Współpraca z Biurem Działalności Koncesjonowanej MSWiA „SATORI”

SGO Gdańsk oraz B.O.S.T. SGO rozpoczęły multizagadnieniową współpracę z Biurem Działalności Koncesjonowanej MSWiA „SATORI”. Możliwościami jakie daje zaangażowanie we wspólne projekty jest stałe uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach z użyciem broni palnej, kursy specjalistyczne, pozyskanie uprawnień instruktorskich oraz współpraca z osobami związanymi z jednostkami specjalnymi.

Image

„SATORI” istnieje na rynku nieprzerwanie od 1990 roku. Na podstawie właściwych uprawnień oraz koncesji (m.in. B-041, L-0017/00) świadczy usługi w szeroko pojętym zakresie:
– ochrony osób i mienia,
– usług detektywistycznych,
– szkoleń specjalistycznych,
– obrotu bronią i amunicją,
– obrót materiałami wybuchowymi,
– obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

 


Zakres tematyczny przeprowadzanych przez „SANTORI” kursów i szkoleń to
– pracownik ochrony fizycznej/pierwszego i drugiego stopnia
– umiejętności posługiwania się bronią palną krótką i długą,
– szkoleń doskonalących i utrwalających w wyżej wymienionych obszarach.

Szkolenia prowadzone są przez instruktorów strzelectwa sportowego i bojowego oraz byłych żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych.


witryny partnera:
http://www.satori24.pl
http://www.bron.satori24.pl

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl