Blog Archives

Walka w zwarciu – techniki Street Boxing

Materiał ze szkolenia z instruktorami BOR i SPAP Wrocław dla SGO.   0:10 Technika Street Boxing. Kopnięcie w piszczel, z przejściem do duszenia. O:30 uderzenie barkiem w mostek 1:00 kajdankowanie 1:58 komunikaty przy przeszukaniu 2:57 walka w zwarciu 3:50 duszenie stójka  ...
Read more
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl