materiał ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy pojęciami takimi jak taktyka, technika, procedura oraz definicją zasad i list kontrolnych wraz z ich przykładami wojskowymi i cywilnymi. Sposoby i metody prowadzenia działań SGO opierają się na uspójnionych standardach (wzorowanych na jednostkach specjalnych). W opracowaniach umieszczonych w dziale „Wiedza” wielokrotnie pojawiają się pojęcia taktyka…, technika…, procedura…...
Read more
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl