KTO: członkowie SGO, osoby które ukończyły OPS, osoby dopuszczone przez dowódców oddziałów, które nie zaliczyły OPS (w roli OPFOR) CO: teoria planowania operacji, teoria procedur dowodzenia, realizacja symulowanej operacji wg standardu TLP z uwzględnieniem koordynowania centrum operacyjnego (TOC). GDZIE: Modułowa Strzelnica Taktyczna, ul. Chwaszczyńska 194 Gdynia. KIEDY: 11JAN20 12:00 – NLT 12JAN20 10:00...
Czytaj więcej