Blog Archives

Ogólne zasady marszu ubezpieczonego

Materiał ma na celu wyjaśnienie czym jest przemieszczanie i jakie odnoszą się do niego zasady na poziomie indywidualnym,  planowania i dowodzenia.    Przemieszczanie taktyczne to połączenie szyków marszowych i technik poruszania, w oparciu o analizę METT-T.   Ogólne zasady taktycznego przemieszczania podczas patrolu to: Ciągłe ubezpieczenie Wraz z innymi odpowiadasz za zabezpieczenie obszaru...
Read more

Techniki przemieszczania

Materiał ma na celu przedstawienie technik poruszania marszem, marszem ubezpieczonym i marszem ubezpieczonym skokami oraz kryteriami ich właściwego doboru.      Techniki przemieszczania nie mają tak ustalonych form jak szyki marszowe. Techniki są dopasowywane do takich kryteriów jak czas, bezpieczeństwo, rozproszenie sił i kontrola. Stałym czynnikiem do określenia jest odległość między operatorami i...
Read more

Podstawowe szyki marszowe

Materiał ma na celu przedstawienie podstawowych formacji podczas marszu w terenie otwartym oraz SOP dla wybranych sytuacji taktycznych.  Przy planowaniu, przyjęty szyk marszowy określany jest zwykle w CONOPS lub 5W. Dowódca przy wyborze szyków i ugrupowań marszowych powinien uwzględniać 3 czynniki: bezpieczeństwo lub szybkość oraz dowodzenie. Szybkie poruszanie nie będzie bezpieczne oraz łatwe...
Read more

Procedura postoju

Materiał ma na celu przedstawienie procedur obowiązujących podczas patrolu w sytuacji konieczności postoju.   Postoje możemy rozróżnić na planowane i nieplanowane. Postoje planowane, określane są na etapie przekazania zadania. Co do zasady mają miejsce przed krytycznymi punktami misji jak ORP, PB czy OBJ. Planowany postój, powinien mieć miejsce 200-400 metrów od strefy zagrożenia. W...
Read more

Procedura przekraczania drogi

Materiał ma na celu przedstawienie procedury pokonywania przeszkody liniowej w rejonie niebezpiecznym przez drużynę oraz technik na poziomie sekcji i indywidualnie. Za liniowym rejon niebezpieczny uznajemy drogę, wykarczowany pas las, niewielki odsłonięty teren. W działaniach planowanych należy przygotować plan pokonania przeszkody, a także plany awaryjne na wypadek ataku. Plan powinien uwzględniać różne kierunki ataku...
Read more
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl