SGO Gdańsk oraz B.O.S.T. SGO rozpoczęły multizagadnieniową współpracę z Biurem Działalności Koncesjonowanej MSWiA „SATORI”. Możliwościami jakie daje zaangażowanie we wspólne projekty jest stałe uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach z użyciem broni palnej, kursy specjalistyczne, pozyskanie uprawnień instruktorskich oraz współpraca z osobami związanymi z jednostkami specjalnymi. „SATORI” istnieje na rynku nieprzerwanie od 1990 roku. Na...
Czytaj więcej