Współpraca SGO z ośrodkiem badawczym PG przy platformie KASKADA

KASKADA (Kontekstowa Analiza Strumieni Danych z Kamer dla Aplikacji Definiujących Alarmy) jest jednym z dwóch projektów prowadzonych w Polsce, wykorzystującym technologię INDECO. System ten został już wdrażany w Londyńskim monitoringu oraz testowany był w trakcie EURO w Polsce (Projekt Mayday Euro).
Jak działa taki system? Do sieci kamer CCTV podłączona jest aplikacja, która wykrywa określone zjawiska jak rozbój, kradzież czy atak terrorystyczny i alarmuje właściwe służby – wszystko jest w pełni zautomatyzowane (szczegóły jej działania oczywiście pozostają niejawne).


Formacja SGO została zaproszona do wsparcia projektu prowadzonego przez ośrodek badawczy Politechniki Gdańskiej i odtworzenia w warunkach „laborytoryjnych” zachowań o charakterze kryminalnym. Będziemy również odgrywali działania tej dobrej strony – czyli reakcje służb interwencyjnych.

Zabieramy często kamery aby wychwycić później w materiałach swoje błędy…teraz „parcie na szkło” będzie miało charakter naukowy;)

Projekt Mayday EURO, projekt INDECT w magazynie safetyandsecurity.pl:
W świecie nauki i w życiu codziennym pojawia się coraz więcej danych przedstawionych w formie multimedialnej. Projekt ma na celu sprostać tym zadaniom i ma na celu uzyskać wzrost możliwości i jakości realizacji analizy tych danych w badaniach naukowych w ściśle określonej dziedzinie (systemy multimedialne) poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjnych. Zakłada się wykorzystanie globalnej sieci komputerowej, specjalizowanego oprogramowania, a także komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Zasoby te dostępne są poprzez Internet, ale ich użytkowanie nie jest proste, zwłaszcza dla badaczy nie będących specjalistami z dziedziny informatyki. Dlatego też celem projektu jest opracowanie przyjaznej platformy badawczej do prowadzenia różnego typu eksperymentów na zarejestrowanych, bądź bieżąco (on-line) przechwytywanych strumieniach danych. Tego typu eksperymenty umożliwią ocenę opracowywanych algorytmów analizy pod względem skuteczności i wydajności działania. Wyniki tej oceny stanowić będą podstawę dalszych ich usprawnień, a także porównania różnych metod i technik wykorzystywanych przy ich opracowywaniu. Taka specjalizowana platforma o proponowanej nazwie KASKADA (Kontekstowa Analiza Strumieni Danych z Kamer dla Aplikacji Definiujących Alarmy) stanowi podstawę do identyfikacji podejrzanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń w strumieniach danych multimedialnych przekazywanych z kamer zainstalowanych w różnych miejscach obserwacji. Tego typu informacja może być następnie wykorzystywana w wielu praktycznych aplikacjach przeciwdziałających wielu zagrożeniom.

Źródło: http://safetyandsecurity.pl/index.php/artykuly/12-numer5/5-mayday-euro-2012-kaskada

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl