20160617 I Zawody Ratowniczo-Taktyczne Grup Paramilitarnych

I Zawody Ratowniczo-Taktyczne Grup Paramilitarnych

W dniach 17-19 czerwca 2016, na Wrocławskim poligonie sołtysowickim, odbędą się pierwsze w Polsce zawody medyczne dla grup paramilitarnych. Uczestnicy będą musieli w jak najkrótszym czasie przebyć dwie pętle taktyczne. Na trasie pętli organizator, czyli Wrocławski Oddział Ratowniczo Taktyczny, umieści stacje, gdzie drużyny biorące udział w zawodach będą musiały stawić czoła zadaniom w zróżnicowanym taktycznie środowisku. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać zespoły sędziowskie składające się z przedstawicieli czołowych firm konsultingowo-szkoleniowych w Polsce, a które będą czuwać nad uczestnikami i oceniać ich zadania. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli wziąć udział w seminariach zorganizowanych przez medyków z jednostek specjalnych, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z zakresu medycyny bojowej. Głównym organizatorem imprezy jest wrocławski W.O.R.T. działający w ramach ogólnopolskich struktur SGO. Oddział specjalizuje się w ratownictwie taktycznym oraz działaniach typu HRT (Hostage Rescue).

REGULAMIN I KOMUNIKAT STARTOWY

Data: 17-19.06.20116
Miejsce: Poligon Sołtysowice Wrocław
Zespół: 4 osobowy
Wiek: +18lat
Wpisowe: 160zł/ zespół

Zgłoszenie powinno zawierać:
– Jednostkę organizacyjną
– nazwę grupy

dane uczestnika
– Imię i Nazwisko
– pesel
– adres
– telefon kontaktowy
– grupa krwi
– nr kontaktowy w razie wypadku

PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA ZOSTANIE PRZESŁANY NR KONTA DO WPŁATY

1. Nocleg w namiotach we własnym zakresie na terenie zgrupowania
2. Wyżywienie we własnym zakresie do przygotowania na terenie zgrupowania
3. Wpisowe zawiera opłatę na rzecz ubezpieczenia NW

REGULAMIN
1. W zawodach mogą brać udział czteroosobowe zespoły z grup paramilitarnych

2. Należy ustalić i w zgłoszeniu zaznaczyć dowódcę zespołu. W trakcie wykonywania zadań funkcję dowódcy akcji ratowniczej może przejąć inna osoba, w zależności od ustaleń zespołu.

3. Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych w zróżnicowanym środowisku taktycznym.
Grupy wykonują zadania zgodnie z przyjętymi procedurami taktycznymi w granicach określonych przez obowiązujące przepisy. Każdy oddział biorący udział w zawodach wykonuje na miejscu procedury ratownicze wynikające z charakteru zadania.

4. Numery startowe zostaną wylosowane na początku zawodów.

5. Zespoły zostaną poinformowane o czasach startu pierwszego dnia zawodów, za wyjątkiem konkurencji nocnych / dodatkowych.

6. Konkurencje nocne odbywać się będą w godzinach od 22.00 do 5.00 dnia następnego.

6. Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym czasem; niestawienie się grozi dyskwalifikacją.

7. Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z współrzędnymi GPS oraz mapą z zaznaczonymi punktami kontrolnymi.

8. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.

9. Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.

10. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków grupy. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. Sędziowie podają parametry życiowe tylko po ich prawidłowym sprawdzeniu przez zawodnika.

11. Grupy zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

12. Zawody odbywają się na drogach publicznych, a także na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zadań na drogach publicznych.

13. Obowiązuje ZAKAZ spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających podczas rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Grupa z uczestnikiem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może brać udziału w konkurencjach. Za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa grożą punkty karne łącznie z wykluczeniem z udziału w zawodach. Uwaga! Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w zawodach, oraz nagród.

14. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny (do wglądu po zakończeniu zawodów).

15. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.

16. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu godziny po ogłoszeniu wyników,

17. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia.

18. Umundurowanie oraz wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne pozostaje kwestią indywidualna uczestników jednak nie może zawierać mniej niż:
– zestaw medyczny sekcyjny( jeden na zespół)
– indywidualny pakiet medyczny(dla każdego członka zespołu)
– maska p.gaz(dla każdego członka zespołu)
– hełm lub kask (dla każdego członka zespołu)
– kamizelka zintegrowaną(dla każdego członka zespołu)
– zestaw łączności
– okulary lub gogle taktyczne(dla każdego członka zespołu)
– ochraniacze na łokcie i kolana(dla każdego członka zespołu)
– rękawice ochronne(dla każdego członka zespołu)
– repliki karabinka (dla każdego członka zespołu)
– repliki pistoletu (dla każdego członka zespołu)
– etatowe źródła światła(dla każdego członka zespołu)
– chemiczne źródła światła

19. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.

20. Wykonane działania i procedury medyczne należy udokumentować w kartach informacyjnych pacjenta, dostarczonych przez organizatorów.

21.Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania zawodów. W sprawach spornych odwołania i protesty są rozpatrywane przez komisję sędziów odwoławczych.

22. Wszystkie zadania powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi TCCC.

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl